Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3492 | Date: 06-Nov-1991
ચાહે છે, સહુ ચાહે છે, મનધાર્યું થાય પોતાનું, સહુ એવું એ તો ચાહે છે
Cāhē chē, sahu cāhē chē, manadhāryuṁ thāya pōtānuṁ, sahu ēvuṁ ē tō cāhē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3492 | Date: 06-Nov-1991

ચાહે છે, સહુ ચાહે છે, મનધાર્યું થાય પોતાનું, સહુ એવું એ તો ચાહે છે

  No Audio

cāhē chē, sahu cāhē chē, manadhāryuṁ thāya pōtānuṁ, sahu ēvuṁ ē tō cāhē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1991-11-06 1991-11-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14481 ચાહે છે, સહુ ચાહે છે, મનધાર્યું થાય પોતાનું, સહુ એવું એ તો ચાહે છે ચાહે છે, સહુ ચાહે છે, મનધાર્યું થાય પોતાનું, સહુ એવું એ તો ચાહે છે

થાય ના ભૂલ જગમાં તો કદી રે એની, સહુ એવું એ તો ચાહે છે

સદાય જગમાં સહુ એને તો પૂછતું આવે, સહુ એવું એ તો ચાહે છે

જગમાં સદાય ખૂબ માન તો દે એને, સહુ એવું એ તો ચાહે છે

હરાવી ના શકે કોઈ કદી એને રે જગમાં, સહુ એવું એ તો ચાહે છે

તનને ધનની સંપત્તિ રહે ભરપૂર તો એની, સહુ એવું એ તો ચાહે છે

એનું માન ને નામ ફેલાયે બધે રે જગમાં, સહુ એવું એ તો ચાહે છે

રહે જગ સારું એની આસપાસ ફરતું ને ફરતું, સહુ એવું એ તો ચાહે છે

આવે ના મુસીબતો કદી એના રે જીવનમાં, સહુ એવું એ તો ચાહે છે

ખુદની લાયકાત જોયા વિના, દર્શન દે પ્રભુ એને, સહુ એવું એ તો ચાહે છે
View Original Increase Font Decrease Font


ચાહે છે, સહુ ચાહે છે, મનધાર્યું થાય પોતાનું, સહુ એવું એ તો ચાહે છે

થાય ના ભૂલ જગમાં તો કદી રે એની, સહુ એવું એ તો ચાહે છે

સદાય જગમાં સહુ એને તો પૂછતું આવે, સહુ એવું એ તો ચાહે છે

જગમાં સદાય ખૂબ માન તો દે એને, સહુ એવું એ તો ચાહે છે

હરાવી ના શકે કોઈ કદી એને રે જગમાં, સહુ એવું એ તો ચાહે છે

તનને ધનની સંપત્તિ રહે ભરપૂર તો એની, સહુ એવું એ તો ચાહે છે

એનું માન ને નામ ફેલાયે બધે રે જગમાં, સહુ એવું એ તો ચાહે છે

રહે જગ સારું એની આસપાસ ફરતું ને ફરતું, સહુ એવું એ તો ચાહે છે

આવે ના મુસીબતો કદી એના રે જીવનમાં, સહુ એવું એ તો ચાહે છે

ખુદની લાયકાત જોયા વિના, દર્શન દે પ્રભુ એને, સહુ એવું એ તો ચાહે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

cāhē chē, sahu cāhē chē, manadhāryuṁ thāya pōtānuṁ, sahu ēvuṁ ē tō cāhē chē

thāya nā bhūla jagamāṁ tō kadī rē ēnī, sahu ēvuṁ ē tō cāhē chē

sadāya jagamāṁ sahu ēnē tō pūchatuṁ āvē, sahu ēvuṁ ē tō cāhē chē

jagamāṁ sadāya khūba māna tō dē ēnē, sahu ēvuṁ ē tō cāhē chē

harāvī nā śakē kōī kadī ēnē rē jagamāṁ, sahu ēvuṁ ē tō cāhē chē

tananē dhananī saṁpatti rahē bharapūra tō ēnī, sahu ēvuṁ ē tō cāhē chē

ēnuṁ māna nē nāma phēlāyē badhē rē jagamāṁ, sahu ēvuṁ ē tō cāhē chē

rahē jaga sāruṁ ēnī āsapāsa pharatuṁ nē pharatuṁ, sahu ēvuṁ ē tō cāhē chē

āvē nā musībatō kadī ēnā rē jīvanamāṁ, sahu ēvuṁ ē tō cāhē chē

khudanī lāyakāta jōyā vinā, darśana dē prabhu ēnē, sahu ēvuṁ ē tō cāhē chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3492 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...349034913492...Last