Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2715 | Date: 19-Aug-1990
થયા પાસ જીવનની કંઈક પરીક્ષાઓમાં, થયા નાપાસ જ્યાં માનવતામાં
Thayā pāsa jīvananī kaṁīka parīkṣāōmāṁ, thayā nāpāsa jyāṁ mānavatāmāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2715 | Date: 19-Aug-1990

થયા પાસ જીવનની કંઈક પરીક્ષાઓમાં, થયા નાપાસ જ્યાં માનવતામાં

  Audio

thayā pāsa jīvananī kaṁīka parīkṣāōmāṁ, thayā nāpāsa jyāṁ mānavatāmāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-08-19 1990-08-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13704 થયા પાસ જીવનની કંઈક પરીક્ષાઓમાં, થયા નાપાસ જ્યાં માનવતામાં થયા પાસ જીવનની કંઈક પરીક્ષાઓમાં, થયા નાપાસ જ્યાં માનવતામાં

તો પાસ થવાની કોઈ કિંમત નથી, કોઈ કિંમત નથી

કરી મોટી મોટી જીવનમાં તો વાતો, મારી માનવતાને તો લાતો

તો મોટી વાતોની તો કોઈ કિંમત નથી, કોઈ કિંમત નથી

કરી મીઠી વાણીની તો લહાણી, રાખી હૈયામાં તો અણીદાર કટારી

તો એવી મીઠી વાણીની તો કોઈ કિંમત નથી, કોઈ કિંમત નથી

દીધો વિનિપાતમાં તો સદા સાથ, રચાવ્યા કંઈક જીવનમાં તો ઉત્પાત

તો એવા સાથની તો કોઈ કિંમત નથી, કોઈ કિંમત નથી

રહ્યા હાથ દેતા તો સદાયે દાન, છૂટયા ના હૈયેથી એના રે અભિમાન

તો એવા દાનની તો કોઈ કિંમત નથી, કોઈ કિંમત નથી

જરૂરિયાત વિના કર્યા ના કોઈને તો યાદ, કરતા રહ્યા એની તો ફરિયાદ
https://www.youtube.com/watch?v=xdDsg8hwTXk
View Original Increase Font Decrease Font


થયા પાસ જીવનની કંઈક પરીક્ષાઓમાં, થયા નાપાસ જ્યાં માનવતામાં

તો પાસ થવાની કોઈ કિંમત નથી, કોઈ કિંમત નથી

કરી મોટી મોટી જીવનમાં તો વાતો, મારી માનવતાને તો લાતો

તો મોટી વાતોની તો કોઈ કિંમત નથી, કોઈ કિંમત નથી

કરી મીઠી વાણીની તો લહાણી, રાખી હૈયામાં તો અણીદાર કટારી

તો એવી મીઠી વાણીની તો કોઈ કિંમત નથી, કોઈ કિંમત નથી

દીધો વિનિપાતમાં તો સદા સાથ, રચાવ્યા કંઈક જીવનમાં તો ઉત્પાત

તો એવા સાથની તો કોઈ કિંમત નથી, કોઈ કિંમત નથી

રહ્યા હાથ દેતા તો સદાયે દાન, છૂટયા ના હૈયેથી એના રે અભિમાન

તો એવા દાનની તો કોઈ કિંમત નથી, કોઈ કિંમત નથી

જરૂરિયાત વિના કર્યા ના કોઈને તો યાદ, કરતા રહ્યા એની તો ફરિયાદ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

thayā pāsa jīvananī kaṁīka parīkṣāōmāṁ, thayā nāpāsa jyāṁ mānavatāmāṁ

tō pāsa thavānī kōī kiṁmata nathī, kōī kiṁmata nathī

karī mōṭī mōṭī jīvanamāṁ tō vātō, mārī mānavatānē tō lātō

tō mōṭī vātōnī tō kōī kiṁmata nathī, kōī kiṁmata nathī

karī mīṭhī vāṇīnī tō lahāṇī, rākhī haiyāmāṁ tō aṇīdāra kaṭārī

tō ēvī mīṭhī vāṇīnī tō kōī kiṁmata nathī, kōī kiṁmata nathī

dīdhō vinipātamāṁ tō sadā sātha, racāvyā kaṁīka jīvanamāṁ tō utpāta

tō ēvā sāthanī tō kōī kiṁmata nathī, kōī kiṁmata nathī

rahyā hātha dētā tō sadāyē dāna, chūṭayā nā haiyēthī ēnā rē abhimāna

tō ēvā dānanī tō kōī kiṁmata nathī, kōī kiṁmata nathī

jarūriyāta vinā karyā nā kōīnē tō yāda, karatā rahyā ēnī tō phariyāda
English Explanation: Increase Font Decrease Font


Passed a few tests in life yet failed the test of humanity,

Then there is no value of passing these tests, there is no value.

Bragged a lot in life, but kicked out humanity,

Then there is no value in those praises, there is no value.

Spoke a few sweet words but kept a sharp sword in the heart,

Then those sweet words have no value, they have no value.

Gave support always in destructions and created chaos in life,

Then there is no value of such a support, there is no value.

The hands were always doing charity but the heart did not lose its vanity,

Then such charity has no value, it has no value.

Did not remember anyone without the need, kept on complaining about the same.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2715 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...271327142715...Last