BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3293 | Date: 22-Jul-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

જોઈ મમતા તો જગની રે, ગંધ સ્વાર્થની એમાં તો આવી

  No Audio

Joi Mamta To Jagani Re, Gandh Swarthni Ema To Aavi

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1991-07-22 1991-07-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14282 જોઈ મમતા તો જગની રે, ગંધ સ્વાર્થની એમાં તો આવી જોઈ મમતા તો જગની રે, ગંધ સ્વાર્થની એમાં તો આવી
રહી વરસાવતી મમતા તું તારી રે માડી, મમતા તારી તોયેં ના સમજાણી
રાહ જોઈ રહી ઊભી તું તો માડી, કદી ના અમારાથી તું તો કંટાળી
રહ્યા રચ્યાપચ્યા અમે માયામાં તો, જગની મમતા તારી તો ના સમજાણી
મૂંઝાયા જ્યારે જ્યારે અમે રે માડી, દીધો માર્ગ એમાંથી તેં તો કાઢી
પડતાં પગલાંને લીધા તેં સંભાળી, મમતા તારી તોયે ના સમજાણી
રહીએ રટતાં કે જઈએ માયામાં ડૂબી, મમતામાં રાખી ના તેં ખામી
રહી હાજરાહજૂર તું તો માડી, મમતા તારી તોયે ના સમજાણી
માંગ્યા ના તેં જર કે જમીન માડી, ભાષા ભાવનાની સદા તેં તો જાણી
છે ને રાખી પ્રીત તેં તો પુરાણી, મમતા તારી તોયે ના સમજાણી
Gujarati Bhajan no. 3293 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જોઈ મમતા તો જગની રે, ગંધ સ્વાર્થની એમાં તો આવી
રહી વરસાવતી મમતા તું તારી રે માડી, મમતા તારી તોયેં ના સમજાણી
રાહ જોઈ રહી ઊભી તું તો માડી, કદી ના અમારાથી તું તો કંટાળી
રહ્યા રચ્યાપચ્યા અમે માયામાં તો, જગની મમતા તારી તો ના સમજાણી
મૂંઝાયા જ્યારે જ્યારે અમે રે માડી, દીધો માર્ગ એમાંથી તેં તો કાઢી
પડતાં પગલાંને લીધા તેં સંભાળી, મમતા તારી તોયે ના સમજાણી
રહીએ રટતાં કે જઈએ માયામાં ડૂબી, મમતામાં રાખી ના તેં ખામી
રહી હાજરાહજૂર તું તો માડી, મમતા તારી તોયે ના સમજાણી
માંગ્યા ના તેં જર કે જમીન માડી, ભાષા ભાવનાની સદા તેં તો જાણી
છે ને રાખી પ્રીત તેં તો પુરાણી, મમતા તારી તોયે ના સમજાણી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jōī mamatā tō jaganī rē, gaṁdha svārthanī ēmāṁ tō āvī
rahī varasāvatī mamatā tuṁ tārī rē māḍī, mamatā tārī tōyēṁ nā samajāṇī
rāha jōī rahī ūbhī tuṁ tō māḍī, kadī nā amārāthī tuṁ tō kaṁṭālī
rahyā racyāpacyā amē māyāmāṁ tō, jaganī mamatā tārī tō nā samajāṇī
mūṁjhāyā jyārē jyārē amē rē māḍī, dīdhō mārga ēmāṁthī tēṁ tō kāḍhī
paḍatāṁ pagalāṁnē līdhā tēṁ saṁbhālī, mamatā tārī tōyē nā samajāṇī
rahīē raṭatāṁ kē jaīē māyāmāṁ ḍūbī, mamatāmāṁ rākhī nā tēṁ khāmī
rahī hājarāhajūra tuṁ tō māḍī, mamatā tārī tōyē nā samajāṇī
māṁgyā nā tēṁ jara kē jamīna māḍī, bhāṣā bhāvanānī sadā tēṁ tō jāṇī
chē nē rākhī prīta tēṁ tō purāṇī, mamatā tārī tōyē nā samajāṇī
First...32913292329332943295...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall