Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3181 | Date: 03-May-1991
જિંદગીમાં કોઈ ને કોઈ મળતું રહે છે, ના કાયમ કોઈ મળતાં રહે છે
Jiṁdagīmāṁ kōī nē kōī malatuṁ rahē chē, nā kāyama kōī malatāṁ rahē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3181 | Date: 03-May-1991

જિંદગીમાં કોઈ ને કોઈ મળતું રહે છે, ના કાયમ કોઈ મળતાં રહે છે

  No Audio

jiṁdagīmāṁ kōī nē kōī malatuṁ rahē chē, nā kāyama kōī malatāṁ rahē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1991-05-03 1991-05-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14170 જિંદગીમાં કોઈ ને કોઈ મળતું રહે છે, ના કાયમ કોઈ મળતાં રહે છે જિંદગીમાં કોઈ ને કોઈ મળતું રહે છે, ના કાયમ કોઈ મળતાં રહે છે

કાયમ ના કોઈ તો સાથે રહે છે, છૂટાં ને છૂટાં પડતાં તો રહે છે

નથી કાયમના દુશ્મન તો કોઈ જગમાં, દુશ્મનાવટ તો થાતી રહે છે

છે સહુની તો પાસે ને પાસે ને સાથે ને સાથે, અજ્ઞાન સહુ એનાથી રહ્યા છે

મળ્યા આજે, મળે પાછા ક્યારે, ના કોઈ એ તો કહી શકે છે

સમજાતું નથી કે જગમાં સહુ તો સહુને શાને મળતાં તો રહે છે

પ્રેમ, વેર કે સંબંધ, જગમાં મળ્યા વિના ના એ તો ઉદ્ભવે છે

છે સહુની પાસે ને પાસે, ને સાથે ને સાથે, અજ્ઞાન સહુ એનાથી રહ્યા છે

કદી રહ્યા સાથે, કદી પડયા છૂટા, તાંતણા બંધાતાં ને તૂટતાં રહે છે

અગર મળતાં રહે તાંતણા જે જીવનાં, સાથે ને સાથે એ તો રહે છે

એવા તાંતણાની યાદોની તો ફોરમ, તો અમર ફોરે છે

છે સહુની પાસે ને પાસે, ને સાથે ને સાથે, અજ્ઞાન સહુ એ એનાથી રહે છે
View Original Increase Font Decrease Font


જિંદગીમાં કોઈ ને કોઈ મળતું રહે છે, ના કાયમ કોઈ મળતાં રહે છે

કાયમ ના કોઈ તો સાથે રહે છે, છૂટાં ને છૂટાં પડતાં તો રહે છે

નથી કાયમના દુશ્મન તો કોઈ જગમાં, દુશ્મનાવટ તો થાતી રહે છે

છે સહુની તો પાસે ને પાસે ને સાથે ને સાથે, અજ્ઞાન સહુ એનાથી રહ્યા છે

મળ્યા આજે, મળે પાછા ક્યારે, ના કોઈ એ તો કહી શકે છે

સમજાતું નથી કે જગમાં સહુ તો સહુને શાને મળતાં તો રહે છે

પ્રેમ, વેર કે સંબંધ, જગમાં મળ્યા વિના ના એ તો ઉદ્ભવે છે

છે સહુની પાસે ને પાસે, ને સાથે ને સાથે, અજ્ઞાન સહુ એનાથી રહ્યા છે

કદી રહ્યા સાથે, કદી પડયા છૂટા, તાંતણા બંધાતાં ને તૂટતાં રહે છે

અગર મળતાં રહે તાંતણા જે જીવનાં, સાથે ને સાથે એ તો રહે છે

એવા તાંતણાની યાદોની તો ફોરમ, તો અમર ફોરે છે

છે સહુની પાસે ને પાસે, ને સાથે ને સાથે, અજ્ઞાન સહુ એ એનાથી રહે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jiṁdagīmāṁ kōī nē kōī malatuṁ rahē chē, nā kāyama kōī malatāṁ rahē chē

kāyama nā kōī tō sāthē rahē chē, chūṭāṁ nē chūṭāṁ paḍatāṁ tō rahē chē

nathī kāyamanā duśmana tō kōī jagamāṁ, duśmanāvaṭa tō thātī rahē chē

chē sahunī tō pāsē nē pāsē nē sāthē nē sāthē, ajñāna sahu ēnāthī rahyā chē

malyā ājē, malē pāchā kyārē, nā kōī ē tō kahī śakē chē

samajātuṁ nathī kē jagamāṁ sahu tō sahunē śānē malatāṁ tō rahē chē

prēma, vēra kē saṁbaṁdha, jagamāṁ malyā vinā nā ē tō udbhavē chē

chē sahunī pāsē nē pāsē, nē sāthē nē sāthē, ajñāna sahu ēnāthī rahyā chē

kadī rahyā sāthē, kadī paḍayā chūṭā, tāṁtaṇā baṁdhātāṁ nē tūṭatāṁ rahē chē

agara malatāṁ rahē tāṁtaṇā jē jīvanāṁ, sāthē nē sāthē ē tō rahē chē

ēvā tāṁtaṇānī yādōnī tō phōrama, tō amara phōrē chē

chē sahunī pāsē nē pāsē, nē sāthē nē sāthē, ajñāna sahu ē ēnāthī rahē chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3181 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...318131823183...Last