Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3394 | Date: 14-Sep-1991
રહ્યા છીએ નાંખતાને નાંખતા, જીવનમાં તો પાસાં
Rahyā chīē nāṁkhatānē nāṁkhatā, jīvanamāṁ tō pāsāṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3394 | Date: 14-Sep-1991

રહ્યા છીએ નાંખતાને નાંખતા, જીવનમાં તો પાસાં

  No Audio

rahyā chīē nāṁkhatānē nāṁkhatā, jīvanamāṁ tō pāsāṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-09-14 1991-09-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14383 રહ્યા છીએ નાંખતાને નાંખતા, જીવનમાં તો પાસાં રહ્યા છીએ નાંખતાને નાંખતા, જીવનમાં તો પાસાં

પડયાં કંઈક તો સાચાં, ને કંઈક તો ઊલટાં

જીવનમાં, દુઃખ એનું તને શાને લાગી ગયું (2)

પડયાં નથી પાસાં કંઈકનાં બધાં તો સીધાં

પડયાં નથી પાસાં જીવનમાં બધાં તારાં ભી સીધાં - જીવનમાં...

પડયાં છે જીવનમાં કંઈક પાસાં તારાં તો સીધાં

શા કારણે જીવનમાં આ તો વીસરી જવાયું - જીવનમાં...

લગાડી દુઃખ પડશે શું જીવનમાં, પાસાં તારાં તો સીધા

યત્નો તણા ફેંક્યા મે પાસાં, પડશે કંઈક તો એમાં સીધાં - જીવનમાં...

છે કામ તો તારું, ધરી ધીરજ રાખી શ્રદ્ધા, રહેવું પાસાં ફેંકતા

છે હાથમાં તો પ્રભુના, કરવા એ અવળાં પાસાંને ભી સીધાં - જીવનમાં...
View Original Increase Font Decrease Font


રહ્યા છીએ નાંખતાને નાંખતા, જીવનમાં તો પાસાં

પડયાં કંઈક તો સાચાં, ને કંઈક તો ઊલટાં

જીવનમાં, દુઃખ એનું તને શાને લાગી ગયું (2)

પડયાં નથી પાસાં કંઈકનાં બધાં તો સીધાં

પડયાં નથી પાસાં જીવનમાં બધાં તારાં ભી સીધાં - જીવનમાં...

પડયાં છે જીવનમાં કંઈક પાસાં તારાં તો સીધાં

શા કારણે જીવનમાં આ તો વીસરી જવાયું - જીવનમાં...

લગાડી દુઃખ પડશે શું જીવનમાં, પાસાં તારાં તો સીધા

યત્નો તણા ફેંક્યા મે પાસાં, પડશે કંઈક તો એમાં સીધાં - જીવનમાં...

છે કામ તો તારું, ધરી ધીરજ રાખી શ્રદ્ધા, રહેવું પાસાં ફેંકતા

છે હાથમાં તો પ્રભુના, કરવા એ અવળાં પાસાંને ભી સીધાં - જીવનમાં...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahyā chīē nāṁkhatānē nāṁkhatā, jīvanamāṁ tō pāsāṁ

paḍayāṁ kaṁīka tō sācāṁ, nē kaṁīka tō ūlaṭāṁ

jīvanamāṁ, duḥkha ēnuṁ tanē śānē lāgī gayuṁ (2)

paḍayāṁ nathī pāsāṁ kaṁīkanāṁ badhāṁ tō sīdhāṁ

paḍayāṁ nathī pāsāṁ jīvanamāṁ badhāṁ tārāṁ bhī sīdhāṁ - jīvanamāṁ...

paḍayāṁ chē jīvanamāṁ kaṁīka pāsāṁ tārāṁ tō sīdhāṁ

śā kāraṇē jīvanamāṁ ā tō vīsarī javāyuṁ - jīvanamāṁ...

lagāḍī duḥkha paḍaśē śuṁ jīvanamāṁ, pāsāṁ tārāṁ tō sīdhā

yatnō taṇā phēṁkyā mē pāsāṁ, paḍaśē kaṁīka tō ēmāṁ sīdhāṁ - jīvanamāṁ...

chē kāma tō tāruṁ, dharī dhīraja rākhī śraddhā, rahēvuṁ pāsāṁ phēṁkatā

chē hāthamāṁ tō prabhunā, karavā ē avalāṁ pāsāṁnē bhī sīdhāṁ - jīvanamāṁ...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3394 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...339433953396...Last