BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3287 | Date: 18-Jul-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

રમ ના તું તારી વૃત્તિથી, એકદિન તને એ તો રમાડી જાવાની

  No Audio

Ram Na Tu Taari Vruttithi, Ekdin Tane E To Ramadi Javaani

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1991-07-18 1991-07-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14276 રમ ના તું તારી વૃત્તિથી, એકદિન તને એ તો રમાડી જાવાની રમ ના તું તારી વૃત્તિથી, એકદિન તને એ તો રમાડી જાવાની
રમ્યા જે એમાં, રહ્યા છે રમતા એમાં, ના રમત એ તો પૂરી થવાની - રમ...
છે સાથમાં તો ઘણાં રે એના, રમત એની નથી તો સમજાવાની - રમ...
ખેંચી જાશે ક્યારે ક્યાં ને ક્યારે રે ક્યાં, સદા એ તો તને ખેંચવાની - રમ...
ખેંચાતો ને ખેંચાતો રહેશે જ્યાં એમાં, સ્વત્વની તાકાત, તારી તો તૂટવાની - રમ...
રાખ અને કર કોશિશો જીવનમાં, કાબૂમાં એને તો લેવાની - રમ...
સમજ ના એને સીધી સાદી, માંડ ના ખોટો આંક એની તો તાકાતનો - રમ...
લઈ જઈ શકશે એ તો સાચી રાહે, ભૂલજે ના આદત એની ભરમાવવાની - રમ...
દઈ સાથ એ તો છટકી જાશે, પડશે જરૂર તારે એને તો પકડી રાખવાની - રમ...
રાખજે એને તો સાથે ને સાથે, છે જાણીતી આદત એની તો છટકવાની - રમ
Gujarati Bhajan no. 3287 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રમ ના તું તારી વૃત્તિથી, એકદિન તને એ તો રમાડી જાવાની
રમ્યા જે એમાં, રહ્યા છે રમતા એમાં, ના રમત એ તો પૂરી થવાની - રમ...
છે સાથમાં તો ઘણાં રે એના, રમત એની નથી તો સમજાવાની - રમ...
ખેંચી જાશે ક્યારે ક્યાં ને ક્યારે રે ક્યાં, સદા એ તો તને ખેંચવાની - રમ...
ખેંચાતો ને ખેંચાતો રહેશે જ્યાં એમાં, સ્વત્વની તાકાત, તારી તો તૂટવાની - રમ...
રાખ અને કર કોશિશો જીવનમાં, કાબૂમાં એને તો લેવાની - રમ...
સમજ ના એને સીધી સાદી, માંડ ના ખોટો આંક એની તો તાકાતનો - રમ...
લઈ જઈ શકશે એ તો સાચી રાહે, ભૂલજે ના આદત એની ભરમાવવાની - રમ...
દઈ સાથ એ તો છટકી જાશે, પડશે જરૂર તારે એને તો પકડી રાખવાની - રમ...
રાખજે એને તો સાથે ને સાથે, છે જાણીતી આદત એની તો છટકવાની - રમ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
rama nā tuṁ tārī vr̥ttithī, ēkadina tanē ē tō ramāḍī jāvānī
ramyā jē ēmāṁ, rahyā chē ramatā ēmāṁ, nā ramata ē tō pūrī thavānī - rama...
chē sāthamāṁ tō ghaṇāṁ rē ēnā, ramata ēnī nathī tō samajāvānī - rama...
khēṁcī jāśē kyārē kyāṁ nē kyārē rē kyāṁ, sadā ē tō tanē khēṁcavānī - rama...
khēṁcātō nē khēṁcātō rahēśē jyāṁ ēmāṁ, svatvanī tākāta, tārī tō tūṭavānī - rama...
rākha anē kara kōśiśō jīvanamāṁ, kābūmāṁ ēnē tō lēvānī - rama...
samaja nā ēnē sīdhī sādī, māṁḍa nā khōṭō āṁka ēnī tō tākātanō - rama...
laī jaī śakaśē ē tō sācī rāhē, bhūlajē nā ādata ēnī bharamāvavānī - rama...
daī sātha ē tō chaṭakī jāśē, paḍaśē jarūra tārē ēnē tō pakaḍī rākhavānī - rama...
rākhajē ēnē tō sāthē nē sāthē, chē jāṇītī ādata ēnī tō chaṭakavānī - rama
First...32863287328832893290...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall