Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3295 | Date: 23-Jul-1991
થાતું રહ્યું છે, એ તો થાતું રહ્યું છે, એ તો એમ થાતું રહેશે
Thātuṁ rahyuṁ chē, ē tō thātuṁ rahyuṁ chē, ē tō ēma thātuṁ rahēśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3295 | Date: 23-Jul-1991

થાતું રહ્યું છે, એ તો થાતું રહ્યું છે, એ તો એમ થાતું રહેશે

  No Audio

thātuṁ rahyuṁ chē, ē tō thātuṁ rahyuṁ chē, ē tō ēma thātuṁ rahēśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-07-23 1991-07-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14284 થાતું રહ્યું છે, એ તો થાતું રહ્યું છે, એ તો એમ થાતું રહેશે થાતું રહ્યું છે, એ તો થાતું રહ્યું છે, એ તો એમ થાતું રહેશે

શું થાશે, શું થાશે, વિચાર તારા આવા, ચિંતા ઊભી એ તો કરશે

છોડીશ ના જો તું ચિંતા તારી, ચિંતાને ચિંતા તને તો ઘેરતી રહેશે

મૂંઝવણ ચિંતાની તો તારી, રસ્તો તને તો નવ સૂઝવા દેશે

નથી હાથમાં જે કાંઈ તો તારા, કરી ચિંતા એની છે શું તો ફાયદા

તારી ને તારી તો ચિંતા તને, જીવનમાં તો સદા મૂંઝવતી રહેશે

પાડી છે આદત તો જ્યાં તેં તો એની, આદત તારી તો મૂંઝવી દેશે

છોડીશ ના જ્યાં તું મનથી એને, મુક્ત એમાંથી ક્યાંથી તું થાશે
View Original Increase Font Decrease Font


થાતું રહ્યું છે, એ તો થાતું રહ્યું છે, એ તો એમ થાતું રહેશે

શું થાશે, શું થાશે, વિચાર તારા આવા, ચિંતા ઊભી એ તો કરશે

છોડીશ ના જો તું ચિંતા તારી, ચિંતાને ચિંતા તને તો ઘેરતી રહેશે

મૂંઝવણ ચિંતાની તો તારી, રસ્તો તને તો નવ સૂઝવા દેશે

નથી હાથમાં જે કાંઈ તો તારા, કરી ચિંતા એની છે શું તો ફાયદા

તારી ને તારી તો ચિંતા તને, જીવનમાં તો સદા મૂંઝવતી રહેશે

પાડી છે આદત તો જ્યાં તેં તો એની, આદત તારી તો મૂંઝવી દેશે

છોડીશ ના જ્યાં તું મનથી એને, મુક્ત એમાંથી ક્યાંથી તું થાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

thātuṁ rahyuṁ chē, ē tō thātuṁ rahyuṁ chē, ē tō ēma thātuṁ rahēśē

śuṁ thāśē, śuṁ thāśē, vicāra tārā āvā, ciṁtā ūbhī ē tō karaśē

chōḍīśa nā jō tuṁ ciṁtā tārī, ciṁtānē ciṁtā tanē tō ghēratī rahēśē

mūṁjhavaṇa ciṁtānī tō tārī, rastō tanē tō nava sūjhavā dēśē

nathī hāthamāṁ jē kāṁī tō tārā, karī ciṁtā ēnī chē śuṁ tō phāyadā

tārī nē tārī tō ciṁtā tanē, jīvanamāṁ tō sadā mūṁjhavatī rahēśē

pāḍī chē ādata tō jyāṁ tēṁ tō ēnī, ādata tārī tō mūṁjhavī dēśē

chōḍīśa nā jyāṁ tuṁ manathī ēnē, mukta ēmāṁthī kyāṁthī tuṁ thāśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3295 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...329532963297...Last