Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2987 | Date: 13-Jan-1991
છે રાહની રાહ તો ત્યાંની ત્યાં, રહ્યો છે રાહે રાહે તો તું ચાલતો
Chē rāhanī rāha tō tyāṁnī tyāṁ, rahyō chē rāhē rāhē tō tuṁ cālatō

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2987 | Date: 13-Jan-1991

છે રાહની રાહ તો ત્યાંની ત્યાં, રહ્યો છે રાહે રાહે તો તું ચાલતો

  No Audio

chē rāhanī rāha tō tyāṁnī tyāṁ, rahyō chē rāhē rāhē tō tuṁ cālatō

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-01-13 1991-01-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13975 છે રાહની રાહ તો ત્યાંની ત્યાં, રહ્યો છે રાહે રાહે તો તું ચાલતો છે રાહની રાહ તો ત્યાંની ત્યાં, રહ્યો છે રાહે રાહે તો તું ચાલતો

કાં ચૂક્યો છે રાહ તું તો તારી, કાં રહ્યો છે રાહ તો તું બદલતો

છે ધ્યેય તો ત્યાં નું ત્યાં, કાં લાવ્યો છે તું પાસે કાં, દૂર ને દૂર રહ્યો છે તું રાખતો

રાખી લક્ષ્યમાં એને તો સદા, કાં રહ્યો છે એને તો ભુલાવતો

રહ્યો છે સૂર્ય સદા તો પ્રકાશતો, રાખી રહ્યો છે ગ્રહોને આસપાસ ઘુમાવતો

રહ્યો છે સમય તો વહેતો ને વહેતો, રહ્યો છે યાદ એની તો અપાવતો

છે તું તો ત્યાં ને ત્યાં, નથી તું ચાલતો રહ્યો, છે સમય તને તો ચલાવતો

છે લાચાર તો તું, નથી કાંઈ તો તું કરતો, રહ્યું છે ભાગ્ય તને તો કરાવતો

છે પ્રભુ તો આસપાસ ને બધે તોયે, દૃષ્ટિમાં નથી એ તો આવતો

ગોતી ના શકીશ એને જો તું તુજમાં, ફાંફાં ખોટાં ના બીજે તો તું મારતો
View Original Increase Font Decrease Font


છે રાહની રાહ તો ત્યાંની ત્યાં, રહ્યો છે રાહે રાહે તો તું ચાલતો

કાં ચૂક્યો છે રાહ તું તો તારી, કાં રહ્યો છે રાહ તો તું બદલતો

છે ધ્યેય તો ત્યાં નું ત્યાં, કાં લાવ્યો છે તું પાસે કાં, દૂર ને દૂર રહ્યો છે તું રાખતો

રાખી લક્ષ્યમાં એને તો સદા, કાં રહ્યો છે એને તો ભુલાવતો

રહ્યો છે સૂર્ય સદા તો પ્રકાશતો, રાખી રહ્યો છે ગ્રહોને આસપાસ ઘુમાવતો

રહ્યો છે સમય તો વહેતો ને વહેતો, રહ્યો છે યાદ એની તો અપાવતો

છે તું તો ત્યાં ને ત્યાં, નથી તું ચાલતો રહ્યો, છે સમય તને તો ચલાવતો

છે લાચાર તો તું, નથી કાંઈ તો તું કરતો, રહ્યું છે ભાગ્ય તને તો કરાવતો

છે પ્રભુ તો આસપાસ ને બધે તોયે, દૃષ્ટિમાં નથી એ તો આવતો

ગોતી ના શકીશ એને જો તું તુજમાં, ફાંફાં ખોટાં ના બીજે તો તું મારતો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē rāhanī rāha tō tyāṁnī tyāṁ, rahyō chē rāhē rāhē tō tuṁ cālatō

kāṁ cūkyō chē rāha tuṁ tō tārī, kāṁ rahyō chē rāha tō tuṁ badalatō

chē dhyēya tō tyāṁ nuṁ tyāṁ, kāṁ lāvyō chē tuṁ pāsē kāṁ, dūra nē dūra rahyō chē tuṁ rākhatō

rākhī lakṣyamāṁ ēnē tō sadā, kāṁ rahyō chē ēnē tō bhulāvatō

rahyō chē sūrya sadā tō prakāśatō, rākhī rahyō chē grahōnē āsapāsa ghumāvatō

rahyō chē samaya tō vahētō nē vahētō, rahyō chē yāda ēnī tō apāvatō

chē tuṁ tō tyāṁ nē tyāṁ, nathī tuṁ cālatō rahyō, chē samaya tanē tō calāvatō

chē lācāra tō tuṁ, nathī kāṁī tō tuṁ karatō, rahyuṁ chē bhāgya tanē tō karāvatō

chē prabhu tō āsapāsa nē badhē tōyē, dr̥ṣṭimāṁ nathī ē tō āvatō

gōtī nā śakīśa ēnē jō tuṁ tujamāṁ, phāṁphāṁ khōṭāṁ nā bījē tō tuṁ māratō
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2987 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...298629872988...Last