Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3194 | Date: 11-May-1991
જોઈતું નથી સ્વર્ગ મને રે વ્હાલા, પુણ્યક્ષય વિના બીજું કાંઈ નથી રે
Jōītuṁ nathī svarga manē rē vhālā, puṇyakṣaya vinā bījuṁ kāṁī nathī rē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 3194 | Date: 11-May-1991

જોઈતું નથી સ્વર્ગ મને રે વ્હાલા, પુણ્યક્ષય વિના બીજું કાંઈ નથી રે

  No Audio

jōītuṁ nathī svarga manē rē vhālā, puṇyakṣaya vinā bījuṁ kāṁī nathī rē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1991-05-11 1991-05-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14183 જોઈતું નથી સ્વર્ગ મને રે વ્હાલા, પુણ્યક્ષય વિના બીજું કાંઈ નથી રે જોઈતું નથી સ્વર્ગ મને રે વ્હાલા, પુણ્યક્ષય વિના બીજું કાંઈ નથી રે

આ ધરતી તો છે મને વ્હાલી રે વ્હાલા, કિંમત પુરુષાર્થની તો અહીં છે, છે ને છે

જોઈતું નથી સ્વર્ગ મને રે વ્હાલા,તારી યાદ તો ત્યાં નથી રે

આ ધરતી તો છે, મને વ્હાલી રે વ્હાલા, યાદ અહીં તારી તો આવતી રહે છે

જોઈતું નથી સ્વર્ગ મને રે વ્હાલા, મારાપણું તો ત્યાં ખોઈ દેવાનું છે

આ ધરતી તો છે મને વ્હાલી રે વ્હાલા, કરવું કર્મ તો મારા હાથમાં તો છે

જોઈતું નથી રે સ્વર્ગ મને રે વ્હાલા, પુણ્ય ભોગવ્યા વિના નથી કાંઈ હાથમાં રે

આ ધરતી તો છે મને વ્હાલી રે વ્હાલા, અવતાર તારે તો લેવો તો પડે છે

જોઈતું નથી સ્વર્ગ મને રે વ્હાલા, છે બધું સંચિત પુણ્યના હાથમાં રે

આ ધરતી તો છે મને વ્હાલી રે વ્હાલા, દોર અમારો તારા હાથમાં તો છે
View Original Increase Font Decrease Font


જોઈતું નથી સ્વર્ગ મને રે વ્હાલા, પુણ્યક્ષય વિના બીજું કાંઈ નથી રે

આ ધરતી તો છે મને વ્હાલી રે વ્હાલા, કિંમત પુરુષાર્થની તો અહીં છે, છે ને છે

જોઈતું નથી સ્વર્ગ મને રે વ્હાલા,તારી યાદ તો ત્યાં નથી રે

આ ધરતી તો છે, મને વ્હાલી રે વ્હાલા, યાદ અહીં તારી તો આવતી રહે છે

જોઈતું નથી સ્વર્ગ મને રે વ્હાલા, મારાપણું તો ત્યાં ખોઈ દેવાનું છે

આ ધરતી તો છે મને વ્હાલી રે વ્હાલા, કરવું કર્મ તો મારા હાથમાં તો છે

જોઈતું નથી રે સ્વર્ગ મને રે વ્હાલા, પુણ્ય ભોગવ્યા વિના નથી કાંઈ હાથમાં રે

આ ધરતી તો છે મને વ્હાલી રે વ્હાલા, અવતાર તારે તો લેવો તો પડે છે

જોઈતું નથી સ્વર્ગ મને રે વ્હાલા, છે બધું સંચિત પુણ્યના હાથમાં રે

આ ધરતી તો છે મને વ્હાલી રે વ્હાલા, દોર અમારો તારા હાથમાં તો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jōītuṁ nathī svarga manē rē vhālā, puṇyakṣaya vinā bījuṁ kāṁī nathī rē

ā dharatī tō chē manē vhālī rē vhālā, kiṁmata puruṣārthanī tō ahīṁ chē, chē nē chē

jōītuṁ nathī svarga manē rē vhālā,tārī yāda tō tyāṁ nathī rē

ā dharatī tō chē, manē vhālī rē vhālā, yāda ahīṁ tārī tō āvatī rahē chē

jōītuṁ nathī svarga manē rē vhālā, mārāpaṇuṁ tō tyāṁ khōī dēvānuṁ chē

ā dharatī tō chē manē vhālī rē vhālā, karavuṁ karma tō mārā hāthamāṁ tō chē

jōītuṁ nathī rē svarga manē rē vhālā, puṇya bhōgavyā vinā nathī kāṁī hāthamāṁ rē

ā dharatī tō chē manē vhālī rē vhālā, avatāra tārē tō lēvō tō paḍē chē

jōītuṁ nathī svarga manē rē vhālā, chē badhuṁ saṁcita puṇyanā hāthamāṁ rē

ā dharatī tō chē manē vhālī rē vhālā, dōra amārō tārā hāthamāṁ tō chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3194 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...319331943195...Last