Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2751 | Date: 08-Sep-1990
લઈ છાપ ઇન્સાનની, દીધી તેં તો જે પ્રભુ, જગમાં હું તો આવ્યો છું
Laī chāpa insānanī, dīdhī tēṁ tō jē prabhu, jagamāṁ huṁ tō āvyō chuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2751 | Date: 08-Sep-1990

લઈ છાપ ઇન્સાનની, દીધી તેં તો જે પ્રભુ, જગમાં હું તો આવ્યો છું

  No Audio

laī chāpa insānanī, dīdhī tēṁ tō jē prabhu, jagamāṁ huṁ tō āvyō chuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-09-08 1990-09-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13740 લઈ છાપ ઇન્સાનની, દીધી તેં તો જે પ્રભુ, જગમાં હું તો આવ્યો છું લઈ છાપ ઇન્સાનની, દીધી તેં તો જે પ્રભુ, જગમાં હું તો આવ્યો છું

રહી છે છાપ મળતી જુદી જુદી, જગમાં મેળવતો હું તો આવ્યો છું

કાળાગોરાની, ઊંચા કે નીચાની, દીધી છાપ તેં જે, એ ધરાવતો આવ્યો છું

જ્ઞાની કે અજ્ઞાની છાપ એની રે, જગમાં મેળવતો હું તો આવ્યો છું

ગરીબ કે તવંગર, છાપ જે મળી જગમાં, રાચતો એમાં હું તો આવ્યો છું

લોભી કે લાલચી, કામી કે ક્રોધી છાપ જગમાં, એ તો પામતો આવ્યો છું

ધર્મી કે અધર્મી, નાસ્તિક કે આસ્તિક, છાપ એ મેળવતો તો આવ્યો છું

હિંદુ કે ઇસ્લામી, જૈન કે ઈસાઈ, છાપ સમાજની ધરાવતો હું તો આવ્યો છું

નાનો અમથો એક હું જીવડો, છાપ અનેક જગમાં મેળવતો આવ્યો છું

છાપ બીજી બધી મેળવવામાં ને પામવામાં, છાપ ઇન્સાનની ભૂલતો આવ્યો છું
Increase Font Decrease Font

લઈ છાપ ઇન્સાનની, દીધી તેં તો જે પ્રભુ, જગમાં હું તો આવ્યો છું

રહી છે છાપ મળતી જુદી જુદી, જગમાં મેળવતો હું તો આવ્યો છું

કાળાગોરાની, ઊંચા કે નીચાની, દીધી છાપ તેં જે, એ ધરાવતો આવ્યો છું

જ્ઞાની કે અજ્ઞાની છાપ એની રે, જગમાં મેળવતો હું તો આવ્યો છું

ગરીબ કે તવંગર, છાપ જે મળી જગમાં, રાચતો એમાં હું તો આવ્યો છું

લોભી કે લાલચી, કામી કે ક્રોધી છાપ જગમાં, એ તો પામતો આવ્યો છું

ધર્મી કે અધર્મી, નાસ્તિક કે આસ્તિક, છાપ એ મેળવતો તો આવ્યો છું

હિંદુ કે ઇસ્લામી, જૈન કે ઈસાઈ, છાપ સમાજની ધરાવતો હું તો આવ્યો છું

નાનો અમથો એક હું જીવડો, છાપ અનેક જગમાં મેળવતો આવ્યો છું

છાપ બીજી બધી મેળવવામાં ને પામવામાં, છાપ ઇન્સાનની ભૂલતો આવ્યો છું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
laī chāpa insānanī, dīdhī tēṁ tō jē prabhu, jagamāṁ huṁ tō āvyō chuṁ

rahī chē chāpa malatī judī judī, jagamāṁ mēlavatō huṁ tō āvyō chuṁ

kālāgōrānī, ūṁcā kē nīcānī, dīdhī chāpa tēṁ jē, ē dharāvatō āvyō chuṁ

jñānī kē ajñānī chāpa ēnī rē, jagamāṁ mēlavatō huṁ tō āvyō chuṁ

garība kē tavaṁgara, chāpa jē malī jagamāṁ, rācatō ēmāṁ huṁ tō āvyō chuṁ

lōbhī kē lālacī, kāmī kē krōdhī chāpa jagamāṁ, ē tō pāmatō āvyō chuṁ

dharmī kē adharmī, nāstika kē āstika, chāpa ē mēlavatō tō āvyō chuṁ

hiṁdu kē islāmī, jaina kē īsāī, chāpa samājanī dharāvatō huṁ tō āvyō chuṁ

nānō amathō ēka huṁ jīvaḍō, chāpa anēka jagamāṁ mēlavatō āvyō chuṁ

chāpa bījī badhī mēlavavāmāṁ nē pāmavāmāṁ, chāpa insānanī bhūlatō āvyō chuṁ
Gujarati Bhajan no. 2751 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...274927502751...Last