BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3263 | Date: 02-Jul-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

રાખી આંખ તારી તો ખુલ્લી ને ખુલ્લી રે માડી

  No Audio

Raakhi Ankh Taari To Khulli Ne Khulli Re Maadi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1991-07-02 1991-07-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14252 રાખી આંખ તારી તો ખુલ્લી ને ખુલ્લી રે માડી રાખી આંખ તારી તો ખુલ્લી ને ખુલ્લી રે માડી
રાહ જોઈ રહી છે જગમાં તું તો કોની રે માડી
સમાવી તારી નજરમાં જગમાં તો સહુને રે માડી - રાહ...
છે ચાલ તારી તો જગમાં, સહુને રહી છે મૂંઝવતી રે માડી - રાહ...
ચાહે ત્યારે બોલાવી શકે, સહુને તારી પાસે તું તો માડી - રાહ...
પાડે ના પલક તારી, રહી છે જોઈ રાહ અનિમિષ નયને રે માડી - રાહ...
ના કાંઈ તું તો ચાહી રહી છે, રાહ તું જોતી ને જોતી રે માડી - રાહ...
રહ્યું છે ને રહેશે જગ તો ચાલતું, તારી પ્રેરણાથી રે માડી - રાહ...
ધારે ત્યારે ને ચાહે ત્યારે રે તું, સર્વ કાંઈ કરી શકે રે માડી - રાહ...
છે કોણ એવા રે બડભાગી જગમાં, રહી છે રાહ તું જોતી એની રે માડી - રાહ...
Gujarati Bhajan no. 3263 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રાખી આંખ તારી તો ખુલ્લી ને ખુલ્લી રે માડી
રાહ જોઈ રહી છે જગમાં તું તો કોની રે માડી
સમાવી તારી નજરમાં જગમાં તો સહુને રે માડી - રાહ...
છે ચાલ તારી તો જગમાં, સહુને રહી છે મૂંઝવતી રે માડી - રાહ...
ચાહે ત્યારે બોલાવી શકે, સહુને તારી પાસે તું તો માડી - રાહ...
પાડે ના પલક તારી, રહી છે જોઈ રાહ અનિમિષ નયને રે માડી - રાહ...
ના કાંઈ તું તો ચાહી રહી છે, રાહ તું જોતી ને જોતી રે માડી - રાહ...
રહ્યું છે ને રહેશે જગ તો ચાલતું, તારી પ્રેરણાથી રે માડી - રાહ...
ધારે ત્યારે ને ચાહે ત્યારે રે તું, સર્વ કાંઈ કરી શકે રે માડી - રાહ...
છે કોણ એવા રે બડભાગી જગમાં, રહી છે રાહ તું જોતી એની રે માડી - રાહ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
rākhī āṁkha tārī tō khullī nē khullī rē māḍī
rāha jōī rahī chē jagamāṁ tuṁ tō kōnī rē māḍī
samāvī tārī najaramāṁ jagamāṁ tō sahunē rē māḍī - rāha...
chē cāla tārī tō jagamāṁ, sahunē rahī chē mūṁjhavatī rē māḍī - rāha...
cāhē tyārē bōlāvī śakē, sahunē tārī pāsē tuṁ tō māḍī - rāha...
pāḍē nā palaka tārī, rahī chē jōī rāha animiṣa nayanē rē māḍī - rāha...
nā kāṁī tuṁ tō cāhī rahī chē, rāha tuṁ jōtī nē jōtī rē māḍī - rāha...
rahyuṁ chē nē rahēśē jaga tō cālatuṁ, tārī prēraṇāthī rē māḍī - rāha...
dhārē tyārē nē cāhē tyārē rē tuṁ, sarva kāṁī karī śakē rē māḍī - rāha...
chē kōṇa ēvā rē baḍabhāgī jagamāṁ, rahī chē rāha tuṁ jōtī ēnī rē māḍī - rāha...
First...32613262326332643265...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall