BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3361 | Date: 29-Aug-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

છે અને રહેશે, થાતું ને થાતું, સર્જન વૃત્તિઓનું સદા તો તુજમાં

  No Audio

Che Ane Raheshe, Thaatu Ne Thaatu, Sarjan Vrttionu Sada To Tujma

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1991-08-29 1991-08-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14350 છે અને રહેશે, થાતું ને થાતું, સર્જન વૃત્તિઓનું સદા તો તુજમાં છે અને રહેશે, થાતું ને થાતું, સર્જન વૃત્તિઓનું સદા તો તુજમાં
સમજી લેજે એને રે તું, છે જેમ નખ તો આંગળીથી વેગળા ને વેગળા
રહ્યો છે જગતમાં કામ કરતો તો તનથી, કરતો રહ્યો છે એનાથી તો સદા - સમજી ...
હશે અને છે જે તો તારી પાસે, પડશે કોઈ વાતે તો તુજથી તો જુદા - સમજી...
એક જ તનનાં તો જુદાં જુદાં અંગો, રહ્યાં છે કામ કરતા તો જુદા - સમજી...
રહે અને રહ્યા એક જ ઘરમાં તો ઘણા, કરતા ને કરતા રહ્યા વિચારો જુદા - સમજી...
ઘૂમતાને ઘૂમતા રહ્યા છે સહુ પોતપોતાની, વૃત્તિઓને ઇચ્છાઓમાં તો સદા - સમજી...
નજર નજરમાં છે તફાવત, નીરખી રહ્યા છે જગતને સહુ તો જુદા - સમજી...
છે પસંદગી જગતમાં સહુની તો જુદી, રહ્યા એમાં સહુ તો જુદા સદા - સમજી...
થયાં જ્યાં ને બન્યાં એક દિલ જ્યાં, પડશે ના ડાંગેથી પાણી તો જુદા - સમજી...
Gujarati Bhajan no. 3361 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છે અને રહેશે, થાતું ને થાતું, સર્જન વૃત્તિઓનું સદા તો તુજમાં
સમજી લેજે એને રે તું, છે જેમ નખ તો આંગળીથી વેગળા ને વેગળા
રહ્યો છે જગતમાં કામ કરતો તો તનથી, કરતો રહ્યો છે એનાથી તો સદા - સમજી ...
હશે અને છે જે તો તારી પાસે, પડશે કોઈ વાતે તો તુજથી તો જુદા - સમજી...
એક જ તનનાં તો જુદાં જુદાં અંગો, રહ્યાં છે કામ કરતા તો જુદા - સમજી...
રહે અને રહ્યા એક જ ઘરમાં તો ઘણા, કરતા ને કરતા રહ્યા વિચારો જુદા - સમજી...
ઘૂમતાને ઘૂમતા રહ્યા છે સહુ પોતપોતાની, વૃત્તિઓને ઇચ્છાઓમાં તો સદા - સમજી...
નજર નજરમાં છે તફાવત, નીરખી રહ્યા છે જગતને સહુ તો જુદા - સમજી...
છે પસંદગી જગતમાં સહુની તો જુદી, રહ્યા એમાં સહુ તો જુદા સદા - સમજી...
થયાં જ્યાં ને બન્યાં એક દિલ જ્યાં, પડશે ના ડાંગેથી પાણી તો જુદા - સમજી...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chē anē rahēśē, thātuṁ nē thātuṁ, sarjana vr̥ttiōnuṁ sadā tō tujamāṁ
samajī lējē ēnē rē tuṁ, chē jēma nakha tō āṁgalīthī vēgalā nē vēgalā
rahyō chē jagatamāṁ kāma karatō tō tanathī, karatō rahyō chē ēnāthī tō sadā - samajī ...
haśē anē chē jē tō tārī pāsē, paḍaśē kōī vātē tō tujathī tō judā - samajī...
ēka ja tananāṁ tō judāṁ judāṁ aṁgō, rahyāṁ chē kāma karatā tō judā - samajī...
rahē anē rahyā ēka ja gharamāṁ tō ghaṇā, karatā nē karatā rahyā vicārō judā - samajī...
ghūmatānē ghūmatā rahyā chē sahu pōtapōtānī, vr̥ttiōnē icchāōmāṁ tō sadā - samajī...
najara najaramāṁ chē taphāvata, nīrakhī rahyā chē jagatanē sahu tō judā - samajī...
chē pasaṁdagī jagatamāṁ sahunī tō judī, rahyā ēmāṁ sahu tō judā sadā - samajī...
thayāṁ jyāṁ nē banyāṁ ēka dila jyāṁ, paḍaśē nā ḍāṁgēthī pāṇī tō judā - samajī...
First...33613362336333643365...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall