Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2734 | Date: 31-Aug-1990
ખટખટાવી રહ્યા એ દ્વાર તારા રે પ્રભુ, ખોલતાં એને તું, વાર શાને લગાડે છે
Khaṭakhaṭāvī rahyā ē dvāra tārā rē prabhu, khōlatāṁ ēnē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2734 | Date: 31-Aug-1990

ખટખટાવી રહ્યા એ દ્વાર તારા રે પ્રભુ, ખોલતાં એને તું, વાર શાને લગાડે છે

  No Audio

khaṭakhaṭāvī rahyā ē dvāra tārā rē prabhu, khōlatāṁ ēnē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1990-08-31 1990-08-31 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13723 ખટખટાવી રહ્યા એ દ્વાર તારા રે પ્રભુ, ખોલતાં એને તું, વાર શાને લગાડે છે ખટખટાવી રહ્યા એ દ્વાર તારા રે પ્રભુ, ખોલતાં એને તું, વાર શાને લગાડે છે

છોડતો નથી મોહ નિદ્રા તું તારી, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે

રાખીશ ઊભા ક્યાં સુધી તો પ્રભુને, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે

જોઈ રાહ, ઊભા છે એ તો તારા દ્વારે, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે

છોડી રમત માયાની, થા તૈયાર ખોલવા, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે

બની ઉત્સુક ઊભા છે એ તારા દ્વારે, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે

છે મળવું તો તારે, આવ્યા છે દ્વારે, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે

બોલાવ્યા છે જ્યારે તેં એને ખોલ દ્વાર તારા, એ ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે

છોડી બધું આવ્યા છે તારી પાસે, કર ના વાર હવે, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે

પ્રવેશશે જ્યાં એ તારા દ્વારે, રહેશે સદા સાથે, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે
View Original Increase Font Decrease Font


ખટખટાવી રહ્યા એ દ્વાર તારા રે પ્રભુ, ખોલતાં એને તું, વાર શાને લગાડે છે

છોડતો નથી મોહ નિદ્રા તું તારી, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે

રાખીશ ઊભા ક્યાં સુધી તો પ્રભુને, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે

જોઈ રાહ, ઊભા છે એ તો તારા દ્વારે, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે

છોડી રમત માયાની, થા તૈયાર ખોલવા, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે

બની ઉત્સુક ઊભા છે એ તારા દ્વારે, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે

છે મળવું તો તારે, આવ્યા છે દ્વારે, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે

બોલાવ્યા છે જ્યારે તેં એને ખોલ દ્વાર તારા, એ ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે

છોડી બધું આવ્યા છે તારી પાસે, કર ના વાર હવે, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે

પ્રવેશશે જ્યાં એ તારા દ્વારે, રહેશે સદા સાથે, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

khaṭakhaṭāvī rahyā ē dvāra tārā rē prabhu, khōlatāṁ ēnē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē

chōḍatō nathī mōha nidrā tuṁ tārī, khōlatāṁ ēnē rē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē

rākhīśa ūbhā kyāṁ sudhī tō prabhunē, khōlatāṁ ēnē rē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē

jōī rāha, ūbhā chē ē tō tārā dvārē, khōlatāṁ ēnē rē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē

chōḍī ramata māyānī, thā taiyāra khōlavā, khōlatāṁ ēnē rē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē

banī utsuka ūbhā chē ē tārā dvārē, khōlatāṁ ēnē rē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē

chē malavuṁ tō tārē, āvyā chē dvārē, khōlatāṁ ēnē rē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē

bōlāvyā chē jyārē tēṁ ēnē khōla dvāra tārā, ē khōlatāṁ ēnē rē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē

chōḍī badhuṁ āvyā chē tārī pāsē, kara nā vāra havē, khōlatāṁ ēnē rē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē

pravēśaśē jyāṁ ē tārā dvārē, rahēśē sadā sāthē, khōlatāṁ ēnē rē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2734 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...273427352736...Last