BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3348 | Date: 23-Aug-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

દેખાય છે તને તો તું જે, તે તું નથી, તું તુજમાં તુજને શોધી લે

  No Audio

Dekhay Che Tane To Tu Je, Te Tu Nathi, Tu Tujama Tujane Shodhi Le

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)


1991-08-23 1991-08-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14337 દેખાય છે તને તો તું જે, તે તું નથી, તું તુજમાં તુજને શોધી લે દેખાય છે તને તો તું જે, તે તું નથી, તું તુજમાં તુજને શોધી લે
શાશ્વતે બાંધી છે નાશવંતમાં પ્રીતિ, બરાબર આ તો તું સમજી લે - તું...
ચડી છે ખૂબ ધૂળ તો હીરા ઉપર, કરી સાફ એને તું ચમકાવી લે - તું...
આ વાસ નથી કાયમનો આ તો, આ વાસ કાયમ તારો તું શોધી લે - તું...
લાવ્યો ના સાથે, ના લઈ જશે કંઈ સાથે, કર્યું ખોટું જે ભેગું એ છોડી દે - તું ...
નથી તું કોઈનો, નથી કોઈ તારો, બરાબર મનમાં આ તું સમજી લે - તું...
જ્ઞાનના થોથાં અહીંનાં અહીં તો રહેશે, જ્ઞાન સાચું જગમાં તું સમજી લે - તું...
ના શોક કરવા જેવું છે કંઈ જગમાં, શોક હૈયેથી બધો તું છોડી દે - તું...
દુઃખદર્દ બધાં જાજે તું ભૂલી, ખુદની યાદ દિલમાં તું કરી લે - તું...
વ્યાપ્યો છે પ્રભુ જગમાં અણુ અણુમાં, પ્રાપ્ત એને તો તું કરી લે - તું...
Gujarati Bhajan no. 3348 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
દેખાય છે તને તો તું જે, તે તું નથી, તું તુજમાં તુજને શોધી લે
શાશ્વતે બાંધી છે નાશવંતમાં પ્રીતિ, બરાબર આ તો તું સમજી લે - તું...
ચડી છે ખૂબ ધૂળ તો હીરા ઉપર, કરી સાફ એને તું ચમકાવી લે - તું...
આ વાસ નથી કાયમનો આ તો, આ વાસ કાયમ તારો તું શોધી લે - તું...
લાવ્યો ના સાથે, ના લઈ જશે કંઈ સાથે, કર્યું ખોટું જે ભેગું એ છોડી દે - તું ...
નથી તું કોઈનો, નથી કોઈ તારો, બરાબર મનમાં આ તું સમજી લે - તું...
જ્ઞાનના થોથાં અહીંનાં અહીં તો રહેશે, જ્ઞાન સાચું જગમાં તું સમજી લે - તું...
ના શોક કરવા જેવું છે કંઈ જગમાં, શોક હૈયેથી બધો તું છોડી દે - તું...
દુઃખદર્દ બધાં જાજે તું ભૂલી, ખુદની યાદ દિલમાં તું કરી લે - તું...
વ્યાપ્યો છે પ્રભુ જગમાં અણુ અણુમાં, પ્રાપ્ત એને તો તું કરી લે - તું...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
dēkhāya chē tanē tō tuṁ jē, tē tuṁ nathī, tuṁ tujamāṁ tujanē śōdhī lē
śāśvatē bāṁdhī chē nāśavaṁtamāṁ prīti, barābara ā tō tuṁ samajī lē - tuṁ...
caḍī chē khūba dhūla tō hīrā upara, karī sāpha ēnē tuṁ camakāvī lē - tuṁ...
ā vāsa nathī kāyamanō ā tō, ā vāsa kāyama tārō tuṁ śōdhī lē - tuṁ...
lāvyō nā sāthē, nā laī jaśē kaṁī sāthē, karyuṁ khōṭuṁ jē bhēguṁ ē chōḍī dē - tuṁ ...
nathī tuṁ kōīnō, nathī kōī tārō, barābara manamāṁ ā tuṁ samajī lē - tuṁ...
jñānanā thōthāṁ ahīṁnāṁ ahīṁ tō rahēśē, jñāna sācuṁ jagamāṁ tuṁ samajī lē - tuṁ...
nā śōka karavā jēvuṁ chē kaṁī jagamāṁ, śōka haiyēthī badhō tuṁ chōḍī dē - tuṁ...
duḥkhadarda badhāṁ jājē tuṁ bhūlī, khudanī yāda dilamāṁ tuṁ karī lē - tuṁ...
vyāpyō chē prabhu jagamāṁ aṇu aṇumāṁ, prāpta ēnē tō tuṁ karī lē - tuṁ...
First...33463347334833493350...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall