BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3378 | Date: 05-Sep-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

આજે માનવતાને તો મેં રડતી દીઠી (2)

  No Audio

Aaje Manavtane To Me Radati Dithi

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)


1991-09-05 1991-09-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14367 આજે માનવતાને તો મેં રડતી દીઠી (2) આજે માનવતાને તો મેં રડતી દીઠી (2)
ભૂખ્યાની ભૂખની ચીસમાં તો, માનવતાને તો આજ મેં રડતી દીઠી
સહાય વિનાના અપંગ અસહાયોમાં, માનવતાને તો આજ મેં રડતી દીઠી
અકારણ રીબાતા માનવના દર્દમાં, માનવતાને તો આજ મેં રડતી દીઠી
ડૂબતાને તો ડૂબવા દઈ, ઊડાવતા એની મશ્કરીમાં, માનવતાને તો આજ મેં રડતી દીઠી
માનવને માનવનો કસ ચૂસતા દીઠો, માનવતાને તો આજ મેં રડતી દીઠી
સબળ સામે ઝૂઝતા નિર્બળનાં આંસુમાં, માનવતાને તો આજ મેં રડતી દીઠી
કંઈક કરુણા ભરી ચીસ હૈયું વીંધતી દીઠી, માનવતાને તો આજ મેં રડતી દીઠી
પરદુઃખે તો હૈયાં જ્યાં સંકોચાતાં દીઠાં, માનવતાને તો આજ મેં રડતી દીઠી
Gujarati Bhajan no. 3378 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
આજે માનવતાને તો મેં રડતી દીઠી (2)
ભૂખ્યાની ભૂખની ચીસમાં તો, માનવતાને તો આજ મેં રડતી દીઠી
સહાય વિનાના અપંગ અસહાયોમાં, માનવતાને તો આજ મેં રડતી દીઠી
અકારણ રીબાતા માનવના દર્દમાં, માનવતાને તો આજ મેં રડતી દીઠી
ડૂબતાને તો ડૂબવા દઈ, ઊડાવતા એની મશ્કરીમાં, માનવતાને તો આજ મેં રડતી દીઠી
માનવને માનવનો કસ ચૂસતા દીઠો, માનવતાને તો આજ મેં રડતી દીઠી
સબળ સામે ઝૂઝતા નિર્બળનાં આંસુમાં, માનવતાને તો આજ મેં રડતી દીઠી
કંઈક કરુણા ભરી ચીસ હૈયું વીંધતી દીઠી, માનવતાને તો આજ મેં રડતી દીઠી
પરદુઃખે તો હૈયાં જ્યાં સંકોચાતાં દીઠાં, માનવતાને તો આજ મેં રડતી દીઠી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ājē mānavatānē tō mēṁ raḍatī dīṭhī (2)
bhūkhyānī bhūkhanī cīsamāṁ tō, mānavatānē tō āja mēṁ raḍatī dīṭhī
sahāya vinānā apaṁga asahāyōmāṁ, mānavatānē tō āja mēṁ raḍatī dīṭhī
akāraṇa rībātā mānavanā dardamāṁ, mānavatānē tō āja mēṁ raḍatī dīṭhī
ḍūbatānē tō ḍūbavā daī, ūḍāvatā ēnī maśkarīmāṁ, mānavatānē tō āja mēṁ raḍatī dīṭhī
mānavanē mānavanō kasa cūsatā dīṭhō, mānavatānē tō āja mēṁ raḍatī dīṭhī
sabala sāmē jhūjhatā nirbalanāṁ āṁsumāṁ, mānavatānē tō āja mēṁ raḍatī dīṭhī
kaṁīka karuṇā bharī cīsa haiyuṁ vīṁdhatī dīṭhī, mānavatānē tō āja mēṁ raḍatī dīṭhī
paraduḥkhē tō haiyāṁ jyāṁ saṁkōcātāṁ dīṭhāṁ, mānavatānē tō āja mēṁ raḍatī dīṭhī
First...33763377337833793380...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall