Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3461 | Date: 18-Oct-1991
મેળવ્યા પ્રભુને તો જ્યાં જીવનમાં, જીવનમાં ના કાંઈ બીજું બાકી રહે
Mēlavyā prabhunē tō jyāṁ jīvanamāṁ, jīvanamāṁ nā kāṁī bījuṁ bākī rahē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3461 | Date: 18-Oct-1991

મેળવ્યા પ્રભુને તો જ્યાં જીવનમાં, જીવનમાં ના કાંઈ બીજું બાકી રહે

  No Audio

mēlavyā prabhunē tō jyāṁ jīvanamāṁ, jīvanamāṁ nā kāṁī bījuṁ bākī rahē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1991-10-18 1991-10-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14450 મેળવ્યા પ્રભુને તો જ્યાં જીવનમાં, જીવનમાં ના કાંઈ બીજું બાકી રહે મેળવ્યા પ્રભુને તો જ્યાં જીવનમાં, જીવનમાં ના કાંઈ બીજું બાકી રહે

મેળવવા પ્રભુને તો જીવનમાં, ઇચ્છાઓ, બીજી બધી તો તું છોડી દે

માંગી કે મેળવી જીવનમાં, તારી પાસે જીવનમાં કેટલું રહેશે

છે પ્રભુ તો પૂર્ણ પામતા તો એને, પૂર્ણ વિના બીજું શું મળશે

મેળવી મેળવી જીવનમાં બીજું બધું, ના પૂર્ણ કાંઈ તું બની શકશે

થાવું છે જ્યાં પૂર્ણ, અપૂર્ણ મેળવી, જીવનમાં તારું શું વળશે

પૂર્ણ વિના જીવનમાં બીજું, કોણ તને પૂર્ણ તો દઈ શકશે

પ્રભુ વિના, સર્વવ્યાપક વિના, સર્વશક્તિમાન વિના, બીજું કોણ પૂર્ણ હોઈ શકે
View Original Increase Font Decrease Font


મેળવ્યા પ્રભુને તો જ્યાં જીવનમાં, જીવનમાં ના કાંઈ બીજું બાકી રહે

મેળવવા પ્રભુને તો જીવનમાં, ઇચ્છાઓ, બીજી બધી તો તું છોડી દે

માંગી કે મેળવી જીવનમાં, તારી પાસે જીવનમાં કેટલું રહેશે

છે પ્રભુ તો પૂર્ણ પામતા તો એને, પૂર્ણ વિના બીજું શું મળશે

મેળવી મેળવી જીવનમાં બીજું બધું, ના પૂર્ણ કાંઈ તું બની શકશે

થાવું છે જ્યાં પૂર્ણ, અપૂર્ણ મેળવી, જીવનમાં તારું શું વળશે

પૂર્ણ વિના જીવનમાં બીજું, કોણ તને પૂર્ણ તો દઈ શકશે

પ્રભુ વિના, સર્વવ્યાપક વિના, સર્વશક્તિમાન વિના, બીજું કોણ પૂર્ણ હોઈ શકે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mēlavyā prabhunē tō jyāṁ jīvanamāṁ, jīvanamāṁ nā kāṁī bījuṁ bākī rahē

mēlavavā prabhunē tō jīvanamāṁ, icchāō, bījī badhī tō tuṁ chōḍī dē

māṁgī kē mēlavī jīvanamāṁ, tārī pāsē jīvanamāṁ kēṭaluṁ rahēśē

chē prabhu tō pūrṇa pāmatā tō ēnē, pūrṇa vinā bījuṁ śuṁ malaśē

mēlavī mēlavī jīvanamāṁ bījuṁ badhuṁ, nā pūrṇa kāṁī tuṁ banī śakaśē

thāvuṁ chē jyāṁ pūrṇa, apūrṇa mēlavī, jīvanamāṁ tāruṁ śuṁ valaśē

pūrṇa vinā jīvanamāṁ bījuṁ, kōṇa tanē pūrṇa tō daī śakaśē

prabhu vinā, sarvavyāpaka vinā, sarvaśaktimāna vinā, bījuṁ kōṇa pūrṇa hōī śakē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3461 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...346034613462...Last