BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3176 | Date: 29-Apr-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

ઉપાધિને ઉપાધિમાં રહ્યા છે, જગમાં તો સહુ માનવી

  No Audio

Upadhine Upadhima Rahya Che, Jagama To Sahu Manavi

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1991-04-29 1991-04-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14165 ઉપાધિને ઉપાધિમાં રહ્યા છે, જગમાં તો સહુ માનવી ઉપાધિને ઉપાધિમાં રહ્યા છે, જગમાં તો સહુ માનવી
કદી સર્જી, કદી જાગી, ના મળે, ઉપાધિ વિનાનો કોઈ માનવી
કદી તો એક છૂટી, કદી નવી જાગી, એ તો ના કદી અટકી
મળે મારગ કદી તો એનો, કદી જાયે ઊંડે ઊંડે એ તો ઘસડી
ના નીકળ્યા બહાર એમાંથી સહુ, રહી છે સહુને પોતપોતાની વળગી
કદી લાગી મોટી, કદી નજીવી, રહી એ તો ઉપાધિ ને ઉપાધિ
કદી મૂંઝવે, ના કાંઈ તો સૂઝે, છે એ તો ઉપાધિ ને ઉપાધિ
મળે કદી સફળતા, કદી દે એ તો ઊંડી નિરાશામા ડુબાડી
ઉપાધિ જગમાં તો છે સહુને, મોટી ને મૂંઝવતી એ તો માયાની
રૂપો તો છે એનાં એવાં જુદાં ને જુદાં, છે એ સદા ઠગનારી
રાખે ને કરે જે તને મુજથી દૂર રે પ્રભુ, છે બધી એ તો ઉપાધિ
Gujarati Bhajan no. 3176 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ઉપાધિને ઉપાધિમાં રહ્યા છે, જગમાં તો સહુ માનવી
કદી સર્જી, કદી જાગી, ના મળે, ઉપાધિ વિનાનો કોઈ માનવી
કદી તો એક છૂટી, કદી નવી જાગી, એ તો ના કદી અટકી
મળે મારગ કદી તો એનો, કદી જાયે ઊંડે ઊંડે એ તો ઘસડી
ના નીકળ્યા બહાર એમાંથી સહુ, રહી છે સહુને પોતપોતાની વળગી
કદી લાગી મોટી, કદી નજીવી, રહી એ તો ઉપાધિ ને ઉપાધિ
કદી મૂંઝવે, ના કાંઈ તો સૂઝે, છે એ તો ઉપાધિ ને ઉપાધિ
મળે કદી સફળતા, કદી દે એ તો ઊંડી નિરાશામા ડુબાડી
ઉપાધિ જગમાં તો છે સહુને, મોટી ને મૂંઝવતી એ તો માયાની
રૂપો તો છે એનાં એવાં જુદાં ને જુદાં, છે એ સદા ઠગનારી
રાખે ને કરે જે તને મુજથી દૂર રે પ્રભુ, છે બધી એ તો ઉપાધિ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
upādhinē upādhimāṁ rahyā chē, jagamāṁ tō sahu mānavī
kadī sarjī, kadī jāgī, nā malē, upādhi vinānō kōī mānavī
kadī tō ēka chūṭī, kadī navī jāgī, ē tō nā kadī aṭakī
malē māraga kadī tō ēnō, kadī jāyē ūṁḍē ūṁḍē ē tō ghasaḍī
nā nīkalyā bahāra ēmāṁthī sahu, rahī chē sahunē pōtapōtānī valagī
kadī lāgī mōṭī, kadī najīvī, rahī ē tō upādhi nē upādhi
kadī mūṁjhavē, nā kāṁī tō sūjhē, chē ē tō upādhi nē upādhi
malē kadī saphalatā, kadī dē ē tō ūṁḍī nirāśāmā ḍubāḍī
upādhi jagamāṁ tō chē sahunē, mōṭī nē mūṁjhavatī ē tō māyānī
rūpō tō chē ēnāṁ ēvāṁ judāṁ nē judāṁ, chē ē sadā ṭhaganārī
rākhē nē karē jē tanē mujathī dūra rē prabhu, chē badhī ē tō upādhi
First...31763177317831793180...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall