Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3170 | Date: 26-Apr-1991
રહ્યો છે વાદળને ફેરવતો ને ફેરવતો, એ તો હવા ને હવા છે
Rahyō chē vādalanē phēravatō nē phēravatō, ē tō havā nē havā chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3170 | Date: 26-Apr-1991

રહ્યો છે વાદળને ફેરવતો ને ફેરવતો, એ તો હવા ને હવા છે

  No Audio

rahyō chē vādalanē phēravatō nē phēravatō, ē tō havā nē havā chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1991-04-26 1991-04-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14159 રહ્યો છે વાદળને ફેરવતો ને ફેરવતો, એ તો હવા ને હવા છે રહ્યો છે વાદળને ફેરવતો ને ફેરવતો, એ તો હવા ને હવા છે

ઉખેડતો રહ્યો છે ઝાડ ને ઝાંખરાંને, એ તો તોફાનની હવા ને હવા છે

રહે બદલાતા વિચારો ને વિચારો, એ તો એની હવા ને હવા છે

જમાના તો રહ્યા છે બદલાતા, એ તો જમાનાની હવા ને હવા છે

ધન દોલતનું તો અભિમાન ચડે, એ તો દોલતની હવા ને હવા છે

ચડે જ્યાં નશો સફળતાનો હૈયે, એ તો સફળતાની હવા ને હવા છે

સાનભાન જાશે ભુલાઈ તો ક્રોધમાં, એ તો એની હવા ને હવા છે

પ્રેમમાં જઈશ ભુલી તું તો તને, એ તો એની હવા ને હવા છે

સત્ય કાજે, પડશે કરવો સામનો જીવનમાં, એ તો એની હવા ને હવા છે

મુંઝાયેલું મન, કરશે ભૂલો તો જીવનમાં, એ તો એની હવા ને હવા છે
View Original Increase Font Decrease Font


રહ્યો છે વાદળને ફેરવતો ને ફેરવતો, એ તો હવા ને હવા છે

ઉખેડતો રહ્યો છે ઝાડ ને ઝાંખરાંને, એ તો તોફાનની હવા ને હવા છે

રહે બદલાતા વિચારો ને વિચારો, એ તો એની હવા ને હવા છે

જમાના તો રહ્યા છે બદલાતા, એ તો જમાનાની હવા ને હવા છે

ધન દોલતનું તો અભિમાન ચડે, એ તો દોલતની હવા ને હવા છે

ચડે જ્યાં નશો સફળતાનો હૈયે, એ તો સફળતાની હવા ને હવા છે

સાનભાન જાશે ભુલાઈ તો ક્રોધમાં, એ તો એની હવા ને હવા છે

પ્રેમમાં જઈશ ભુલી તું તો તને, એ તો એની હવા ને હવા છે

સત્ય કાજે, પડશે કરવો સામનો જીવનમાં, એ તો એની હવા ને હવા છે

મુંઝાયેલું મન, કરશે ભૂલો તો જીવનમાં, એ તો એની હવા ને હવા છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahyō chē vādalanē phēravatō nē phēravatō, ē tō havā nē havā chē

ukhēḍatō rahyō chē jhāḍa nē jhāṁkharāṁnē, ē tō tōphānanī havā nē havā chē

rahē badalātā vicārō nē vicārō, ē tō ēnī havā nē havā chē

jamānā tō rahyā chē badalātā, ē tō jamānānī havā nē havā chē

dhana dōlatanuṁ tō abhimāna caḍē, ē tō dōlatanī havā nē havā chē

caḍē jyāṁ naśō saphalatānō haiyē, ē tō saphalatānī havā nē havā chē

sānabhāna jāśē bhulāī tō krōdhamāṁ, ē tō ēnī havā nē havā chē

prēmamāṁ jaīśa bhulī tuṁ tō tanē, ē tō ēnī havā nē havā chē

satya kājē, paḍaśē karavō sāmanō jīvanamāṁ, ē tō ēnī havā nē havā chē

muṁjhāyēluṁ mana, karaśē bhūlō tō jīvanamāṁ, ē tō ēnī havā nē havā chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3170 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...316931703171...Last