Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2017 | Date: 21-Sep-1989
કોઈ પીળાં ટપકાં કરે, કોઈ લાલ ટપકાં કરે
Kōī pīlāṁ ṭapakāṁ karē, kōī lāla ṭapakāṁ karē

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

Hymn No. 2017 | Date: 21-Sep-1989

કોઈ પીળાં ટપકાં કરે, કોઈ લાલ ટપકાં કરે

  No Audio

kōī pīlāṁ ṭapakāṁ karē, kōī lāla ṭapakāṁ karē

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

1989-09-21 1989-09-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14506 કોઈ પીળાં ટપકાં કરે, કોઈ લાલ ટપકાં કરે કોઈ પીળાં ટપકાં કરે, કોઈ લાલ ટપકાં કરે

છાપ એની રે, જગને દેખાડતો તો ફરે

કોઈ ઊભી લીટી તાણે, કોઈ આડી લીટી ખેંચે - છાપ...

કોઈ ગળામાં કંઠી પહેરે, કોઈ વિશિષ્ટ ટોપી પહેરે - છાપ...

કોઈ જટા ધારણ તો કરે, કોઈ દાઢી જાહેર કરે - છાપ...

કોઈ ગળે લોકેટો પહેરે, કોઈ વીંટીનું પ્રદર્શન કરે - છાપ...

કોઈ માળા ધારણ કરે, કોઈ મોટે કરી જપ આકર્ષણ કરે - છાપ...

કોઈ ઊંડા ઉદ્ગાર કાઢે, કોઈ જાહેર અફસોસ કરે - છાપ ...

છાપ બહારની કરીને ઊભી, અંતરમાં છાપ છૂપી રાખે - છાપ...

જોઈ ના શકે છાપ અન્યની, સમજે અન્ય ક્યાંથી એની જોશે - છાપ...
View Original Increase Font Decrease Font


કોઈ પીળાં ટપકાં કરે, કોઈ લાલ ટપકાં કરે

છાપ એની રે, જગને દેખાડતો તો ફરે

કોઈ ઊભી લીટી તાણે, કોઈ આડી લીટી ખેંચે - છાપ...

કોઈ ગળામાં કંઠી પહેરે, કોઈ વિશિષ્ટ ટોપી પહેરે - છાપ...

કોઈ જટા ધારણ તો કરે, કોઈ દાઢી જાહેર કરે - છાપ...

કોઈ ગળે લોકેટો પહેરે, કોઈ વીંટીનું પ્રદર્શન કરે - છાપ...

કોઈ માળા ધારણ કરે, કોઈ મોટે કરી જપ આકર્ષણ કરે - છાપ...

કોઈ ઊંડા ઉદ્ગાર કાઢે, કોઈ જાહેર અફસોસ કરે - છાપ ...

છાપ બહારની કરીને ઊભી, અંતરમાં છાપ છૂપી રાખે - છાપ...

જોઈ ના શકે છાપ અન્યની, સમજે અન્ય ક્યાંથી એની જોશે - છાપ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kōī pīlāṁ ṭapakāṁ karē, kōī lāla ṭapakāṁ karē

chāpa ēnī rē, jaganē dēkhāḍatō tō pharē

kōī ūbhī līṭī tāṇē, kōī āḍī līṭī khēṁcē - chāpa...

kōī galāmāṁ kaṁṭhī pahērē, kōī viśiṣṭa ṭōpī pahērē - chāpa...

kōī jaṭā dhāraṇa tō karē, kōī dāḍhī jāhēra karē - chāpa...

kōī galē lōkēṭō pahērē, kōī vīṁṭīnuṁ pradarśana karē - chāpa...

kōī mālā dhāraṇa karē, kōī mōṭē karī japa ākarṣaṇa karē - chāpa...

kōī ūṁḍā udgāra kāḍhē, kōī jāhēra aphasōsa karē - chāpa ...

chāpa bahāranī karīnē ūbhī, aṁtaramāṁ chāpa chūpī rākhē - chāpa...

jōī nā śakē chāpa anyanī, samajē anya kyāṁthī ēnī jōśē - chāpa...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2017 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...201720182019...Last