Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3310 | Date: 30-Jul-1991
કરતો ને કરતો રહ્યો છે, ફરિયાદ જગમાં તો જ્યાં તું
Karatō nē karatō rahyō chē, phariyāda jagamāṁ tō jyāṁ tuṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3310 | Date: 30-Jul-1991

કરતો ને કરતો રહ્યો છે, ફરિયાદ જગમાં તો જ્યાં તું

  No Audio

karatō nē karatō rahyō chē, phariyāda jagamāṁ tō jyāṁ tuṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-07-30 1991-07-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14299 કરતો ને કરતો રહ્યો છે, ફરિયાદ જગમાં તો જ્યાં તું કરતો ને કરતો રહ્યો છે, ફરિયાદ જગમાં તો જ્યાં તું

તારી ને તારી બિનઆવડતની ચાડી એ તો ખાય છે

અપનાવી નથી શક્યો, જ્યાં જગમાં અન્યને તો તું

તારા હૈયાની હાલત એ તો બતાવી જાય છે

કતરાતી નજરે જોઈ રહ્યો છે જ્યાં જગને તો તું

રહેલો તારા હૈયામાં ધિક્કાર, ત્યાં દેખાઈ આવે છે

કરતો રહ્યો છે શંકાના વિચારો જ્યાં તો તું

તારી વાણીમાં જલદી બહાર એ આવી જાય છે

પ્રેમથી હૈયામાં તો જ્યાં ડૂબતો રહ્યો છે તું

નજર તારી સદા એ તો બતાવી જાય છે
View Original Increase Font Decrease Font


કરતો ને કરતો રહ્યો છે, ફરિયાદ જગમાં તો જ્યાં તું

તારી ને તારી બિનઆવડતની ચાડી એ તો ખાય છે

અપનાવી નથી શક્યો, જ્યાં જગમાં અન્યને તો તું

તારા હૈયાની હાલત એ તો બતાવી જાય છે

કતરાતી નજરે જોઈ રહ્યો છે જ્યાં જગને તો તું

રહેલો તારા હૈયામાં ધિક્કાર, ત્યાં દેખાઈ આવે છે

કરતો રહ્યો છે શંકાના વિચારો જ્યાં તો તું

તારી વાણીમાં જલદી બહાર એ આવી જાય છે

પ્રેમથી હૈયામાં તો જ્યાં ડૂબતો રહ્યો છે તું

નજર તારી સદા એ તો બતાવી જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

karatō nē karatō rahyō chē, phariyāda jagamāṁ tō jyāṁ tuṁ

tārī nē tārī binaāvaḍatanī cāḍī ē tō khāya chē

apanāvī nathī śakyō, jyāṁ jagamāṁ anyanē tō tuṁ

tārā haiyānī hālata ē tō batāvī jāya chē

katarātī najarē jōī rahyō chē jyāṁ jaganē tō tuṁ

rahēlō tārā haiyāmāṁ dhikkāra, tyāṁ dēkhāī āvē chē

karatō rahyō chē śaṁkānā vicārō jyāṁ tō tuṁ

tārī vāṇīmāṁ jaladī bahāra ē āvī jāya chē

prēmathī haiyāmāṁ tō jyāṁ ḍūbatō rahyō chē tuṁ

najara tārī sadā ē tō batāvī jāya chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3310 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...331033113312...Last