Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3314 | Date: 02-Aug-1991
કોણે જગ તો છોડયું છે, સહુએ જગને છોડવું પડયું છે
Kōṇē jaga tō chōḍayuṁ chē, sahuē jaganē chōḍavuṁ paḍayuṁ chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3314 | Date: 02-Aug-1991

કોણે જગ તો છોડયું છે, સહુએ જગને છોડવું પડયું છે

  No Audio

kōṇē jaga tō chōḍayuṁ chē, sahuē jaganē chōḍavuṁ paḍayuṁ chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1991-08-02 1991-08-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14303 કોણે જગ તો છોડયું છે, સહુએ જગને છોડવું પડયું છે કોણે જગ તો છોડયું છે, સહુએ જગને છોડવું પડયું છે

આવ્યા એ તો ગયા જગમાંથી, કોણ એને અટકાવી શક્યું છે

ચાહના છે શાંતિની સહુનાં હૈયે, કોણ જગમાં એ તો પામી શક્યું છે

ઇચ્છા તો છે સહુનાં હૈયે ભરી, ઇચ્છા બધી કોની પૂરી થઈ છે

સાથ ચાહે છે જગમાં તો સહુ કોઈ, સદા સાથ કોને મળ્યો છે

અપનાવવા છે સહુએ સહુને તો જગમાં, કોણ સહુને અપનાવી શક્યું છે

ક્ષણિક વેરાગ્ય સહુને તો જાગે, કોણ વેરાગ્યમાં ટકી શક્યું છે

જાણે સહુ અવગુણો તો હાનિ કરે, કોણ જગમાં ત્યજી શક્યું છે

રમતાં રહ્યા છે સહુ પ્રભુના હાથમાં, કોણ એને રમાડી શક્યું છે

આવ્યા છે પ્રભુ સહુની પાસે, કોણ એની પાસે પહોંચી શક્યું છે
View Original Increase Font Decrease Font


કોણે જગ તો છોડયું છે, સહુએ જગને છોડવું પડયું છે

આવ્યા એ તો ગયા જગમાંથી, કોણ એને અટકાવી શક્યું છે

ચાહના છે શાંતિની સહુનાં હૈયે, કોણ જગમાં એ તો પામી શક્યું છે

ઇચ્છા તો છે સહુનાં હૈયે ભરી, ઇચ્છા બધી કોની પૂરી થઈ છે

સાથ ચાહે છે જગમાં તો સહુ કોઈ, સદા સાથ કોને મળ્યો છે

અપનાવવા છે સહુએ સહુને તો જગમાં, કોણ સહુને અપનાવી શક્યું છે

ક્ષણિક વેરાગ્ય સહુને તો જાગે, કોણ વેરાગ્યમાં ટકી શક્યું છે

જાણે સહુ અવગુણો તો હાનિ કરે, કોણ જગમાં ત્યજી શક્યું છે

રમતાં રહ્યા છે સહુ પ્રભુના હાથમાં, કોણ એને રમાડી શક્યું છે

આવ્યા છે પ્રભુ સહુની પાસે, કોણ એની પાસે પહોંચી શક્યું છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kōṇē jaga tō chōḍayuṁ chē, sahuē jaganē chōḍavuṁ paḍayuṁ chē

āvyā ē tō gayā jagamāṁthī, kōṇa ēnē aṭakāvī śakyuṁ chē

cāhanā chē śāṁtinī sahunāṁ haiyē, kōṇa jagamāṁ ē tō pāmī śakyuṁ chē

icchā tō chē sahunāṁ haiyē bharī, icchā badhī kōnī pūrī thaī chē

sātha cāhē chē jagamāṁ tō sahu kōī, sadā sātha kōnē malyō chē

apanāvavā chē sahuē sahunē tō jagamāṁ, kōṇa sahunē apanāvī śakyuṁ chē

kṣaṇika vērāgya sahunē tō jāgē, kōṇa vērāgyamāṁ ṭakī śakyuṁ chē

jāṇē sahu avaguṇō tō hāni karē, kōṇa jagamāṁ tyajī śakyuṁ chē

ramatāṁ rahyā chē sahu prabhunā hāthamāṁ, kōṇa ēnē ramāḍī śakyuṁ chē

āvyā chē prabhu sahunī pāsē, kōṇa ēnī pāsē pahōṁcī śakyuṁ chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3314 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...331333143315...Last