BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2734 | Date: 31-Aug-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

ખટખટાવી રહ્યા એ દ્વાર તારા રે પ્રભુ, ખોલતાં એને તું, વાર શાને લગાડે છે

  No Audio

Khatkhataavi Rahyaa Eh Dwaar Taara Re Prabhu, Kholta Tu Ene Vaar Shaane Lagaade

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1990-08-31 1990-08-31 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13723 ખટખટાવી રહ્યા એ દ્વાર તારા રે પ્રભુ, ખોલતાં એને તું, વાર શાને લગાડે છે ખટખટાવી રહ્યા એ દ્વાર તારા રે પ્રભુ, ખોલતાં એને તું, વાર શાને લગાડે છે
છોડતો નથી મોહ નિદ્રા તું તારી, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે
રાખીશ ઊભા ક્યાં સુધી તો પ્રભુને, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે
જોઈ રાહ, ઊભા છે એ તો તારા દ્વારે, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે
છોડી રમત માયાની, થા તૈયાર ખોલવા, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે
બની ઉત્સુક ઊભા છે એ તારા દ્વારે, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે
છે મળવું તો તારે, આવ્યા છે દ્વારે, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે
બોલાવ્યા છે જ્યારે તેં એને ખોલ દ્વાર તારા, એ ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે
છોડી બધું આવ્યા છે તારી પાસે, કર ના વાર હવે, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે
પ્રવેશશે જ્યાં એ તારા દ્વારે, રહેશે સદા સાથે, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે
Gujarati Bhajan no. 2734 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ખટખટાવી રહ્યા એ દ્વાર તારા રે પ્રભુ, ખોલતાં એને તું, વાર શાને લગાડે છે
છોડતો નથી મોહ નિદ્રા તું તારી, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે
રાખીશ ઊભા ક્યાં સુધી તો પ્રભુને, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે
જોઈ રાહ, ઊભા છે એ તો તારા દ્વારે, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે
છોડી રમત માયાની, થા તૈયાર ખોલવા, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે
બની ઉત્સુક ઊભા છે એ તારા દ્વારે, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે
છે મળવું તો તારે, આવ્યા છે દ્વારે, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે
બોલાવ્યા છે જ્યારે તેં એને ખોલ દ્વાર તારા, એ ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે
છોડી બધું આવ્યા છે તારી પાસે, કર ના વાર હવે, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે
પ્રવેશશે જ્યાં એ તારા દ્વારે, રહેશે સદા સાથે, ખોલતાં એને રે તું, વાર શાને લગાડે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
khaṭakhaṭāvī rahyā ē dvāra tārā rē prabhu, khōlatāṁ ēnē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē
chōḍatō nathī mōha nidrā tuṁ tārī, khōlatāṁ ēnē rē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē
rākhīśa ūbhā kyāṁ sudhī tō prabhunē, khōlatāṁ ēnē rē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē
jōī rāha, ūbhā chē ē tō tārā dvārē, khōlatāṁ ēnē rē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē
chōḍī ramata māyānī, thā taiyāra khōlavā, khōlatāṁ ēnē rē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē
banī utsuka ūbhā chē ē tārā dvārē, khōlatāṁ ēnē rē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē
chē malavuṁ tō tārē, āvyā chē dvārē, khōlatāṁ ēnē rē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē
bōlāvyā chē jyārē tēṁ ēnē khōla dvāra tārā, ē khōlatāṁ ēnē rē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē
chōḍī badhuṁ āvyā chē tārī pāsē, kara nā vāra havē, khōlatāṁ ēnē rē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē
pravēśaśē jyāṁ ē tārā dvārē, rahēśē sadā sāthē, khōlatāṁ ēnē rē tuṁ, vāra śānē lagāḍē chē
First...27312732273327342735...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall