Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3176 | Date: 29-Apr-1991
ઉપાધિને ઉપાધિમાં રહ્યા છે, જગમાં તો સહુ માનવી
Upādhinē upādhimāṁ rahyā chē, jagamāṁ tō sahu mānavī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3176 | Date: 29-Apr-1991

ઉપાધિને ઉપાધિમાં રહ્યા છે, જગમાં તો સહુ માનવી

  No Audio

upādhinē upādhimāṁ rahyā chē, jagamāṁ tō sahu mānavī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-04-29 1991-04-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14165 ઉપાધિને ઉપાધિમાં રહ્યા છે, જગમાં તો સહુ માનવી ઉપાધિને ઉપાધિમાં રહ્યા છે, જગમાં તો સહુ માનવી

કદી સર્જી, કદી જાગી, ના મળે, ઉપાધિ વિનાનો કોઈ માનવી

કદી તો એક છૂટી, કદી નવી જાગી, એ તો ના કદી અટકી

મળે મારગ કદી તો એનો, કદી જાયે ઊંડે ઊંડે એ તો ઘસડી

ના નીકળ્યા બહાર એમાંથી સહુ, રહી છે સહુને પોતપોતાની વળગી

કદી લાગી મોટી, કદી નજીવી, રહી એ તો ઉપાધિ ને ઉપાધિ

કદી મૂંઝવે, ના કાંઈ તો સૂઝે, છે એ તો ઉપાધિ ને ઉપાધિ

મળે કદી સફળતા, કદી દે એ તો ઊંડી નિરાશામા ડુબાડી

ઉપાધિ જગમાં તો છે સહુને, મોટી ને મૂંઝવતી એ તો માયાની

રૂપો તો છે એનાં એવાં જુદાં ને જુદાં, છે એ સદા ઠગનારી

રાખે ને કરે જે તને મુજથી દૂર રે પ્રભુ, છે બધી એ તો ઉપાધિ
View Original Increase Font Decrease Font


ઉપાધિને ઉપાધિમાં રહ્યા છે, જગમાં તો સહુ માનવી

કદી સર્જી, કદી જાગી, ના મળે, ઉપાધિ વિનાનો કોઈ માનવી

કદી તો એક છૂટી, કદી નવી જાગી, એ તો ના કદી અટકી

મળે મારગ કદી તો એનો, કદી જાયે ઊંડે ઊંડે એ તો ઘસડી

ના નીકળ્યા બહાર એમાંથી સહુ, રહી છે સહુને પોતપોતાની વળગી

કદી લાગી મોટી, કદી નજીવી, રહી એ તો ઉપાધિ ને ઉપાધિ

કદી મૂંઝવે, ના કાંઈ તો સૂઝે, છે એ તો ઉપાધિ ને ઉપાધિ

મળે કદી સફળતા, કદી દે એ તો ઊંડી નિરાશામા ડુબાડી

ઉપાધિ જગમાં તો છે સહુને, મોટી ને મૂંઝવતી એ તો માયાની

રૂપો તો છે એનાં એવાં જુદાં ને જુદાં, છે એ સદા ઠગનારી

રાખે ને કરે જે તને મુજથી દૂર રે પ્રભુ, છે બધી એ તો ઉપાધિ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

upādhinē upādhimāṁ rahyā chē, jagamāṁ tō sahu mānavī

kadī sarjī, kadī jāgī, nā malē, upādhi vinānō kōī mānavī

kadī tō ēka chūṭī, kadī navī jāgī, ē tō nā kadī aṭakī

malē māraga kadī tō ēnō, kadī jāyē ūṁḍē ūṁḍē ē tō ghasaḍī

nā nīkalyā bahāra ēmāṁthī sahu, rahī chē sahunē pōtapōtānī valagī

kadī lāgī mōṭī, kadī najīvī, rahī ē tō upādhi nē upādhi

kadī mūṁjhavē, nā kāṁī tō sūjhē, chē ē tō upādhi nē upādhi

malē kadī saphalatā, kadī dē ē tō ūṁḍī nirāśāmā ḍubāḍī

upādhi jagamāṁ tō chē sahunē, mōṭī nē mūṁjhavatī ē tō māyānī

rūpō tō chē ēnāṁ ēvāṁ judāṁ nē judāṁ, chē ē sadā ṭhaganārī

rākhē nē karē jē tanē mujathī dūra rē prabhu, chē badhī ē tō upādhi
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3176 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...317531763177...Last