BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2941 | Date: 17-Dec-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

રહે ઊછળતા અનેક મોજા તો સાગરમાં

  No Audio

Rahe Uchadta Anek Moja Toh Saagar Ma

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1990-12-17 1990-12-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13929 રહે ઊછળતા અનેક મોજા તો સાગરમાં રહે ઊછળતા અનેક મોજા તો સાગરમાં
કે ગણવા કયા રે સાચા, કે ગણવા કયા રે ખોટા
નાના ને મોટા, રહે સદા એમાં તો ઊછળતા - કે ગણવા...
ઊછળી ઊછળી રહે પાછા, એમાં ને એમાં સમાતા - કે ગણવા...
છે મોજા તો મસ્તી સાગરની, સાગર તો એનાથી કહેવાતા - કે ગણવા...
સમાયા જ્યાં એ તો એમાં, બને મુશ્કેલ એને રે ગોતવા - કે ગણવા...
દેખાય ને ઊછળે એ તો, છે એ તો જુદા ને જુદા - કે ગણવા...
સમાયા જ્યાં એ સાગર બન્યા, નવાએ સ્થાન નવા લીધા - કે ગણવા...
છે ગુણો બધા સાગરના, લાગે તોયે સાગરથી જુદા - કે ગણવા...
મસ્તી વિનાનો સાગર નથી, શોભે સાગર મોજાની મસ્તીમાં - કે ગણવા...
Gujarati Bhajan no. 2941 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રહે ઊછળતા અનેક મોજા તો સાગરમાં
કે ગણવા કયા રે સાચા, કે ગણવા કયા રે ખોટા
નાના ને મોટા, રહે સદા એમાં તો ઊછળતા - કે ગણવા...
ઊછળી ઊછળી રહે પાછા, એમાં ને એમાં સમાતા - કે ગણવા...
છે મોજા તો મસ્તી સાગરની, સાગર તો એનાથી કહેવાતા - કે ગણવા...
સમાયા જ્યાં એ તો એમાં, બને મુશ્કેલ એને રે ગોતવા - કે ગણવા...
દેખાય ને ઊછળે એ તો, છે એ તો જુદા ને જુદા - કે ગણવા...
સમાયા જ્યાં એ સાગર બન્યા, નવાએ સ્થાન નવા લીધા - કે ગણવા...
છે ગુણો બધા સાગરના, લાગે તોયે સાગરથી જુદા - કે ગણવા...
મસ્તી વિનાનો સાગર નથી, શોભે સાગર મોજાની મસ્તીમાં - કે ગણવા...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
rahē ūchalatā anēka mōjā tō sāgaramāṁ
kē gaṇavā kayā rē sācā, kē gaṇavā kayā rē khōṭā
nānā nē mōṭā, rahē sadā ēmāṁ tō ūchalatā - kē gaṇavā...
ūchalī ūchalī rahē pāchā, ēmāṁ nē ēmāṁ samātā - kē gaṇavā...
chē mōjā tō mastī sāgaranī, sāgara tō ēnāthī kahēvātā - kē gaṇavā...
samāyā jyāṁ ē tō ēmāṁ, banē muśkēla ēnē rē gōtavā - kē gaṇavā...
dēkhāya nē ūchalē ē tō, chē ē tō judā nē judā - kē gaṇavā...
samāyā jyāṁ ē sāgara banyā, navāē sthāna navā līdhā - kē gaṇavā...
chē guṇō badhā sāgaranā, lāgē tōyē sāgarathī judā - kē gaṇavā...
mastī vinānō sāgara nathī, śōbhē sāgara mōjānī mastīmāṁ - kē gaṇavā...
First...29412942294329442945...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall