BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2595 | Date: 20-Jun-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

ઉન્નતિ તો સહુ કોઈ ઝંખે, કિંમત ચૂકવવાની સહુની તો તૈયારી નથી

  No Audio

Unnati Toh Sahu Koi Jankhe, Kimat Chukavavaani Sahuni Toh Tyaari Nathi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1990-06-20 1990-06-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13584 ઉન્નતિ તો સહુ કોઈ ઝંખે, કિંમત ચૂકવવાની સહુની તો તૈયારી નથી ઉન્નતિ તો સહુ કોઈ ઝંખે, કિંમત ચૂકવવાની સહુની તો તૈયારી નથી
સહજમાં તો સહુ કોઈ ચાહે, મહેનતમાં તો કાંઈ ભલીવારી નથી
સલાહ દેવામાં તો સહુ ઉદાર રહે, આચરવાની તો તાકાત નથી
રહે નજર અન્યના કર્મો પર, ખુદના કર્મો પર તો નજર પડતી નથી
છાંયડો તો સહુ કોઈ ચાહે, તાપને આવકારવા કોઈની તૈયારી નથી
મિત્રતા તો સહુ કોઈ ચાહે, ભોગ દેવાની કોઈની તૈયારી નથી
માન મેળવવા તો સહુ કોઈ દોડે, માન દેવાની આવડત નથી
અપમાન કરતા તો ના અચકાયે, અપમાન તો સહન થાતાં નથી
સિદ્ધિ જીવનમાં સહુ કોઈ માંગે, તપ ને સંયમની તો તૈયારી નથી
પ્રવાહ વહે જીવનમાં તો ઊલટાં, સૂલટાવવાની તો તૈયારી નથી
Gujarati Bhajan no. 2595 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ઉન્નતિ તો સહુ કોઈ ઝંખે, કિંમત ચૂકવવાની સહુની તો તૈયારી નથી
સહજમાં તો સહુ કોઈ ચાહે, મહેનતમાં તો કાંઈ ભલીવારી નથી
સલાહ દેવામાં તો સહુ ઉદાર રહે, આચરવાની તો તાકાત નથી
રહે નજર અન્યના કર્મો પર, ખુદના કર્મો પર તો નજર પડતી નથી
છાંયડો તો સહુ કોઈ ચાહે, તાપને આવકારવા કોઈની તૈયારી નથી
મિત્રતા તો સહુ કોઈ ચાહે, ભોગ દેવાની કોઈની તૈયારી નથી
માન મેળવવા તો સહુ કોઈ દોડે, માન દેવાની આવડત નથી
અપમાન કરતા તો ના અચકાયે, અપમાન તો સહન થાતાં નથી
સિદ્ધિ જીવનમાં સહુ કોઈ માંગે, તપ ને સંયમની તો તૈયારી નથી
પ્રવાહ વહે જીવનમાં તો ઊલટાં, સૂલટાવવાની તો તૈયારી નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
unnati tō sahu kōī jhaṁkhē, kiṁmata cūkavavānī sahunī tō taiyārī nathī
sahajamāṁ tō sahu kōī cāhē, mahēnatamāṁ tō kāṁī bhalīvārī nathī
salāha dēvāmāṁ tō sahu udāra rahē, ācaravānī tō tākāta nathī
rahē najara anyanā karmō para, khudanā karmō para tō najara paḍatī nathī
chāṁyaḍō tō sahu kōī cāhē, tāpanē āvakāravā kōīnī taiyārī nathī
mitratā tō sahu kōī cāhē, bhōga dēvānī kōīnī taiyārī nathī
māna mēlavavā tō sahu kōī dōḍē, māna dēvānī āvaḍata nathī
apamāna karatā tō nā acakāyē, apamāna tō sahana thātāṁ nathī
siddhi jīvanamāṁ sahu kōī māṁgē, tapa nē saṁyamanī tō taiyārī nathī
pravāha vahē jīvanamāṁ tō ūlaṭāṁ, sūlaṭāvavānī tō taiyārī nathī
First...25912592259325942595...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall