BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2592 | Date: 18-Jun-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

પ્યારને તો જ્યાં વિચારની તો પાંખ મળે રે, વિચારની તો પાંખ મળે

  No Audio

Pyaar Ne Toh Jyaa Vichaar Ni Toh Paakh Malee Re, Vichaar Ni Toh Paakh Malee

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1990-06-18 1990-06-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13581 પ્યારને તો જ્યાં વિચારની તો પાંખ મળે રે, વિચારની તો પાંખ મળે પ્યારને તો જ્યાં વિચારની તો પાંખ મળે રે, વિચારની તો પાંખ મળે
ક્યાં ને ક્યાં એ તો પહોંચી જાયે રે, ક્યાં ને ક્યાં એ તો પહોંચી જાયે
ગગન ગોખના સિમાડા ભી તો, ત્યાં તો ટૂંકા પડી જાયે
મેઘમલ્હાર ભી જ્યાં હૈયા ના ભીંજાવી શકે, ભાવના ફુવારા ભીંજાવી જાયે
કવિની કલ્પના તો જ્યાં અટકી જાયે, ભાવના સિમાડા એને પહોંચી જાયે
છે ધાર એની તેજદાર તો એવી, શંકાના વાદળ ભી તો ચીરી જાયે
છે નવજીવન શક્તિ એમાં તો એવી, અમૃત ભી તો ઝાંખું પડી જાયે
છે વિશાળતા એમાં તો એવી, જગના જગ પણ તો સમાઈ જાયે
છે અમૃતમય એવો એ તો સંસાર, ખારાશ એ તો ધોઈ જાયે
મળી જાય જ્યાં એને દિશા તો સાચી, દ્વાર પ્રભુના એ તો પહોંચી જાયે
Gujarati Bhajan no. 2592 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પ્યારને તો જ્યાં વિચારની તો પાંખ મળે રે, વિચારની તો પાંખ મળે
ક્યાં ને ક્યાં એ તો પહોંચી જાયે રે, ક્યાં ને ક્યાં એ તો પહોંચી જાયે
ગગન ગોખના સિમાડા ભી તો, ત્યાં તો ટૂંકા પડી જાયે
મેઘમલ્હાર ભી જ્યાં હૈયા ના ભીંજાવી શકે, ભાવના ફુવારા ભીંજાવી જાયે
કવિની કલ્પના તો જ્યાં અટકી જાયે, ભાવના સિમાડા એને પહોંચી જાયે
છે ધાર એની તેજદાર તો એવી, શંકાના વાદળ ભી તો ચીરી જાયે
છે નવજીવન શક્તિ એમાં તો એવી, અમૃત ભી તો ઝાંખું પડી જાયે
છે વિશાળતા એમાં તો એવી, જગના જગ પણ તો સમાઈ જાયે
છે અમૃતમય એવો એ તો સંસાર, ખારાશ એ તો ધોઈ જાયે
મળી જાય જ્યાં એને દિશા તો સાચી, દ્વાર પ્રભુના એ તો પહોંચી જાયે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
pyāranē tō jyāṁ vicāranī tō pāṁkha malē rē, vicāranī tō pāṁkha malē
kyāṁ nē kyāṁ ē tō pahōṁcī jāyē rē, kyāṁ nē kyāṁ ē tō pahōṁcī jāyē
gagana gōkhanā simāḍā bhī tō, tyāṁ tō ṭūṁkā paḍī jāyē
mēghamalhāra bhī jyāṁ haiyā nā bhīṁjāvī śakē, bhāvanā phuvārā bhīṁjāvī jāyē
kavinī kalpanā tō jyāṁ aṭakī jāyē, bhāvanā simāḍā ēnē pahōṁcī jāyē
chē dhāra ēnī tējadāra tō ēvī, śaṁkānā vādala bhī tō cīrī jāyē
chē navajīvana śakti ēmāṁ tō ēvī, amr̥ta bhī tō jhāṁkhuṁ paḍī jāyē
chē viśālatā ēmāṁ tō ēvī, jaganā jaga paṇa tō samāī jāyē
chē amr̥tamaya ēvō ē tō saṁsāra, khārāśa ē tō dhōī jāyē
malī jāya jyāṁ ēnē diśā tō sācī, dvāra prabhunā ē tō pahōṁcī jāyē
First...25912592259325942595...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall