Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3353 | Date: 25-Aug-1991
માડી તને તો ક્યાં ક્યાં પૂજું, જ્યાં વ્યાપી છે બધે રે તું
Māḍī tanē tō kyāṁ kyāṁ pūjuṁ, jyāṁ vyāpī chē badhē rē tuṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 3353 | Date: 25-Aug-1991

માડી તને તો ક્યાં ક્યાં પૂજું, જ્યાં વ્યાપી છે બધે રે તું

  No Audio

māḍī tanē tō kyāṁ kyāṁ pūjuṁ, jyāṁ vyāpī chē badhē rē tuṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1991-08-25 1991-08-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14342 માડી તને તો ક્યાં ક્યાં પૂજું, જ્યાં વ્યાપી છે બધે રે તું માડી તને તો ક્યાં ક્યાં પૂજું, જ્યાં વ્યાપી છે બધે રે તું

હૈયેથી જોજે, તને કદી ના હું ભૂલું

રહ્યું મનડું તો મારું રે ફરતું, કરવા સ્થિર એને તો મથું - હૈયેથી...

ગુમાવું જગમાં ભલે બીજું બધું, ગુમાવું ના તને, છે મૂડી મારી તો તું - હૈયેથી...

છે વિચારોમાં ભી તો તું, છે હૈયામાં ભી તું, તારું પૂજન જોજે ના ચૂકું - હૈયેથી...

સર્વ દિશામાં તો છે પૂજન મારું, સર્વ દિશામાં ફેલાઈ છે જ્યાં તું - હૈયેથી...

છે અગ્નિ, જળ, તેજ મારે પૂજનીય, રહેલી છે એમાં સદા તો તું - હૈયેથી...

છે જગમાં તો મારે, સર્વ કાંઈ પૂજનીય, કહી ના શકું ક્યાં નથી રે તું - હૈયેથી...

સમજી શકું તારું પૂજન, કરી શકું તારું પૂજન, શક્તિ દેનારી તો છે તું - હૈયેથી...
Increase Font Decrease Font

માડી તને તો ક્યાં ક્યાં પૂજું, જ્યાં વ્યાપી છે બધે રે તું

હૈયેથી જોજે, તને કદી ના હું ભૂલું

રહ્યું મનડું તો મારું રે ફરતું, કરવા સ્થિર એને તો મથું - હૈયેથી...

ગુમાવું જગમાં ભલે બીજું બધું, ગુમાવું ના તને, છે મૂડી મારી તો તું - હૈયેથી...

છે વિચારોમાં ભી તો તું, છે હૈયામાં ભી તું, તારું પૂજન જોજે ના ચૂકું - હૈયેથી...

સર્વ દિશામાં તો છે પૂજન મારું, સર્વ દિશામાં ફેલાઈ છે જ્યાં તું - હૈયેથી...

છે અગ્નિ, જળ, તેજ મારે પૂજનીય, રહેલી છે એમાં સદા તો તું - હૈયેથી...

છે જગમાં તો મારે, સર્વ કાંઈ પૂજનીય, કહી ના શકું ક્યાં નથી રે તું - હૈયેથી...

સમજી શકું તારું પૂજન, કરી શકું તારું પૂજન, શક્તિ દેનારી તો છે તું - હૈયેથી...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
māḍī tanē tō kyāṁ kyāṁ pūjuṁ, jyāṁ vyāpī chē badhē rē tuṁ

haiyēthī jōjē, tanē kadī nā huṁ bhūluṁ

rahyuṁ manaḍuṁ tō māruṁ rē pharatuṁ, karavā sthira ēnē tō mathuṁ - haiyēthī...

gumāvuṁ jagamāṁ bhalē bījuṁ badhuṁ, gumāvuṁ nā tanē, chē mūḍī mārī tō tuṁ - haiyēthī...

chē vicārōmāṁ bhī tō tuṁ, chē haiyāmāṁ bhī tuṁ, tāruṁ pūjana jōjē nā cūkuṁ - haiyēthī...

sarva diśāmāṁ tō chē pūjana māruṁ, sarva diśāmāṁ phēlāī chē jyāṁ tuṁ - haiyēthī...

chē agni, jala, tēja mārē pūjanīya, rahēlī chē ēmāṁ sadā tō tuṁ - haiyēthī...

chē jagamāṁ tō mārē, sarva kāṁī pūjanīya, kahī nā śakuṁ kyāṁ nathī rē tuṁ - haiyēthī...

samajī śakuṁ tāruṁ pūjana, karī śakuṁ tāruṁ pūjana, śakti dēnārī tō chē tuṁ - haiyēthī...
Gujarati Bhajan no. 3353 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...335233533354...Last