Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2994 | Date: 16-Jan-1991
ગમ્યું છે તને જે આજે, છોડશે એને તો તું કાલે
Gamyuṁ chē tanē jē ājē, chōḍaśē ēnē tō tuṁ kālē

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)

Hymn No. 2994 | Date: 16-Jan-1991

ગમ્યું છે તને જે આજે, છોડશે એને તો તું કાલે

  No Audio

gamyuṁ chē tanē jē ājē, chōḍaśē ēnē tō tuṁ kālē

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)

1991-01-16 1991-01-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13982 ગમ્યું છે તને જે આજે, છોડશે એને તો તું કાલે ગમ્યું છે તને જે આજે, છોડશે એને તો તું કાલે

શાને ગમા-અણગમામાં સંડોવે છે બીજાને તો તું

ચાહતો નથી, કરે કોઈ ભંગ તો તારી સીમાનો

શાને અન્યની સીમાનો ભંગ કરતો રહ્યો છે તો તું

બાંધી છે મન વિચારો ને બુદ્ધિની સીમા તારા હાથે

અન્યની સીમાને શાને સ્વીકારતો નથી રે તું

છે તનની ભી તો એક સીમા, ના વિસ્તારી શકીશ તું એને

મન, વિચાર, બુદ્ધિથી કરી આક્રમણ, તોડી રહ્યો છે સીમા એની તું

રાખી અન્યના ગમાઅણગમા, ધ્યાનમાં તારા ના તું લાદજે

કરી આક્રમણ ઉપર તો એના, અળખામણો બન્યો છે તું

વીસરીને વાત હૈયેથી આ, જાશે જ્યાં તું આ આચરી

ધમસાણ જીવનમાં, રહ્યો છે ઊભો કરતો સદા એ તું
View Original Increase Font Decrease Font


ગમ્યું છે તને જે આજે, છોડશે એને તો તું કાલે

શાને ગમા-અણગમામાં સંડોવે છે બીજાને તો તું

ચાહતો નથી, કરે કોઈ ભંગ તો તારી સીમાનો

શાને અન્યની સીમાનો ભંગ કરતો રહ્યો છે તો તું

બાંધી છે મન વિચારો ને બુદ્ધિની સીમા તારા હાથે

અન્યની સીમાને શાને સ્વીકારતો નથી રે તું

છે તનની ભી તો એક સીમા, ના વિસ્તારી શકીશ તું એને

મન, વિચાર, બુદ્ધિથી કરી આક્રમણ, તોડી રહ્યો છે સીમા એની તું

રાખી અન્યના ગમાઅણગમા, ધ્યાનમાં તારા ના તું લાદજે

કરી આક્રમણ ઉપર તો એના, અળખામણો બન્યો છે તું

વીસરીને વાત હૈયેથી આ, જાશે જ્યાં તું આ આચરી

ધમસાણ જીવનમાં, રહ્યો છે ઊભો કરતો સદા એ તું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

gamyuṁ chē tanē jē ājē, chōḍaśē ēnē tō tuṁ kālē

śānē gamā-aṇagamāmāṁ saṁḍōvē chē bījānē tō tuṁ

cāhatō nathī, karē kōī bhaṁga tō tārī sīmānō

śānē anyanī sīmānō bhaṁga karatō rahyō chē tō tuṁ

bāṁdhī chē mana vicārō nē buddhinī sīmā tārā hāthē

anyanī sīmānē śānē svīkāratō nathī rē tuṁ

chē tananī bhī tō ēka sīmā, nā vistārī śakīśa tuṁ ēnē

mana, vicāra, buddhithī karī ākramaṇa, tōḍī rahyō chē sīmā ēnī tuṁ

rākhī anyanā gamāaṇagamā, dhyānamāṁ tārā nā tuṁ lādajē

karī ākramaṇa upara tō ēnā, alakhāmaṇō banyō chē tuṁ

vīsarīnē vāta haiyēthī ā, jāśē jyāṁ tuṁ ā ācarī

dhamasāṇa jīvanamāṁ, rahyō chē ūbhō karatō sadā ē tuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2994 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...299229932994...Last