Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3157 | Date: 18-Apr-1991
ઊઠે હૈયામાં જ્યાં શંકાના સૂર, કરજે ત્યાં ને ત્યાં, એને તો દૂર
Ūṭhē haiyāmāṁ jyāṁ śaṁkānā sūra, karajē tyāṁ nē tyāṁ, ēnē tō dūra

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

Hymn No. 3157 | Date: 18-Apr-1991

ઊઠે હૈયામાં જ્યાં શંકાના સૂર, કરજે ત્યાં ને ત્યાં, એને તો દૂર

  No Audio

ūṭhē haiyāmāṁ jyāṁ śaṁkānā sūra, karajē tyāṁ nē tyāṁ, ēnē tō dūra

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

1991-04-18 1991-04-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14146 ઊઠે હૈયામાં જ્યાં શંકાના સૂર, કરજે ત્યાં ને ત્યાં, એને તો દૂર ઊઠે હૈયામાં જ્યાં શંકાના સૂર, કરજે ત્યાં ને ત્યાં, એને તો દૂર

નાંખશે જડ ઊંડી એ તો જ્યાં, બનશે મુશ્કેલ કરવું, એને તો દૂર

હરશે શાંતિ મનને હૈયાની, ડહોળશે જીવનના બધા એ તો સૂર

ચડશે આંખ પર પડદા જ્યાં એના, દેખાશે ના સાચું એમાંથી જરૂર

પાડશે તડ સંબંધોમાં, કરશે વિખવાદ ઊભો એ તો જરૂર

રાખીશ ઢીલાશ એમાં જ્યાં તું, હશે તારો મોટો એ કસૂર

હરાઈ જાશે નિર્મળતા હૈયાની ને મનની, બનાવશે તને એ મજબૂર

ના સાચા નિર્ણય લઈ શકશે, બનશે મન બુદ્ધિ એમાં તો ચકચૂર
View Original Increase Font Decrease Font


ઊઠે હૈયામાં જ્યાં શંકાના સૂર, કરજે ત્યાં ને ત્યાં, એને તો દૂર

નાંખશે જડ ઊંડી એ તો જ્યાં, બનશે મુશ્કેલ કરવું, એને તો દૂર

હરશે શાંતિ મનને હૈયાની, ડહોળશે જીવનના બધા એ તો સૂર

ચડશે આંખ પર પડદા જ્યાં એના, દેખાશે ના સાચું એમાંથી જરૂર

પાડશે તડ સંબંધોમાં, કરશે વિખવાદ ઊભો એ તો જરૂર

રાખીશ ઢીલાશ એમાં જ્યાં તું, હશે તારો મોટો એ કસૂર

હરાઈ જાશે નિર્મળતા હૈયાની ને મનની, બનાવશે તને એ મજબૂર

ના સાચા નિર્ણય લઈ શકશે, બનશે મન બુદ્ધિ એમાં તો ચકચૂર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ūṭhē haiyāmāṁ jyāṁ śaṁkānā sūra, karajē tyāṁ nē tyāṁ, ēnē tō dūra

nāṁkhaśē jaḍa ūṁḍī ē tō jyāṁ, banaśē muśkēla karavuṁ, ēnē tō dūra

haraśē śāṁti mananē haiyānī, ḍahōlaśē jīvananā badhā ē tō sūra

caḍaśē āṁkha para paḍadā jyāṁ ēnā, dēkhāśē nā sācuṁ ēmāṁthī jarūra

pāḍaśē taḍa saṁbaṁdhōmāṁ, karaśē vikhavāda ūbhō ē tō jarūra

rākhīśa ḍhīlāśa ēmāṁ jyāṁ tuṁ, haśē tārō mōṭō ē kasūra

harāī jāśē nirmalatā haiyānī nē mananī, banāvaśē tanē ē majabūra

nā sācā nirṇaya laī śakaśē, banaśē mana buddhi ēmāṁ tō cakacūra
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3157 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...315731583159...Last