Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2753 | Date: 10-Sep-1990
ક્ષણભંગુર તનડું લઈ, ક્ષણભંગુર ક્ષણો મેળવી, માનવ જગમાં રમત રમતો આવ્યો છે
Kṣaṇabhaṁgura tanaḍuṁ laī, kṣaṇabhaṁgura kṣaṇō mēlavī, mānava jagamāṁ ramata ramatō āvyō chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2753 | Date: 10-Sep-1990

ક્ષણભંગુર તનડું લઈ, ક્ષણભંગુર ક્ષણો મેળવી, માનવ જગમાં રમત રમતો આવ્યો છે

  No Audio

kṣaṇabhaṁgura tanaḍuṁ laī, kṣaṇabhaṁgura kṣaṇō mēlavī, mānava jagamāṁ ramata ramatō āvyō chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-09-10 1990-09-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13742 ક્ષણભંગુર તનડું લઈ, ક્ષણભંગુર ક્ષણો મેળવી, માનવ જગમાં રમત રમતો આવ્યો છે ક્ષણભંગુર તનડું લઈ, ક્ષણભંગુર ક્ષણો મેળવી, માનવ જગમાં રમત રમતો આવ્યો છે

બન્યો છે રમત રમવામાં મસ્ત એ તો એવો, ખ્યાલ ક્ષણનો તો એને આવ્યો છે

ક્ષણો રહી તૂટતી ને છૂટતી, રહી નવી મળતી, ખૂટશે ક્યારે એના ખ્યાલે એ તો રાખ્યો છે

લઈને મૂડી કર્મોની તો સાથમાં, ચાલ એની, એનાથી ચાલતો આવ્યો છે

છોડતો ને બાંધતો રહ્યો, ગાંઠો કર્મોની, જીવનમાં રમત એ, એ રમતો આવ્યો છે

રહી મૂડી કર્મની તો વધતી, ગઈ મૂડી ક્ષણની ખૂટતી, ના ખ્યાલ એણે આ રાખ્યો છે

મળ્યો માનવ દેહ, મૂડી કર્મની તો ખર્ચી, ખ્યાલ એ તો આ ભૂલનો આવ્યો છે

લાવ્યો છે ફરતું રે મનડું એ તો સાથે, ફરતું ને ફરતું એને એ રાખતો આવ્યો છે

આવ્યો જ્યાં જગમાં, રોકવા ગતિ કર્મની, કર્મમાં સદા એ તો ડૂબતો આવ્યો છે

કરવું છે શું, કરતો આવ્યો છે શું, સદા એ તો આ, ભૂલતો આવ્યો છે
View Original Increase Font Decrease Font


ક્ષણભંગુર તનડું લઈ, ક્ષણભંગુર ક્ષણો મેળવી, માનવ જગમાં રમત રમતો આવ્યો છે

બન્યો છે રમત રમવામાં મસ્ત એ તો એવો, ખ્યાલ ક્ષણનો તો એને આવ્યો છે

ક્ષણો રહી તૂટતી ને છૂટતી, રહી નવી મળતી, ખૂટશે ક્યારે એના ખ્યાલે એ તો રાખ્યો છે

લઈને મૂડી કર્મોની તો સાથમાં, ચાલ એની, એનાથી ચાલતો આવ્યો છે

છોડતો ને બાંધતો રહ્યો, ગાંઠો કર્મોની, જીવનમાં રમત એ, એ રમતો આવ્યો છે

રહી મૂડી કર્મની તો વધતી, ગઈ મૂડી ક્ષણની ખૂટતી, ના ખ્યાલ એણે આ રાખ્યો છે

મળ્યો માનવ દેહ, મૂડી કર્મની તો ખર્ચી, ખ્યાલ એ તો આ ભૂલનો આવ્યો છે

લાવ્યો છે ફરતું રે મનડું એ તો સાથે, ફરતું ને ફરતું એને એ રાખતો આવ્યો છે

આવ્યો જ્યાં જગમાં, રોકવા ગતિ કર્મની, કર્મમાં સદા એ તો ડૂબતો આવ્યો છે

કરવું છે શું, કરતો આવ્યો છે શું, સદા એ તો આ, ભૂલતો આવ્યો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kṣaṇabhaṁgura tanaḍuṁ laī, kṣaṇabhaṁgura kṣaṇō mēlavī, mānava jagamāṁ ramata ramatō āvyō chē

banyō chē ramata ramavāmāṁ masta ē tō ēvō, khyāla kṣaṇanō tō ēnē āvyō chē

kṣaṇō rahī tūṭatī nē chūṭatī, rahī navī malatī, khūṭaśē kyārē ēnā khyālē ē tō rākhyō chē

laīnē mūḍī karmōnī tō sāthamāṁ, cāla ēnī, ēnāthī cālatō āvyō chē

chōḍatō nē bāṁdhatō rahyō, gāṁṭhō karmōnī, jīvanamāṁ ramata ē, ē ramatō āvyō chē

rahī mūḍī karmanī tō vadhatī, gaī mūḍī kṣaṇanī khūṭatī, nā khyāla ēṇē ā rākhyō chē

malyō mānava dēha, mūḍī karmanī tō kharcī, khyāla ē tō ā bhūlanō āvyō chē

lāvyō chē pharatuṁ rē manaḍuṁ ē tō sāthē, pharatuṁ nē pharatuṁ ēnē ē rākhatō āvyō chē

āvyō jyāṁ jagamāṁ, rōkavā gati karmanī, karmamāṁ sadā ē tō ḍūbatō āvyō chē

karavuṁ chē śuṁ, karatō āvyō chē śuṁ, sadā ē tō ā, bhūlatō āvyō chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2753 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...275227532754...Last