BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2715 | Date: 19-Aug-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

થયા પાસ જીવનની કંઈક પરીક્ષાઓમાં, થયા નાપાસ જ્યાં માનવતામાં

  Audio

Thayaa Paas Jeevan Ni Kaik Parikshaao Ma, Thayaa Napaas Jyaa Maanavta Ma

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1990-08-19 1990-08-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13704 થયા પાસ જીવનની કંઈક પરીક્ષાઓમાં, થયા નાપાસ જ્યાં માનવતામાં થયા પાસ જીવનની કંઈક પરીક્ષાઓમાં, થયા નાપાસ જ્યાં માનવતામાં
તો પાસ થવાની કોઈ કિંમત નથી, કોઈ કિંમત નથી
કરી મોટી મોટી જીવનમાં તો વાતો, મારી માનવતાને તો લાતો
તો મોટી વાતોની તો કોઈ કિંમત નથી, કોઈ કિંમત નથી
કરી મીઠી વાણીની તો લહાણી, રાખી હૈયામાં તો અણીદાર કટારી
તો એવી મીઠી વાણીની તો કોઈ કિંમત નથી, કોઈ કિંમત નથી
દીધો વિનિપાતમાં તો સદા સાથ, રચાવ્યા કંઈક જીવનમાં તો ઉત્પાત
તો એવા સાથની તો કોઈ કિંમત નથી, કોઈ કિંમત નથી
રહ્યા હાથ દેતા તો સદાયે દાન, છૂટયા ના હૈયેથી એના રે અભિમાન
તો એવા દાનની તો કોઈ કિંમત નથી, કોઈ કિંમત નથી
જરૂરિયાત વિના કર્યા ના કોઈને તો યાદ, કરતા રહ્યા એની તો ફરિયાદ
https://www.youtube.com/watch?v=xdDsg8hwTXk
Gujarati Bhajan no. 2715 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
થયા પાસ જીવનની કંઈક પરીક્ષાઓમાં, થયા નાપાસ જ્યાં માનવતામાં
તો પાસ થવાની કોઈ કિંમત નથી, કોઈ કિંમત નથી
કરી મોટી મોટી જીવનમાં તો વાતો, મારી માનવતાને તો લાતો
તો મોટી વાતોની તો કોઈ કિંમત નથી, કોઈ કિંમત નથી
કરી મીઠી વાણીની તો લહાણી, રાખી હૈયામાં તો અણીદાર કટારી
તો એવી મીઠી વાણીની તો કોઈ કિંમત નથી, કોઈ કિંમત નથી
દીધો વિનિપાતમાં તો સદા સાથ, રચાવ્યા કંઈક જીવનમાં તો ઉત્પાત
તો એવા સાથની તો કોઈ કિંમત નથી, કોઈ કિંમત નથી
રહ્યા હાથ દેતા તો સદાયે દાન, છૂટયા ના હૈયેથી એના રે અભિમાન
તો એવા દાનની તો કોઈ કિંમત નથી, કોઈ કિંમત નથી
જરૂરિયાત વિના કર્યા ના કોઈને તો યાદ, કરતા રહ્યા એની તો ફરિયાદ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
thayā pāsa jīvananī kaṁīka parīkṣāōmāṁ, thayā nāpāsa jyāṁ mānavatāmāṁ
tō pāsa thavānī kōī kiṁmata nathī, kōī kiṁmata nathī
karī mōṭī mōṭī jīvanamāṁ tō vātō, mārī mānavatānē tō lātō
tō mōṭī vātōnī tō kōī kiṁmata nathī, kōī kiṁmata nathī
karī mīṭhī vāṇīnī tō lahāṇī, rākhī haiyāmāṁ tō aṇīdāra kaṭārī
tō ēvī mīṭhī vāṇīnī tō kōī kiṁmata nathī, kōī kiṁmata nathī
dīdhō vinipātamāṁ tō sadā sātha, racāvyā kaṁīka jīvanamāṁ tō utpāta
tō ēvā sāthanī tō kōī kiṁmata nathī, kōī kiṁmata nathī
rahyā hātha dētā tō sadāyē dāna, chūṭayā nā haiyēthī ēnā rē abhimāna
tō ēvā dānanī tō kōī kiṁmata nathī, kōī kiṁmata nathī
jarūriyāta vinā karyā nā kōīnē tō yāda, karatā rahyā ēnī tō phariyāda

Explanation in English:
Passed a few tests in life yet failed the test of humanity,
Then there is no value of passing these tests, there is no value.

Bragged a lot in life, but kicked out humanity,
Then there is no value in those praises, there is no value.

Spoke a few sweet words but kept a sharp sword in the heart,
Then those sweet words have no value, they have no value.

Gave support always in destructions and created chaos in life,
Then there is no value of such a support, there is no value.

The hands were always doing charity but the heart did not lose its vanity,
Then such charity has no value, it has no value.

Did not remember anyone without the need, kept on complaining about the same.

First...27112712271327142715...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall