Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2770 | Date: 18-Sep-1990
છે તું તો કેવો, પહોંચ્યો છે જીવનમાં તું ક્યાં, જીવન તારું એ તો કહી દેશે
Chē tuṁ tō kēvō, pahōṁcyō chē jīvanamāṁ tuṁ kyāṁ, jīvana tāruṁ ē tō kahī dēśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2770 | Date: 18-Sep-1990

છે તું તો કેવો, પહોંચ્યો છે જીવનમાં તું ક્યાં, જીવન તારું એ તો કહી દેશે

  No Audio

chē tuṁ tō kēvō, pahōṁcyō chē jīvanamāṁ tuṁ kyāṁ, jīvana tāruṁ ē tō kahī dēśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-09-18 1990-09-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13759 છે તું તો કેવો, પહોંચ્યો છે જીવનમાં તું ક્યાં, જીવન તારું એ તો કહી દેશે છે તું તો કેવો, પહોંચ્યો છે જીવનમાં તું ક્યાં, જીવન તારું એ તો કહી દેશે

વિચારો છે તારાં તો કેવા, રાખ્યા હશે ભલે છુપા, જીવન વ્યક્ત એ કરી દેશે

વૃત્તિઓ રાખી હશે ભલે છૂપી, જીવન એને તો ખુલ્લી કરી દેશે

છે તું મૂંઝાયેલો કે માર્ગ ભૂલેલો, જીવન તારું એ તો બતાવી દેશે

છે તું તો સાચો કે છે ખોટો તું જીવનમાં, જીવન તારું એ તો કહી દેશે

છે તું વિશ્વાસમાં રહેતો કે વિશ્વાસે તૂટતો, જીવન તારું એ બતાવી દેશે

છે જીવન તારું કેવું, કયા રસમાં છે ડૂબેલું, જીવન તારું એ તો કહી દેશે

મળ્યા છે માર તો જીવનમાં, કે મળી છે સફળતા, જીવન તારું એ તો બતાવી દેશે
View Original Increase Font Decrease Font


છે તું તો કેવો, પહોંચ્યો છે જીવનમાં તું ક્યાં, જીવન તારું એ તો કહી દેશે

વિચારો છે તારાં તો કેવા, રાખ્યા હશે ભલે છુપા, જીવન વ્યક્ત એ કરી દેશે

વૃત્તિઓ રાખી હશે ભલે છૂપી, જીવન એને તો ખુલ્લી કરી દેશે

છે તું મૂંઝાયેલો કે માર્ગ ભૂલેલો, જીવન તારું એ તો બતાવી દેશે

છે તું તો સાચો કે છે ખોટો તું જીવનમાં, જીવન તારું એ તો કહી દેશે

છે તું વિશ્વાસમાં રહેતો કે વિશ્વાસે તૂટતો, જીવન તારું એ બતાવી દેશે

છે જીવન તારું કેવું, કયા રસમાં છે ડૂબેલું, જીવન તારું એ તો કહી દેશે

મળ્યા છે માર તો જીવનમાં, કે મળી છે સફળતા, જીવન તારું એ તો બતાવી દેશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē tuṁ tō kēvō, pahōṁcyō chē jīvanamāṁ tuṁ kyāṁ, jīvana tāruṁ ē tō kahī dēśē

vicārō chē tārāṁ tō kēvā, rākhyā haśē bhalē chupā, jīvana vyakta ē karī dēśē

vr̥ttiō rākhī haśē bhalē chūpī, jīvana ēnē tō khullī karī dēśē

chē tuṁ mūṁjhāyēlō kē mārga bhūlēlō, jīvana tāruṁ ē tō batāvī dēśē

chē tuṁ tō sācō kē chē khōṭō tuṁ jīvanamāṁ, jīvana tāruṁ ē tō kahī dēśē

chē tuṁ viśvāsamāṁ rahētō kē viśvāsē tūṭatō, jīvana tāruṁ ē batāvī dēśē

chē jīvana tāruṁ kēvuṁ, kayā rasamāṁ chē ḍūbēluṁ, jīvana tāruṁ ē tō kahī dēśē

malyā chē māra tō jīvanamāṁ, kē malī chē saphalatā, jīvana tāruṁ ē tō batāvī dēśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2770 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...277027712772...Last