BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3258 | Date: 28-Jun-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

મુક્તિ કાજે પંખી આજ તરફડી ઉઠયું, કેદમાં તો એ મૂંઝાઈ ગયું

  No Audio

Mukti Kaaje Pankhi Aaj Taraphadi Uthayu, Kedama To E Munjhai Gayu

સદગુરુ મહારાજ (Sadguru Maharaj)


1991-06-28 1991-06-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14247 મુક્તિ કાજે પંખી આજ તરફડી ઉઠયું, કેદમાં તો એ મૂંઝાઈ ગયું મુક્તિ કાજે પંખી આજ તરફડી ઉઠયું, કેદમાં તો એ મૂંઝાઈ ગયું
ફફડાવીને પાંખો, મુક્તિ ઝંખી રહ્યું, સોનાની કેદમાં એ અકળાઈ ગયું
ખાવુંપીવું તો રસહીન બન્યું, મુક્તિ કાજે જ્યાં તડપી ગયું
અનેક સળિયાની કેદમાં એ કેદ બન્યું, મુક્તિને તો એ ઝંખી રહ્યું
રહ્યું ગોતતું તો મોકો છૂટવા, મોકા વિના તો એ મજબૂર બન્યું
કર્યા યત્નો છૂટવા ઘણાયે, કેદમાંથી બહાર ના એ નીકળી શક્યું
ફાંફાં માર્યા ઘણા એણે, શક્તિમાં તો એ એમાં તૂટતું ગયું
ખોટા યત્નો જ્યાં કરતું રહ્યું, મુક્તિ કાજે ના સફળ એ થયું
શ્વાસ ના હજી હેઠો બેઠો, યત્નોની ધારા તો એ વહાવતું રહ્યું
ખોલ્યાં સદ્ગુરુએ આવી જ્યાં દ્વાર, સદ્ગુરુનાં ચરણોમાં જઈ એ બેઠું
Gujarati Bhajan no. 3258 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મુક્તિ કાજે પંખી આજ તરફડી ઉઠયું, કેદમાં તો એ મૂંઝાઈ ગયું
ફફડાવીને પાંખો, મુક્તિ ઝંખી રહ્યું, સોનાની કેદમાં એ અકળાઈ ગયું
ખાવુંપીવું તો રસહીન બન્યું, મુક્તિ કાજે જ્યાં તડપી ગયું
અનેક સળિયાની કેદમાં એ કેદ બન્યું, મુક્તિને તો એ ઝંખી રહ્યું
રહ્યું ગોતતું તો મોકો છૂટવા, મોકા વિના તો એ મજબૂર બન્યું
કર્યા યત્નો છૂટવા ઘણાયે, કેદમાંથી બહાર ના એ નીકળી શક્યું
ફાંફાં માર્યા ઘણા એણે, શક્તિમાં તો એ એમાં તૂટતું ગયું
ખોટા યત્નો જ્યાં કરતું રહ્યું, મુક્તિ કાજે ના સફળ એ થયું
શ્વાસ ના હજી હેઠો બેઠો, યત્નોની ધારા તો એ વહાવતું રહ્યું
ખોલ્યાં સદ્ગુરુએ આવી જ્યાં દ્વાર, સદ્ગુરુનાં ચરણોમાં જઈ એ બેઠું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
mukti kājē paṁkhī āja taraphaḍī uṭhayuṁ, kēdamāṁ tō ē mūṁjhāī gayuṁ
phaphaḍāvīnē pāṁkhō, mukti jhaṁkhī rahyuṁ, sōnānī kēdamāṁ ē akalāī gayuṁ
khāvuṁpīvuṁ tō rasahīna banyuṁ, mukti kājē jyāṁ taḍapī gayuṁ
anēka saliyānī kēdamāṁ ē kēda banyuṁ, muktinē tō ē jhaṁkhī rahyuṁ
rahyuṁ gōtatuṁ tō mōkō chūṭavā, mōkā vinā tō ē majabūra banyuṁ
karyā yatnō chūṭavā ghaṇāyē, kēdamāṁthī bahāra nā ē nīkalī śakyuṁ
phāṁphāṁ māryā ghaṇā ēṇē, śaktimāṁ tō ē ēmāṁ tūṭatuṁ gayuṁ
khōṭā yatnō jyāṁ karatuṁ rahyuṁ, mukti kājē nā saphala ē thayuṁ
śvāsa nā hajī hēṭhō bēṭhō, yatnōnī dhārā tō ē vahāvatuṁ rahyuṁ
khōlyāṁ sadguruē āvī jyāṁ dvāra, sadgurunāṁ caraṇōmāṁ jaī ē bēṭhuṁ
First...32563257325832593260...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall