BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3107 | Date: 24-Mar-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

ઊંચું ઊંચું છે એટલું રે ઊંચું, ના એને પ્હોંચી શકાય

  No Audio

Uchu Uchu Che Etalu Re Uchu, Na Ene Phochi Shakaay

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1991-03-24 1991-03-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14096 ઊંચું ઊંચું છે એટલું રે ઊંચું, ના એને પ્હોંચી શકાય ઊંચું ઊંચું છે એટલું રે ઊંચું, ના એને પ્હોંચી શકાય
તોયે એ તો, તારામાં ને તારામાં તો સમાય
છે એમાં વિશાળતા તો એટલી, જગના જગ પણ સમાઈ જાય - તોયે...
છે ઊંડું ઊંડું એવું રે ઊંડું , દેખાય ના એનું તો તળિયું - તોયે...
નથી જે કાંઈ તો એમાં, મળશે ના તને તો બીજે ક્યાંય - તોયે...
છે એવું એ તો ખાલી છે, ભર્યું ભર્યું બધું તોયે ભર્યું ના દેખાય - તોયે...
છે એટલું એ તો સૂક્ષ્મ, ના ગોત્યું જલદી એ તો ગોતાય - તોયે...
છે પ્રકાશ તો એનો એવો, પ્રકાશ પણ એનાથી પ્રકાશિત થાય - તોયે...
અંતર આકાશના ને બાહ્ય આકાશના મેળ જલદી ના મળી જાય - તોયે...
મળ્યા જ્યાં મેળ એના, બધું ત્યાં તો એકરૂપ તો થઈ જાય - તોયે...
Gujarati Bhajan no. 3107 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ઊંચું ઊંચું છે એટલું રે ઊંચું, ના એને પ્હોંચી શકાય
તોયે એ તો, તારામાં ને તારામાં તો સમાય
છે એમાં વિશાળતા તો એટલી, જગના જગ પણ સમાઈ જાય - તોયે...
છે ઊંડું ઊંડું એવું રે ઊંડું , દેખાય ના એનું તો તળિયું - તોયે...
નથી જે કાંઈ તો એમાં, મળશે ના તને તો બીજે ક્યાંય - તોયે...
છે એવું એ તો ખાલી છે, ભર્યું ભર્યું બધું તોયે ભર્યું ના દેખાય - તોયે...
છે એટલું એ તો સૂક્ષ્મ, ના ગોત્યું જલદી એ તો ગોતાય - તોયે...
છે પ્રકાશ તો એનો એવો, પ્રકાશ પણ એનાથી પ્રકાશિત થાય - તોયે...
અંતર આકાશના ને બાહ્ય આકાશના મેળ જલદી ના મળી જાય - તોયે...
મળ્યા જ્યાં મેળ એના, બધું ત્યાં તો એકરૂપ તો થઈ જાય - તોયે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ūṁcuṁ ūṁcuṁ chē ēṭaluṁ rē ūṁcuṁ, nā ēnē phōṁcī śakāya
tōyē ē tō, tārāmāṁ nē tārāmāṁ tō samāya
chē ēmāṁ viśālatā tō ēṭalī, jaganā jaga paṇa samāī jāya - tōyē...
chē ūṁḍuṁ ūṁḍuṁ ēvuṁ rē ūṁḍuṁ , dēkhāya nā ēnuṁ tō taliyuṁ - tōyē...
nathī jē kāṁī tō ēmāṁ, malaśē nā tanē tō bījē kyāṁya - tōyē...
chē ēvuṁ ē tō khālī chē, bharyuṁ bharyuṁ badhuṁ tōyē bharyuṁ nā dēkhāya - tōyē...
chē ēṭaluṁ ē tō sūkṣma, nā gōtyuṁ jaladī ē tō gōtāya - tōyē...
chē prakāśa tō ēnō ēvō, prakāśa paṇa ēnāthī prakāśita thāya - tōyē...
aṁtara ākāśanā nē bāhya ākāśanā mēla jaladī nā malī jāya - tōyē...
malyā jyāṁ mēla ēnā, badhuṁ tyāṁ tō ēkarūpa tō thaī jāya - tōyē...
First...31063107310831093110...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall