Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3470 | Date: 24-Oct-1991
દેખાય છે જગમાં તો જ્યાંને ત્યાં, પરઉપદેશે તો પાંડિત્યમ્
Dēkhāya chē jagamāṁ tō jyāṁnē tyāṁ, paraupadēśē tō pāṁḍityam

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

Hymn No. 3470 | Date: 24-Oct-1991

દેખાય છે જગમાં તો જ્યાંને ત્યાં, પરઉપદેશે તો પાંડિત્યમ્

  No Audio

dēkhāya chē jagamāṁ tō jyāṁnē tyāṁ, paraupadēśē tō pāṁḍityam

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

1991-10-24 1991-10-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14459 દેખાય છે જગમાં તો જ્યાંને ત્યાં, પરઉપદેશે તો પાંડિત્યમ્ દેખાય છે જગમાં તો જ્યાંને ત્યાં, પરઉપદેશે તો પાંડિત્યમ્

છે જગમાં તો સહુ વાણીથી રે શૂરા, દે આચરણે તો અધૂરા - દેખાય ...

આપવીતી સહુ ગજાવતા જાય, જગવીતી તો ના હૈયે આવે - દેખાય...

આશા અન્યની ના પૂરી કરે, ચાહે આશા ખુદની અધૂરી ના રહે - દેખાય...

ખુદના વખાણ તો સહુ ચાહે, અન્યના કરતા તો જીવ ખચકાય - દેખાય...

ધર્મની વ્યાખ્યા ખૂબ ધરાવે, આચરણ એનું, અન્ય દ્વારા ચાહે - દેખાય...

લાગતા તમાચો ક્રોધ તો જાગે, મારી તમાચો ચાહે સહુ હસતા રહે - દેખાય...

ઉપદેશ તો સહુને દેતા જાયે, ખુદને એમાંથી મુક્ત ગણતાં જાય - દેખાય...
View Original Increase Font Decrease Font


દેખાય છે જગમાં તો જ્યાંને ત્યાં, પરઉપદેશે તો પાંડિત્યમ્

છે જગમાં તો સહુ વાણીથી રે શૂરા, દે આચરણે તો અધૂરા - દેખાય ...

આપવીતી સહુ ગજાવતા જાય, જગવીતી તો ના હૈયે આવે - દેખાય...

આશા અન્યની ના પૂરી કરે, ચાહે આશા ખુદની અધૂરી ના રહે - દેખાય...

ખુદના વખાણ તો સહુ ચાહે, અન્યના કરતા તો જીવ ખચકાય - દેખાય...

ધર્મની વ્યાખ્યા ખૂબ ધરાવે, આચરણ એનું, અન્ય દ્વારા ચાહે - દેખાય...

લાગતા તમાચો ક્રોધ તો જાગે, મારી તમાચો ચાહે સહુ હસતા રહે - દેખાય...

ઉપદેશ તો સહુને દેતા જાયે, ખુદને એમાંથી મુક્ત ગણતાં જાય - દેખાય...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dēkhāya chē jagamāṁ tō jyāṁnē tyāṁ, paraupadēśē tō pāṁḍityam

chē jagamāṁ tō sahu vāṇīthī rē śūrā, dē ācaraṇē tō adhūrā - dēkhāya ...

āpavītī sahu gajāvatā jāya, jagavītī tō nā haiyē āvē - dēkhāya...

āśā anyanī nā pūrī karē, cāhē āśā khudanī adhūrī nā rahē - dēkhāya...

khudanā vakhāṇa tō sahu cāhē, anyanā karatā tō jīva khacakāya - dēkhāya...

dharmanī vyākhyā khūba dharāvē, ācaraṇa ēnuṁ, anya dvārā cāhē - dēkhāya...

lāgatā tamācō krōdha tō jāgē, mārī tamācō cāhē sahu hasatā rahē - dēkhāya...

upadēśa tō sahunē dētā jāyē, khudanē ēmāṁthī mukta gaṇatāṁ jāya - dēkhāya...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3470 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...346934703471...Last