Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3327 | Date: 09-Aug-1991
છે મનડું તારું તો જ્યાં મેલું ને મેલું, દેખાશે જગ તને ત્યાં તો મેલું
Chē manaḍuṁ tāruṁ tō jyāṁ mēluṁ nē mēluṁ, dēkhāśē jaga tanē tyāṁ tō mēluṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3327 | Date: 09-Aug-1991

છે મનડું તારું તો જ્યાં મેલું ને મેલું, દેખાશે જગ તને ત્યાં તો મેલું

  No Audio

chē manaḍuṁ tāruṁ tō jyāṁ mēluṁ nē mēluṁ, dēkhāśē jaga tanē tyāṁ tō mēluṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-08-09 1991-08-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14316 છે મનડું તારું તો જ્યાં મેલું ને મેલું, દેખાશે જગ તને ત્યાં તો મેલું છે મનડું તારું તો જ્યાં મેલું ને મેલું, દેખાશે જગ તને ત્યાં તો મેલું

રહ્યું છે જ્યાં સહુમાં કંઈક તો સારું, કેમ તને ના એ તો દેખાણું

જોયું સહુમાં કંઈક તો સારું, શાને સહુમાં ખોટું ને ખોટું ગોત્યું

રાતદિન રહીશ ખોટું ને ખોટું ગોતતું, રહીશ એમાં ને એમાં તો ગૂંથાતું

પડશે જ્યાં આદત તો ઊલટી, બનશે મુશ્કેલ ગોતવું તો સાચું

ખોટાને કરી કોશિશ ઠસાવીશ સાચું, બની ના જાશે એ તો સાચું

ઘૂસ્યું મનમાં તો જ્યાં ખોટું, એ તો તને અન્યમાં તો દેખાણું

છૂટયું ના મનમાંથી તો જ્યાં ખોટું, થવા ના દેશે દર્શન તને એ સાચું
View Original Increase Font Decrease Font


છે મનડું તારું તો જ્યાં મેલું ને મેલું, દેખાશે જગ તને ત્યાં તો મેલું

રહ્યું છે જ્યાં સહુમાં કંઈક તો સારું, કેમ તને ના એ તો દેખાણું

જોયું સહુમાં કંઈક તો સારું, શાને સહુમાં ખોટું ને ખોટું ગોત્યું

રાતદિન રહીશ ખોટું ને ખોટું ગોતતું, રહીશ એમાં ને એમાં તો ગૂંથાતું

પડશે જ્યાં આદત તો ઊલટી, બનશે મુશ્કેલ ગોતવું તો સાચું

ખોટાને કરી કોશિશ ઠસાવીશ સાચું, બની ના જાશે એ તો સાચું

ઘૂસ્યું મનમાં તો જ્યાં ખોટું, એ તો તને અન્યમાં તો દેખાણું

છૂટયું ના મનમાંથી તો જ્યાં ખોટું, થવા ના દેશે દર્શન તને એ સાચું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē manaḍuṁ tāruṁ tō jyāṁ mēluṁ nē mēluṁ, dēkhāśē jaga tanē tyāṁ tō mēluṁ

rahyuṁ chē jyāṁ sahumāṁ kaṁīka tō sāruṁ, kēma tanē nā ē tō dēkhāṇuṁ

jōyuṁ sahumāṁ kaṁīka tō sāruṁ, śānē sahumāṁ khōṭuṁ nē khōṭuṁ gōtyuṁ

rātadina rahīśa khōṭuṁ nē khōṭuṁ gōtatuṁ, rahīśa ēmāṁ nē ēmāṁ tō gūṁthātuṁ

paḍaśē jyāṁ ādata tō ūlaṭī, banaśē muśkēla gōtavuṁ tō sācuṁ

khōṭānē karī kōśiśa ṭhasāvīśa sācuṁ, banī nā jāśē ē tō sācuṁ

ghūsyuṁ manamāṁ tō jyāṁ khōṭuṁ, ē tō tanē anyamāṁ tō dēkhāṇuṁ

chūṭayuṁ nā manamāṁthī tō jyāṁ khōṭuṁ, thavā nā dēśē darśana tanē ē sācuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3327 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...332533263327...Last