Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2679 | Date: 01-Aug-1990
થોડો થોડો થાક લાગ્યો છે ભાઈ, થોડો થોડો થાક લાગ્યો છે
Thōḍō thōḍō thāka lāgyō chē bhāī, thōḍō thōḍō thāka lāgyō chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2679 | Date: 01-Aug-1990

થોડો થોડો થાક લાગ્યો છે ભાઈ, થોડો થોડો થાક લાગ્યો છે

  No Audio

thōḍō thōḍō thāka lāgyō chē bhāī, thōḍō thōḍō thāka lāgyō chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1990-08-01 1990-08-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13668 થોડો થોડો થાક લાગ્યો છે ભાઈ, થોડો થોડો થાક લાગ્યો છે થોડો થોડો થાક લાગ્યો છે ભાઈ, થોડો થોડો થાક લાગ્યો છે

દોડયો જીવનમાં ખૂબ ઇચ્છાઓ પાછળ, ઇચ્છાઓનો હવે થાક લાગ્યો છે

અસંતોષે રાખ્યું જીવન તો ભર્યું ભર્યું, અસંતોષનો હવે થાક લાગ્યો છે

પંપાળ્યો તો જીવનભર ખૂબ અહંને, અહંનો તો હવે થાક લાગ્યો છે

જીવનભર તો જ્ઞાન કર્યું રે ભેગું, અમલ વિના તો હવે કાટ લાગ્યો છે

ફળી નિરાશાઓ તો જીવનમાં ઝાઝી, નિરાશાઓનો હવે થાક લાગ્યો છે

કરી દોડધામ, ગજાબહારની તો જીવનમાં, અશક્તિનો તો હવે થાક લાગ્યો છે

વેરની જ્વાળા હૈયે તો સળગતી રહી, વેરનો તો હવે થાક લાગ્યો છે

કરી ગુલામી જીવનભર તો વૃત્તિની, ગુલામીનો તો હવે થાક લાગ્યો છે

ઉદ્દેશ વિના તો જીવન વિતાવતો રહ્યો, જીવનનો તો હવે થાક લાગ્યો છે

પ્રભુદર્શનની તો રાહ જોઈ જીવનભર, રાહનો તો હવે થાક લાગ્યો છે
View Original Increase Font Decrease Font


થોડો થોડો થાક લાગ્યો છે ભાઈ, થોડો થોડો થાક લાગ્યો છે

દોડયો જીવનમાં ખૂબ ઇચ્છાઓ પાછળ, ઇચ્છાઓનો હવે થાક લાગ્યો છે

અસંતોષે રાખ્યું જીવન તો ભર્યું ભર્યું, અસંતોષનો હવે થાક લાગ્યો છે

પંપાળ્યો તો જીવનભર ખૂબ અહંને, અહંનો તો હવે થાક લાગ્યો છે

જીવનભર તો જ્ઞાન કર્યું રે ભેગું, અમલ વિના તો હવે કાટ લાગ્યો છે

ફળી નિરાશાઓ તો જીવનમાં ઝાઝી, નિરાશાઓનો હવે થાક લાગ્યો છે

કરી દોડધામ, ગજાબહારની તો જીવનમાં, અશક્તિનો તો હવે થાક લાગ્યો છે

વેરની જ્વાળા હૈયે તો સળગતી રહી, વેરનો તો હવે થાક લાગ્યો છે

કરી ગુલામી જીવનભર તો વૃત્તિની, ગુલામીનો તો હવે થાક લાગ્યો છે

ઉદ્દેશ વિના તો જીવન વિતાવતો રહ્યો, જીવનનો તો હવે થાક લાગ્યો છે

પ્રભુદર્શનની તો રાહ જોઈ જીવનભર, રાહનો તો હવે થાક લાગ્યો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

thōḍō thōḍō thāka lāgyō chē bhāī, thōḍō thōḍō thāka lāgyō chē

dōḍayō jīvanamāṁ khūba icchāō pāchala, icchāōnō havē thāka lāgyō chē

asaṁtōṣē rākhyuṁ jīvana tō bharyuṁ bharyuṁ, asaṁtōṣanō havē thāka lāgyō chē

paṁpālyō tō jīvanabhara khūba ahaṁnē, ahaṁnō tō havē thāka lāgyō chē

jīvanabhara tō jñāna karyuṁ rē bhēguṁ, amala vinā tō havē kāṭa lāgyō chē

phalī nirāśāō tō jīvanamāṁ jhājhī, nirāśāōnō havē thāka lāgyō chē

karī dōḍadhāma, gajābahāranī tō jīvanamāṁ, aśaktinō tō havē thāka lāgyō chē

vēranī jvālā haiyē tō salagatī rahī, vēranō tō havē thāka lāgyō chē

karī gulāmī jīvanabhara tō vr̥ttinī, gulāmīnō tō havē thāka lāgyō chē

uddēśa vinā tō jīvana vitāvatō rahyō, jīvananō tō havē thāka lāgyō chē

prabhudarśananī tō rāha jōī jīvanabhara, rāhanō tō havē thāka lāgyō chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2679 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...267726782679...Last