Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3422 | Date: 27-Sep-1991
છે જગમાં તો જ્યાં, બધું હરિને હાથ, બધું હરિને હાથ
Chē jagamāṁ tō jyāṁ, badhuṁ harinē hātha, badhuṁ harinē hātha

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3422 | Date: 27-Sep-1991

છે જગમાં તો જ્યાં, બધું હરિને હાથ, બધું હરિને હાથ

  No Audio

chē jagamāṁ tō jyāṁ, badhuṁ harinē hātha, badhuṁ harinē hātha

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1991-09-27 1991-09-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14411 છે જગમાં તો જ્યાં, બધું હરિને હાથ, બધું હરિને હાથ છે જગમાં તો જ્યાં, બધું હરિને હાથ, બધું હરિને હાથ

હરિને ભજ તું, હરિને ભજ તું, રહેશે હરિ તો તારી સાથ

નથી કોઈ નાથ જગમાં તો તારો, છે હરિ તો જગના નાથ

નથી જોઈ શક્યો તું એને, રહે છે તોયે સદા એ તારી સાથ

કરી જ્યાં ભૂલો, ખાધો માર જીવનમાં, છે અદૃશ્ય હરિના હાથ

ભજતા ભજતા હરિને જીવનમાં, બનજે તો તું તારો હાથ

માંગી માંગી મળશે જીવનમાં, ના માનવીનો તો પૂરો સાથ

છોડી બધું ભાગ્ય પર જીવનમાં, બેસતો ના રાખી માથે હાથ

રહી રહી બનીશ દાસ જો તું વૃત્તિનો, બનીશ ક્યાંથી એનો તું નાથ

કયા હાથે કરશે કાર્ય પ્રભુ તારું, છે માનવના હાથ તો એના હાથ
View Original Increase Font Decrease Font


છે જગમાં તો જ્યાં, બધું હરિને હાથ, બધું હરિને હાથ

હરિને ભજ તું, હરિને ભજ તું, રહેશે હરિ તો તારી સાથ

નથી કોઈ નાથ જગમાં તો તારો, છે હરિ તો જગના નાથ

નથી જોઈ શક્યો તું એને, રહે છે તોયે સદા એ તારી સાથ

કરી જ્યાં ભૂલો, ખાધો માર જીવનમાં, છે અદૃશ્ય હરિના હાથ

ભજતા ભજતા હરિને જીવનમાં, બનજે તો તું તારો હાથ

માંગી માંગી મળશે જીવનમાં, ના માનવીનો તો પૂરો સાથ

છોડી બધું ભાગ્ય પર જીવનમાં, બેસતો ના રાખી માથે હાથ

રહી રહી બનીશ દાસ જો તું વૃત્તિનો, બનીશ ક્યાંથી એનો તું નાથ

કયા હાથે કરશે કાર્ય પ્રભુ તારું, છે માનવના હાથ તો એના હાથ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē jagamāṁ tō jyāṁ, badhuṁ harinē hātha, badhuṁ harinē hātha

harinē bhaja tuṁ, harinē bhaja tuṁ, rahēśē hari tō tārī sātha

nathī kōī nātha jagamāṁ tō tārō, chē hari tō jaganā nātha

nathī jōī śakyō tuṁ ēnē, rahē chē tōyē sadā ē tārī sātha

karī jyāṁ bhūlō, khādhō māra jīvanamāṁ, chē adr̥śya harinā hātha

bhajatā bhajatā harinē jīvanamāṁ, banajē tō tuṁ tārō hātha

māṁgī māṁgī malaśē jīvanamāṁ, nā mānavīnō tō pūrō sātha

chōḍī badhuṁ bhāgya para jīvanamāṁ, bēsatō nā rākhī māthē hātha

rahī rahī banīśa dāsa jō tuṁ vr̥ttinō, banīśa kyāṁthī ēnō tuṁ nātha

kayā hāthē karaśē kārya prabhu tāruṁ, chē mānavanā hātha tō ēnā hātha
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3422 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...342134223423...Last