BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2753 | Date: 10-Sep-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

ક્ષણભંગુર તનડું લઈ, ક્ષણભંગુર ક્ષણો મેળવી, માનવ જગમાં રમત રમતો આવ્યો છે

  No Audio

Kshanbhangur Tannadu Lai, Kshanbhangur Kshano Medvi, Maanav Jagma Ramat Ramto Aavyo Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1990-09-10 1990-09-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13742 ક્ષણભંગુર તનડું લઈ, ક્ષણભંગુર ક્ષણો મેળવી, માનવ જગમાં રમત રમતો આવ્યો છે ક્ષણભંગુર તનડું લઈ, ક્ષણભંગુર ક્ષણો મેળવી, માનવ જગમાં રમત રમતો આવ્યો છે
બન્યો છે રમત રમવામાં મસ્ત એ તો એવો, ખ્યાલ ક્ષણનો તો એને આવ્યો છે
ક્ષણો રહી તૂટતી ને છૂટતી, રહી નવી મળતી, ખૂટશે ક્યારે એના ખ્યાલે એ તો રાખ્યો છે
લઈને મૂડી કર્મોની તો સાથમાં, ચાલ એની, એનાથી ચાલતો આવ્યો છે
છોડતો ને બાંધતો રહ્યો, ગાંઠો કર્મોની, જીવનમાં રમત એ, એ રમતો આવ્યો છે
રહી મૂડી કર્મની તો વધતી, ગઈ મૂડી ક્ષણની ખૂટતી, ના ખ્યાલ એણે આ રાખ્યો છે
મળ્યો માનવ દેહ, મૂડી કર્મની તો ખર્ચી, ખ્યાલ એ તો આ ભૂલનો આવ્યો છે
લાવ્યો છે ફરતું રે મનડું એ તો સાથે, ફરતું ને ફરતું એને એ રાખતો આવ્યો છે
આવ્યો જ્યાં જગમાં, રોકવા ગતિ કર્મની, કર્મમાં સદા એ તો ડૂબતો આવ્યો છે
કરવું છે શું, કરતો આવ્યો છે શું, સદા એ તો આ, ભૂલતો આવ્યો છે
Gujarati Bhajan no. 2753 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ક્ષણભંગુર તનડું લઈ, ક્ષણભંગુર ક્ષણો મેળવી, માનવ જગમાં રમત રમતો આવ્યો છે
બન્યો છે રમત રમવામાં મસ્ત એ તો એવો, ખ્યાલ ક્ષણનો તો એને આવ્યો છે
ક્ષણો રહી તૂટતી ને છૂટતી, રહી નવી મળતી, ખૂટશે ક્યારે એના ખ્યાલે એ તો રાખ્યો છે
લઈને મૂડી કર્મોની તો સાથમાં, ચાલ એની, એનાથી ચાલતો આવ્યો છે
છોડતો ને બાંધતો રહ્યો, ગાંઠો કર્મોની, જીવનમાં રમત એ, એ રમતો આવ્યો છે
રહી મૂડી કર્મની તો વધતી, ગઈ મૂડી ક્ષણની ખૂટતી, ના ખ્યાલ એણે આ રાખ્યો છે
મળ્યો માનવ દેહ, મૂડી કર્મની તો ખર્ચી, ખ્યાલ એ તો આ ભૂલનો આવ્યો છે
લાવ્યો છે ફરતું રે મનડું એ તો સાથે, ફરતું ને ફરતું એને એ રાખતો આવ્યો છે
આવ્યો જ્યાં જગમાં, રોકવા ગતિ કર્મની, કર્મમાં સદા એ તો ડૂબતો આવ્યો છે
કરવું છે શું, કરતો આવ્યો છે શું, સદા એ તો આ, ભૂલતો આવ્યો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kṣaṇabhaṁgura tanaḍuṁ laī, kṣaṇabhaṁgura kṣaṇō mēlavī, mānava jagamāṁ ramata ramatō āvyō chē
banyō chē ramata ramavāmāṁ masta ē tō ēvō, khyāla kṣaṇanō tō ēnē āvyō chē
kṣaṇō rahī tūṭatī nē chūṭatī, rahī navī malatī, khūṭaśē kyārē ēnā khyālē ē tō rākhyō chē
laīnē mūḍī karmōnī tō sāthamāṁ, cāla ēnī, ēnāthī cālatō āvyō chē
chōḍatō nē bāṁdhatō rahyō, gāṁṭhō karmōnī, jīvanamāṁ ramata ē, ē ramatō āvyō chē
rahī mūḍī karmanī tō vadhatī, gaī mūḍī kṣaṇanī khūṭatī, nā khyāla ēṇē ā rākhyō chē
malyō mānava dēha, mūḍī karmanī tō kharcī, khyāla ē tō ā bhūlanō āvyō chē
lāvyō chē pharatuṁ rē manaḍuṁ ē tō sāthē, pharatuṁ nē pharatuṁ ēnē ē rākhatō āvyō chē
āvyō jyāṁ jagamāṁ, rōkavā gati karmanī, karmamāṁ sadā ē tō ḍūbatō āvyō chē
karavuṁ chē śuṁ, karatō āvyō chē śuṁ, sadā ē tō ā, bhūlatō āvyō chē
First...27512752275327542755...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall