Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3141 | Date: 10-Apr-1991
તક તો જીવનમાં પ્રભુએ, સહુને તો છે દીધી (2)
Taka tō jīvanamāṁ prabhuē, sahunē tō chē dīdhī (2)

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

Hymn No. 3141 | Date: 10-Apr-1991

તક તો જીવનમાં પ્રભુએ, સહુને તો છે દીધી (2)

  No Audio

taka tō jīvanamāṁ prabhuē, sahunē tō chē dīdhī (2)

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

1991-04-10 1991-04-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14130 તક તો જીવનમાં પ્રભુએ, સહુને તો છે દીધી (2) તક તો જીવનમાં પ્રભુએ, સહુને તો છે દીધી (2)

કોઈએ સરળતાથી એને ઝડપી, કોઈના હાથમાંથી તો ગઈ એ સરકી - તક...

નિર્ણયમાં તો જ્યાં વાર લાગી, ગઈ હાથમાંથી ત્યાં તો એ સરી - તક...

સંજોગે સંજોગે કદી ફરી થાતી ઊભી, રાખ ઝડપવાની એને તો તૈયારી - તક...

ગજાબહારની દોટ તો જ્યાં મૂકી, હાથમાંથી જાય, ત્યાં તો એ છટકી - તક...

જાય જ્યાં એ તો હાથમાંથી છટકી, અફસોસ હૈયે જાય એ તો ધરી - તક...

ઝડપી તક તો જેણે જીવનમાં, નિતનવી દિશા એને તો મળી - તક...

તક તો જીવનમાં રહેશે મળતી, પડશે રે જોવું, જાય ના એ સરકી - તક...

ઝડપતાં તકને જાશે જે શીખી, જાશે શિખર પર એ તો પહોંચી - તક...
View Original Increase Font Decrease Font


તક તો જીવનમાં પ્રભુએ, સહુને તો છે દીધી (2)

કોઈએ સરળતાથી એને ઝડપી, કોઈના હાથમાંથી તો ગઈ એ સરકી - તક...

નિર્ણયમાં તો જ્યાં વાર લાગી, ગઈ હાથમાંથી ત્યાં તો એ સરી - તક...

સંજોગે સંજોગે કદી ફરી થાતી ઊભી, રાખ ઝડપવાની એને તો તૈયારી - તક...

ગજાબહારની દોટ તો જ્યાં મૂકી, હાથમાંથી જાય, ત્યાં તો એ છટકી - તક...

જાય જ્યાં એ તો હાથમાંથી છટકી, અફસોસ હૈયે જાય એ તો ધરી - તક...

ઝડપી તક તો જેણે જીવનમાં, નિતનવી દિશા એને તો મળી - તક...

તક તો જીવનમાં રહેશે મળતી, પડશે રે જોવું, જાય ના એ સરકી - તક...

ઝડપતાં તકને જાશે જે શીખી, જાશે શિખર પર એ તો પહોંચી - તક...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

taka tō jīvanamāṁ prabhuē, sahunē tō chē dīdhī (2)

kōīē saralatāthī ēnē jhaḍapī, kōīnā hāthamāṁthī tō gaī ē sarakī - taka...

nirṇayamāṁ tō jyāṁ vāra lāgī, gaī hāthamāṁthī tyāṁ tō ē sarī - taka...

saṁjōgē saṁjōgē kadī pharī thātī ūbhī, rākha jhaḍapavānī ēnē tō taiyārī - taka...

gajābahāranī dōṭa tō jyāṁ mūkī, hāthamāṁthī jāya, tyāṁ tō ē chaṭakī - taka...

jāya jyāṁ ē tō hāthamāṁthī chaṭakī, aphasōsa haiyē jāya ē tō dharī - taka...

jhaḍapī taka tō jēṇē jīvanamāṁ, nitanavī diśā ēnē tō malī - taka...

taka tō jīvanamāṁ rahēśē malatī, paḍaśē rē jōvuṁ, jāya nā ē sarakī - taka...

jhaḍapatāṁ takanē jāśē jē śīkhī, jāśē śikhara para ē tō pahōṁcī - taka...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3141 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...313931403141...Last