BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3100 | Date: 19-Mar-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

નિરાશાના દેવનું, જાણ્યે અજાણ્યે, પૂજન જ્યાં થઈ ગયું

  No Audio

Nirasana Devnu, Jaanye Ajanye, Poojan Jyaa Thai Gayu

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1991-03-19 1991-03-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14089 નિરાશાના દેવનું, જાણ્યે અજાણ્યે, પૂજન જ્યાં થઈ ગયું નિરાશાના દેવનું, જાણ્યે અજાણ્યે, પૂજન જ્યાં થઈ ગયું
આશાના સંચાર ત્યાં તો અટકી ગયા (2)
ભાવને ભાવનાઓમાં વિક્ષેપ ઊભો એ તો કરતું ગયું - નિરાશાના...
મનની શક્તિ પર ત્યાં તો ઘા, ત્યાં ને ત્યાં કરતું ગયું - નિરાશાના...
ના ધ્યાનમાં ધ્યાન, ત્યાં તો ટકી શક્યું - નિરાશાના...
દિશાઓ બની ત્યાં તો ધૂંધળી, ના માર્ગ કાઢી શક્યું - નિરાશાના...
મનની વિચલિતતામાં, ઉમેરો એ તો કરતું ગયું - નિરાશાના...
ધ્યેયને દૂર ને દૂર, હડસેલતું એ તો ગયું - નિરાશાના...
શ્રદ્ધાના દેવનું જીવનમાં સ્થાપન તો જ્યાં થઈ ગયું,
નિરાશાના દેવનું પૂજન ત્યાં ને ત્યાં તો અટકી ગયું - નિરાશાના...
Gujarati Bhajan no. 3100 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
નિરાશાના દેવનું, જાણ્યે અજાણ્યે, પૂજન જ્યાં થઈ ગયું
આશાના સંચાર ત્યાં તો અટકી ગયા (2)
ભાવને ભાવનાઓમાં વિક્ષેપ ઊભો એ તો કરતું ગયું - નિરાશાના...
મનની શક્તિ પર ત્યાં તો ઘા, ત્યાં ને ત્યાં કરતું ગયું - નિરાશાના...
ના ધ્યાનમાં ધ્યાન, ત્યાં તો ટકી શક્યું - નિરાશાના...
દિશાઓ બની ત્યાં તો ધૂંધળી, ના માર્ગ કાઢી શક્યું - નિરાશાના...
મનની વિચલિતતામાં, ઉમેરો એ તો કરતું ગયું - નિરાશાના...
ધ્યેયને દૂર ને દૂર, હડસેલતું એ તો ગયું - નિરાશાના...
શ્રદ્ધાના દેવનું જીવનમાં સ્થાપન તો જ્યાં થઈ ગયું,
નિરાશાના દેવનું પૂજન ત્યાં ને ત્યાં તો અટકી ગયું - નિરાશાના...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nirāśānā dēvanuṁ, jāṇyē ajāṇyē, pūjana jyāṁ thaī gayuṁ
āśānā saṁcāra tyāṁ tō aṭakī gayā (2)
bhāvanē bhāvanāōmāṁ vikṣēpa ūbhō ē tō karatuṁ gayuṁ - nirāśānā...
mananī śakti para tyāṁ tō ghā, tyāṁ nē tyāṁ karatuṁ gayuṁ - nirāśānā...
nā dhyānamāṁ dhyāna, tyāṁ tō ṭakī śakyuṁ - nirāśānā...
diśāō banī tyāṁ tō dhūṁdhalī, nā mārga kāḍhī śakyuṁ - nirāśānā...
mananī vicalitatāmāṁ, umērō ē tō karatuṁ gayuṁ - nirāśānā...
dhyēyanē dūra nē dūra, haḍasēlatuṁ ē tō gayuṁ - nirāśānā...
śraddhānā dēvanuṁ jīvanamāṁ sthāpana tō jyāṁ thaī gayuṁ,
nirāśānā dēvanuṁ pūjana tyāṁ nē tyāṁ tō aṭakī gayuṁ - nirāśānā...
First...30963097309830993100...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall