Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3173 | Date: 27-Apr-1991
કહેવા ચાહ્યું તને તો ઘણું, ના કાંઈ તો કહેવાય છે
Kahēvā cāhyuṁ tanē tō ghaṇuṁ, nā kāṁī tō kahēvāya chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3173 | Date: 27-Apr-1991

કહેવા ચાહ્યું તને તો ઘણું, ના કાંઈ તો કહેવાય છે

  No Audio

kahēvā cāhyuṁ tanē tō ghaṇuṁ, nā kāṁī tō kahēvāya chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1991-04-27 1991-04-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14162 કહેવા ચાહ્યું તને તો ઘણું, ના કાંઈ તો કહેવાય છે કહેવા ચાહ્યું તને તો ઘણું, ના કાંઈ તો કહેવાય છે

રહેવું હતું ચૂપ તો મારે, ત્યાં તો બધું કહેવાઈ જાય છે

સમજાતું નથી રે જીવનમાં, આવું તો કેમ થઈ જાય છે

જોવા હતા તો જેને રે જીવનમાં, ના એ તો દેખાય છે

નથી જોવી તો જેને, એ તો જીવનમાં સામે આવી જાય છે

લઈ લેખિની લખવા બેસું, ના ત્યારે તો કાંઈ લખાય છે

કરું જ્યાં બંધ લેખિની, ત્યાં લખવાનું શરૂ થઈ જાય છે

ભુલવું હતું તો ભાન મારે, ના ભાન મારું તો ભુલાય છે

બેઠો સામે તારી પાસે રે પ્રભુ, ભાન મારું ત્યાં ખોવાઈ જાય છે

છોડી વિચારો જગના, બેસું કરવા વિચારો તારા, ના એ તો થાય છે

વિચારો તો માયાના, ત્યારે તો, ધસમસતા ધસી આવી જાય છે

ધરવા બેસું ધ્યાન જ્યાં પ્રભુનું, ના ધ્યાન એનું તો થાય છે

ધરું ના ધ્યાન માયાનું, તો પણ મન માયામાં પરોવાઈ જાય છે
View Original Increase Font Decrease Font


કહેવા ચાહ્યું તને તો ઘણું, ના કાંઈ તો કહેવાય છે

રહેવું હતું ચૂપ તો મારે, ત્યાં તો બધું કહેવાઈ જાય છે

સમજાતું નથી રે જીવનમાં, આવું તો કેમ થઈ જાય છે

જોવા હતા તો જેને રે જીવનમાં, ના એ તો દેખાય છે

નથી જોવી તો જેને, એ તો જીવનમાં સામે આવી જાય છે

લઈ લેખિની લખવા બેસું, ના ત્યારે તો કાંઈ લખાય છે

કરું જ્યાં બંધ લેખિની, ત્યાં લખવાનું શરૂ થઈ જાય છે

ભુલવું હતું તો ભાન મારે, ના ભાન મારું તો ભુલાય છે

બેઠો સામે તારી પાસે રે પ્રભુ, ભાન મારું ત્યાં ખોવાઈ જાય છે

છોડી વિચારો જગના, બેસું કરવા વિચારો તારા, ના એ તો થાય છે

વિચારો તો માયાના, ત્યારે તો, ધસમસતા ધસી આવી જાય છે

ધરવા બેસું ધ્યાન જ્યાં પ્રભુનું, ના ધ્યાન એનું તો થાય છે

ધરું ના ધ્યાન માયાનું, તો પણ મન માયામાં પરોવાઈ જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kahēvā cāhyuṁ tanē tō ghaṇuṁ, nā kāṁī tō kahēvāya chē

rahēvuṁ hatuṁ cūpa tō mārē, tyāṁ tō badhuṁ kahēvāī jāya chē

samajātuṁ nathī rē jīvanamāṁ, āvuṁ tō kēma thaī jāya chē

jōvā hatā tō jēnē rē jīvanamāṁ, nā ē tō dēkhāya chē

nathī jōvī tō jēnē, ē tō jīvanamāṁ sāmē āvī jāya chē

laī lēkhinī lakhavā bēsuṁ, nā tyārē tō kāṁī lakhāya chē

karuṁ jyāṁ baṁdha lēkhinī, tyāṁ lakhavānuṁ śarū thaī jāya chē

bhulavuṁ hatuṁ tō bhāna mārē, nā bhāna māruṁ tō bhulāya chē

bēṭhō sāmē tārī pāsē rē prabhu, bhāna māruṁ tyāṁ khōvāī jāya chē

chōḍī vicārō jaganā, bēsuṁ karavā vicārō tārā, nā ē tō thāya chē

vicārō tō māyānā, tyārē tō, dhasamasatā dhasī āvī jāya chē

dharavā bēsuṁ dhyāna jyāṁ prabhunuṁ, nā dhyāna ēnuṁ tō thāya chē

dharuṁ nā dhyāna māyānuṁ, tō paṇa mana māyāmāṁ parōvāī jāya chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3173 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...317231733174...Last