Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3246 | Date: 20-Jun-1991
રહે જગમાં તો સહુ હદમાં તો પોતાની રે, રહે સહુ હદમાં તો સારું છે
Rahē jagamāṁ tō sahu hadamāṁ tō pōtānī rē, rahē sahu hadamāṁ tō sāruṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3246 | Date: 20-Jun-1991

રહે જગમાં તો સહુ હદમાં તો પોતાની રે, રહે સહુ હદમાં તો સારું છે

  No Audio

rahē jagamāṁ tō sahu hadamāṁ tō pōtānī rē, rahē sahu hadamāṁ tō sāruṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-06-20 1991-06-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14235 રહે જગમાં તો સહુ હદમાં તો પોતાની રે, રહે સહુ હદમાં તો સારું છે રહે જગમાં તો સહુ હદમાં તો પોતાની રે, રહે સહુ હદમાં તો સારું છે

રહે ભરતી સમુદ્રની તો એની હદમાં રે, રહે જો એની હદમાં તો સારું છે

રહે જગમાં શબ્દો સહુના તો વહેતા રે, રહે જો એની રે હદમાં તો સારું છે

રહ્યા છે લોભમાં તો સહુ ડૂબતા ને ડૂબતા રે, રહે જો એની રે હદમાં તો સારું છે

રહ્યો છે ક્રોધ તો સહુના હૈયે તો કદી જાગી રે, રહે જો એની રે હદમાં તો સારું છે

રહ્યા છે જગમાં કૂડકપટ તો કરતા ને કરતા રે, રહે જો એની રે હદમાં તો સારું છે

રહ્યા છે જગમાં સ્વાર્થ તો ટકરાતાં ને ટકરાતા રે, રહે જો એની રે હદમાં તો સારું છે

રહ્યા છે સહુ જગમાં મશ્કરી કરતા ને કરતા રે, રહે જો એની રે હદમાં તો સારું છે

રહે છે જગમાં સહુ તો વખાણ કરતા ને કરતા રે, રહે જો એની રે હદમાં તો સારું છે

રહે છે જગમાં કર્મને પ્રેમ તો કરતા ને કરતા રે, રહે જો એની રે હદમાં તો સારું છે
Increase Font Decrease Font

રહે જગમાં તો સહુ હદમાં તો પોતાની રે, રહે સહુ હદમાં તો સારું છે

રહે ભરતી સમુદ્રની તો એની હદમાં રે, રહે જો એની હદમાં તો સારું છે

રહે જગમાં શબ્દો સહુના તો વહેતા રે, રહે જો એની રે હદમાં તો સારું છે

રહ્યા છે લોભમાં તો સહુ ડૂબતા ને ડૂબતા રે, રહે જો એની રે હદમાં તો સારું છે

રહ્યો છે ક્રોધ તો સહુના હૈયે તો કદી જાગી રે, રહે જો એની રે હદમાં તો સારું છે

રહ્યા છે જગમાં કૂડકપટ તો કરતા ને કરતા રે, રહે જો એની રે હદમાં તો સારું છે

રહ્યા છે જગમાં સ્વાર્થ તો ટકરાતાં ને ટકરાતા રે, રહે જો એની રે હદમાં તો સારું છે

રહ્યા છે સહુ જગમાં મશ્કરી કરતા ને કરતા રે, રહે જો એની રે હદમાં તો સારું છે

રહે છે જગમાં સહુ તો વખાણ કરતા ને કરતા રે, રહે જો એની રે હદમાં તો સારું છે

રહે છે જગમાં કર્મને પ્રેમ તો કરતા ને કરતા રે, રહે જો એની રે હદમાં તો સારું છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
rahē jagamāṁ tō sahu hadamāṁ tō pōtānī rē, rahē sahu hadamāṁ tō sāruṁ chē

rahē bharatī samudranī tō ēnī hadamāṁ rē, rahē jō ēnī hadamāṁ tō sāruṁ chē

rahē jagamāṁ śabdō sahunā tō vahētā rē, rahē jō ēnī rē hadamāṁ tō sāruṁ chē

rahyā chē lōbhamāṁ tō sahu ḍūbatā nē ḍūbatā rē, rahē jō ēnī rē hadamāṁ tō sāruṁ chē

rahyō chē krōdha tō sahunā haiyē tō kadī jāgī rē, rahē jō ēnī rē hadamāṁ tō sāruṁ chē

rahyā chē jagamāṁ kūḍakapaṭa tō karatā nē karatā rē, rahē jō ēnī rē hadamāṁ tō sāruṁ chē

rahyā chē jagamāṁ svārtha tō ṭakarātāṁ nē ṭakarātā rē, rahē jō ēnī rē hadamāṁ tō sāruṁ chē

rahyā chē sahu jagamāṁ maśkarī karatā nē karatā rē, rahē jō ēnī rē hadamāṁ tō sāruṁ chē

rahē chē jagamāṁ sahu tō vakhāṇa karatā nē karatā rē, rahē jō ēnī rē hadamāṁ tō sāruṁ chē

rahē chē jagamāṁ karmanē prēma tō karatā nē karatā rē, rahē jō ēnī rē hadamāṁ tō sāruṁ chē
Gujarati Bhajan no. 3246 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...324432453246...Last