Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3362 | Date: 28-Aug-1991
રહ્યો ચડાવતો ભાર તો હૈયા પર, હૈયું એમાં ભારે તો બની ગયું
Rahyō caḍāvatō bhāra tō haiyā para, haiyuṁ ēmāṁ bhārē tō banī gayuṁ

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 3362 | Date: 28-Aug-1991

રહ્યો ચડાવતો ભાર તો હૈયા પર, હૈયું એમાં ભારે તો બની ગયું

  No Audio

rahyō caḍāvatō bhāra tō haiyā para, haiyuṁ ēmāṁ bhārē tō banī gayuṁ

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1991-08-28 1991-08-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14351 રહ્યો ચડાવતો ભાર તો હૈયા પર, હૈયું એમાં ભારે તો બની ગયું રહ્યો ચડાવતો ભાર તો હૈયા પર, હૈયું એમાં ભારે તો બની ગયું

ઉતાર્યો ભાર તો હૈયેથી જ્યાં, હૈયું હળવું ત્યાં તો બની ગયું

થાય જીવનમાં તો જેટલું, એટલું હૈયાએ તો સહન કર્યું

થયું ના સહન તો જ્યાં, નયનોએ વ્યક્ત એ તો કરી દીધું

રહ્યા ચડતા જુદા જુદા ભાર, હૈયે બધું એકઠું તો કર્યું

રહ્યો ચડતો ભાર એમાં હૈયા પર, હૈયું એમાં ભારે તો બની ગયું

સીમા સહનશીલતાની ચડી કસોટી ઉપર, થાય એટલું હૈયે સહન કર્યું

રોક્યાં હતાં નયનોએ જે આંસુ, બહાર આજે એ તો પડી ગયું

ચડયા નશા કંઈકનાં હૈયે, નશામાં ને નશામાં એ પડી ગયું

ઉતર્યા જ્યાં નશા જીવનના, ખાલી ને ખાલી એ બની ગયું

હતું તો કોમળ હૈયું, સહન કરતા ને કરતા કઠણ એ બની ગયું

રહ્યા ચડતા ભાર જીવનમાં હૈયા પર, હૈયું ભારે એમાં બની ગયું
View Original Increase Font Decrease Font


રહ્યો ચડાવતો ભાર તો હૈયા પર, હૈયું એમાં ભારે તો બની ગયું

ઉતાર્યો ભાર તો હૈયેથી જ્યાં, હૈયું હળવું ત્યાં તો બની ગયું

થાય જીવનમાં તો જેટલું, એટલું હૈયાએ તો સહન કર્યું

થયું ના સહન તો જ્યાં, નયનોએ વ્યક્ત એ તો કરી દીધું

રહ્યા ચડતા જુદા જુદા ભાર, હૈયે બધું એકઠું તો કર્યું

રહ્યો ચડતો ભાર એમાં હૈયા પર, હૈયું એમાં ભારે તો બની ગયું

સીમા સહનશીલતાની ચડી કસોટી ઉપર, થાય એટલું હૈયે સહન કર્યું

રોક્યાં હતાં નયનોએ જે આંસુ, બહાર આજે એ તો પડી ગયું

ચડયા નશા કંઈકનાં હૈયે, નશામાં ને નશામાં એ પડી ગયું

ઉતર્યા જ્યાં નશા જીવનના, ખાલી ને ખાલી એ બની ગયું

હતું તો કોમળ હૈયું, સહન કરતા ને કરતા કઠણ એ બની ગયું

રહ્યા ચડતા ભાર જીવનમાં હૈયા પર, હૈયું ભારે એમાં બની ગયું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahyō caḍāvatō bhāra tō haiyā para, haiyuṁ ēmāṁ bhārē tō banī gayuṁ

utāryō bhāra tō haiyēthī jyāṁ, haiyuṁ halavuṁ tyāṁ tō banī gayuṁ

thāya jīvanamāṁ tō jēṭaluṁ, ēṭaluṁ haiyāē tō sahana karyuṁ

thayuṁ nā sahana tō jyāṁ, nayanōē vyakta ē tō karī dīdhuṁ

rahyā caḍatā judā judā bhāra, haiyē badhuṁ ēkaṭhuṁ tō karyuṁ

rahyō caḍatō bhāra ēmāṁ haiyā para, haiyuṁ ēmāṁ bhārē tō banī gayuṁ

sīmā sahanaśīlatānī caḍī kasōṭī upara, thāya ēṭaluṁ haiyē sahana karyuṁ

rōkyāṁ hatāṁ nayanōē jē āṁsu, bahāra ājē ē tō paḍī gayuṁ

caḍayā naśā kaṁīkanāṁ haiyē, naśāmāṁ nē naśāmāṁ ē paḍī gayuṁ

utaryā jyāṁ naśā jīvananā, khālī nē khālī ē banī gayuṁ

hatuṁ tō kōmala haiyuṁ, sahana karatā nē karatā kaṭhaṇa ē banī gayuṁ

rahyā caḍatā bhāra jīvanamāṁ haiyā para, haiyuṁ bhārē ēmāṁ banī gayuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3362 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...336133623363...Last