Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3251 | Date: 23-Jun-1991
રહ્યો છે સહન કરતો તું સીતમ, કરતો રહીશ તું ક્યાં સુધી
Rahyō chē sahana karatō tuṁ sītama, karatō rahīśa tuṁ kyāṁ sudhī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3251 | Date: 23-Jun-1991

રહ્યો છે સહન કરતો તું સીતમ, કરતો રહીશ તું ક્યાં સુધી

  No Audio

rahyō chē sahana karatō tuṁ sītama, karatō rahīśa tuṁ kyāṁ sudhī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-06-23 1991-06-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14240 રહ્યો છે સહન કરતો તું સીતમ, કરતો રહીશ તું ક્યાં સુધી રહ્યો છે સહન કરતો તું સીતમ, કરતો રહીશ તું ક્યાં સુધી

ઉઠાવ્યો નથી અવાજ તારો એની સામે, ઉઠાવીશ નહીં તું ક્યાં સુધી

રહ્યો છે દોરવાતો તું એનાથી, રહીશ દોરવાતો તું એનાથી ક્યાં સુધી

ચાલ્યું નથી એની સામે તો તારું, ચલાવતો રહીશ આમ તું ક્યાં સુધી

રૂંધી રહી છે પ્રગતિ એ તો તારી, રૂંધવા દઈશ એને આમ તું ક્યાં સુધી

રહ્યા છે છુપાઈ એ તો તુજમાં, શોધીશ નહીં એને તો તું ક્યાં સુધી

બન્યા છે હાલ બેહાલ, એનાથી તો તારા, રહીશ બેહાલ આમ તું ક્યાં સુધી

જાણી લે તું એને, કરી લે દૂર તું એને, રહીશ આજાણ એનાથી તું કયાં સુધી

પીડે છે પોતાના બનીને, તને કરવા દૂર એને, રહીશ ચૂપ તો તું ક્યાં સુધી

મુક્તિની તો છે મંઝિલ તારી, રહીશ બંધાઈ જીવનમાં, એનાથી તું ક્યાં સુધી
View Original Increase Font Decrease Font


રહ્યો છે સહન કરતો તું સીતમ, કરતો રહીશ તું ક્યાં સુધી

ઉઠાવ્યો નથી અવાજ તારો એની સામે, ઉઠાવીશ નહીં તું ક્યાં સુધી

રહ્યો છે દોરવાતો તું એનાથી, રહીશ દોરવાતો તું એનાથી ક્યાં સુધી

ચાલ્યું નથી એની સામે તો તારું, ચલાવતો રહીશ આમ તું ક્યાં સુધી

રૂંધી રહી છે પ્રગતિ એ તો તારી, રૂંધવા દઈશ એને આમ તું ક્યાં સુધી

રહ્યા છે છુપાઈ એ તો તુજમાં, શોધીશ નહીં એને તો તું ક્યાં સુધી

બન્યા છે હાલ બેહાલ, એનાથી તો તારા, રહીશ બેહાલ આમ તું ક્યાં સુધી

જાણી લે તું એને, કરી લે દૂર તું એને, રહીશ આજાણ એનાથી તું કયાં સુધી

પીડે છે પોતાના બનીને, તને કરવા દૂર એને, રહીશ ચૂપ તો તું ક્યાં સુધી

મુક્તિની તો છે મંઝિલ તારી, રહીશ બંધાઈ જીવનમાં, એનાથી તું ક્યાં સુધી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahyō chē sahana karatō tuṁ sītama, karatō rahīśa tuṁ kyāṁ sudhī

uṭhāvyō nathī avāja tārō ēnī sāmē, uṭhāvīśa nahīṁ tuṁ kyāṁ sudhī

rahyō chē dōravātō tuṁ ēnāthī, rahīśa dōravātō tuṁ ēnāthī kyāṁ sudhī

cālyuṁ nathī ēnī sāmē tō tāruṁ, calāvatō rahīśa āma tuṁ kyāṁ sudhī

rūṁdhī rahī chē pragati ē tō tārī, rūṁdhavā daīśa ēnē āma tuṁ kyāṁ sudhī

rahyā chē chupāī ē tō tujamāṁ, śōdhīśa nahīṁ ēnē tō tuṁ kyāṁ sudhī

banyā chē hāla bēhāla, ēnāthī tō tārā, rahīśa bēhāla āma tuṁ kyāṁ sudhī

jāṇī lē tuṁ ēnē, karī lē dūra tuṁ ēnē, rahīśa ājāṇa ēnāthī tuṁ kayāṁ sudhī

pīḍē chē pōtānā banīnē, tanē karavā dūra ēnē, rahīśa cūpa tō tuṁ kyāṁ sudhī

muktinī tō chē maṁjhila tārī, rahīśa baṁdhāī jīvanamāṁ, ēnāthī tuṁ kyāṁ sudhī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3251 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...325032513252...Last