BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3310 | Date: 30-Jul-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

કરતો ને કરતો રહ્યો છે, ફરિયાદ જગમાં તો જ્યાં તું

  No Audio

Karato Ne Karato Rahyo Che Phriyaad Jagama To Jyaa Tu

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1991-07-30 1991-07-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14299 કરતો ને કરતો રહ્યો છે, ફરિયાદ જગમાં તો જ્યાં તું કરતો ને કરતો રહ્યો છે, ફરિયાદ જગમાં તો જ્યાં તું
તારી ને તારી બિનઆવડતની ચાડી એ તો ખાય છે
અપનાવી નથી શક્યો, જ્યાં જગમાં અન્યને તો તું
તારા હૈયાની હાલત એ તો બતાવી જાય છે
કતરાતી નજરે જોઈ રહ્યો છે જ્યાં જગને તો તું
રહેલો તારા હૈયામાં ધિક્કાર, ત્યાં દેખાઈ આવે છે
કરતો રહ્યો છે શંકાના વિચારો જ્યાં તો તું
તારી વાણીમાં જલદી બહાર એ આવી જાય છે
પ્રેમથી હૈયામાં તો જ્યાં ડૂબતો રહ્યો છે તું
નજર તારી સદા એ તો બતાવી જાય છે
Gujarati Bhajan no. 3310 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કરતો ને કરતો રહ્યો છે, ફરિયાદ જગમાં તો જ્યાં તું
તારી ને તારી બિનઆવડતની ચાડી એ તો ખાય છે
અપનાવી નથી શક્યો, જ્યાં જગમાં અન્યને તો તું
તારા હૈયાની હાલત એ તો બતાવી જાય છે
કતરાતી નજરે જોઈ રહ્યો છે જ્યાં જગને તો તું
રહેલો તારા હૈયામાં ધિક્કાર, ત્યાં દેખાઈ આવે છે
કરતો રહ્યો છે શંકાના વિચારો જ્યાં તો તું
તારી વાણીમાં જલદી બહાર એ આવી જાય છે
પ્રેમથી હૈયામાં તો જ્યાં ડૂબતો રહ્યો છે તું
નજર તારી સદા એ તો બતાવી જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
karatō nē karatō rahyō chē, phariyāda jagamāṁ tō jyāṁ tuṁ
tārī nē tārī binaāvaḍatanī cāḍī ē tō khāya chē
apanāvī nathī śakyō, jyāṁ jagamāṁ anyanē tō tuṁ
tārā haiyānī hālata ē tō batāvī jāya chē
katarātī najarē jōī rahyō chē jyāṁ jaganē tō tuṁ
rahēlō tārā haiyāmāṁ dhikkāra, tyāṁ dēkhāī āvē chē
karatō rahyō chē śaṁkānā vicārō jyāṁ tō tuṁ
tārī vāṇīmāṁ jaladī bahāra ē āvī jāya chē
prēmathī haiyāmāṁ tō jyāṁ ḍūbatō rahyō chē tuṁ
najara tārī sadā ē tō batāvī jāya chē
First...33063307330833093310...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall