Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2712 | Date: 18-Aug-1990
આજનું તો આજ કરી લઈએ, પછીનું પછી પર છોડી દઈએ
Ājanuṁ tō āja karī laīē, pachīnuṁ pachī para chōḍī daīē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2712 | Date: 18-Aug-1990

આજનું તો આજ કરી લઈએ, પછીનું પછી પર છોડી દઈએ

  No Audio

ājanuṁ tō āja karī laīē, pachīnuṁ pachī para chōḍī daīē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1990-08-18 1990-08-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13701 આજનું તો આજ કરી લઈએ, પછીનું પછી પર છોડી દઈએ આજનું તો આજ કરી લઈએ, પછીનું પછી પર છોડી દઈએ

છે તો જે હાથમાં રે આપણા, ઉપયોગ પૂરો એનો કરી લઈએ

મળી છે લહાણી તો જ્યાં શ્વાસની, ઉપયોગ એનો તો કરી લઈએ

તર્ક વિતર્ક છોડીને બધા, બુદ્ધિને પ્રભુમાં તો જોડી દઈએ

સમજ્યાં ને જાણ્યા વિના તો, જગમાં ફાંફાં ના ખોટાં મારીએ

જાગી જ્યાં ભૂખ, પ્રભુદર્શનની, ભૂખને તો ના ભૂખી રાખીયે

છે શક્તિ ને પ્રાણનો તાંતણો તો તનમાં, જીવનમાં પ્રભુને શોધી લઈએ

અટકાવે છે વિકારો તો એમાં, વિકારો જીવનમાં તો છોડતા જઈએ

સંયમને સ્થિરતાની સાધનામાં લાગી, સાધના તો પૂરી કરી લઈએ

મૂકી છે આશા, પ્રભુએ આપણામાં, આશા પૂરી એની તો કરી દઈએ
View Original Increase Font Decrease Font


આજનું તો આજ કરી લઈએ, પછીનું પછી પર છોડી દઈએ

છે તો જે હાથમાં રે આપણા, ઉપયોગ પૂરો એનો કરી લઈએ

મળી છે લહાણી તો જ્યાં શ્વાસની, ઉપયોગ એનો તો કરી લઈએ

તર્ક વિતર્ક છોડીને બધા, બુદ્ધિને પ્રભુમાં તો જોડી દઈએ

સમજ્યાં ને જાણ્યા વિના તો, જગમાં ફાંફાં ના ખોટાં મારીએ

જાગી જ્યાં ભૂખ, પ્રભુદર્શનની, ભૂખને તો ના ભૂખી રાખીયે

છે શક્તિ ને પ્રાણનો તાંતણો તો તનમાં, જીવનમાં પ્રભુને શોધી લઈએ

અટકાવે છે વિકારો તો એમાં, વિકારો જીવનમાં તો છોડતા જઈએ

સંયમને સ્થિરતાની સાધનામાં લાગી, સાધના તો પૂરી કરી લઈએ

મૂકી છે આશા, પ્રભુએ આપણામાં, આશા પૂરી એની તો કરી દઈએ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ājanuṁ tō āja karī laīē, pachīnuṁ pachī para chōḍī daīē

chē tō jē hāthamāṁ rē āpaṇā, upayōga pūrō ēnō karī laīē

malī chē lahāṇī tō jyāṁ śvāsanī, upayōga ēnō tō karī laīē

tarka vitarka chōḍīnē badhā, buddhinē prabhumāṁ tō jōḍī daīē

samajyāṁ nē jāṇyā vinā tō, jagamāṁ phāṁphāṁ nā khōṭāṁ mārīē

jāgī jyāṁ bhūkha, prabhudarśananī, bhūkhanē tō nā bhūkhī rākhīyē

chē śakti nē prāṇanō tāṁtaṇō tō tanamāṁ, jīvanamāṁ prabhunē śōdhī laīē

aṭakāvē chē vikārō tō ēmāṁ, vikārō jīvanamāṁ tō chōḍatā jaīē

saṁyamanē sthiratānī sādhanāmāṁ lāgī, sādhanā tō pūrī karī laīē

mūkī chē āśā, prabhuē āpaṇāmāṁ, āśā pūrī ēnī tō karī daīē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2712 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...271027112712...Last