BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2994 | Date: 16-Jan-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

ગમ્યું છે તને જે આજે, છોડશે એને તો તું કાલે

  No Audio

Gamyu Che Je Tane Je Aaje, Chodshe Ene Tu Toh Kaale

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)


1991-01-16 1991-01-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13982 ગમ્યું છે તને જે આજે, છોડશે એને તો તું કાલે ગમ્યું છે તને જે આજે, છોડશે એને તો તું કાલે
શાને ગમા-અણગમામાં સંડોવે છે બીજાને તો તું
ચાહતો નથી, કરે કોઈ ભંગ તો તારી સીમાનો
શાને અન્યની સીમાનો ભંગ કરતો રહ્યો છે તો તું
બાંધી છે મન વિચારો ને બુદ્ધિની સીમા તારા હાથે
અન્યની સીમાને શાને સ્વીકારતો નથી રે તું
છે તનની ભી તો એક સીમા, ના વિસ્તારી શકીશ તું એને
મન, વિચાર, બુદ્ધિથી કરી આક્રમણ, તોડી રહ્યો છે સીમા એની તું
રાખી અન્યના ગમાઅણગમા, ધ્યાનમાં તારા ના તું લાદજે
કરી આક્રમણ ઉપર તો એના, અળખામણો બન્યો છે તું
વીસરીને વાત હૈયેથી આ, જાશે જ્યાં તું આ આચરી
ધમસાણ જીવનમાં, રહ્યો છે ઊભો કરતો સદા એ તું
Gujarati Bhajan no. 2994 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ગમ્યું છે તને જે આજે, છોડશે એને તો તું કાલે
શાને ગમા-અણગમામાં સંડોવે છે બીજાને તો તું
ચાહતો નથી, કરે કોઈ ભંગ તો તારી સીમાનો
શાને અન્યની સીમાનો ભંગ કરતો રહ્યો છે તો તું
બાંધી છે મન વિચારો ને બુદ્ધિની સીમા તારા હાથે
અન્યની સીમાને શાને સ્વીકારતો નથી રે તું
છે તનની ભી તો એક સીમા, ના વિસ્તારી શકીશ તું એને
મન, વિચાર, બુદ્ધિથી કરી આક્રમણ, તોડી રહ્યો છે સીમા એની તું
રાખી અન્યના ગમાઅણગમા, ધ્યાનમાં તારા ના તું લાદજે
કરી આક્રમણ ઉપર તો એના, અળખામણો બન્યો છે તું
વીસરીને વાત હૈયેથી આ, જાશે જ્યાં તું આ આચરી
ધમસાણ જીવનમાં, રહ્યો છે ઊભો કરતો સદા એ તું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
gamyuṁ chē tanē jē ājē, chōḍaśē ēnē tō tuṁ kālē
śānē gamā-aṇagamāmāṁ saṁḍōvē chē bījānē tō tuṁ
cāhatō nathī, karē kōī bhaṁga tō tārī sīmānō
śānē anyanī sīmānō bhaṁga karatō rahyō chē tō tuṁ
bāṁdhī chē mana vicārō nē buddhinī sīmā tārā hāthē
anyanī sīmānē śānē svīkāratō nathī rē tuṁ
chē tananī bhī tō ēka sīmā, nā vistārī śakīśa tuṁ ēnē
mana, vicāra, buddhithī karī ākramaṇa, tōḍī rahyō chē sīmā ēnī tuṁ
rākhī anyanā gamāaṇagamā, dhyānamāṁ tārā nā tuṁ lādajē
karī ākramaṇa upara tō ēnā, alakhāmaṇō banyō chē tuṁ
vīsarīnē vāta haiyēthī ā, jāśē jyāṁ tuṁ ā ācarī
dhamasāṇa jīvanamāṁ, rahyō chē ūbhō karatō sadā ē tuṁ
First...29912992299329942995...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall