BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2092 | Date: 13-Nov-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

જાણું છું, આપું છું તકલીફ તને આજે, નથી ઉપાય બીજો મારી પાસે

  No Audio

Jaanu Chu,Aapu Chu Taklif Tane Aaje, Nathi Upay Beejo Maari Paase

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1989-11-13 1989-11-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14581 જાણું છું, આપું છું તકલીફ તને આજે, નથી ઉપાય બીજો મારી પાસે જાણું છું, આપું છું તકલીફ તને આજે, નથી ઉપાય બીજો મારી પાસે
આ બાળ કાજે રે માડી, આજે તું ઊભી થા ઊભી થા ઊભી થા
ઘેરાયો છું આફતોથી ચારે દિશાઓથી, નથી સૂઝતો મારગ એમાંથી - આ બાળ...
સહી તકલીફો ઘણી આ જીવનમાં, થાતી નથી સહન હવે તો જરાય - આ બાળ...
રહી મૌન સહેવું હતું તો મારે, ગયું છે તૂટી મૌન તો આજે - આ બાળ...
કરતો નથી ફરિયાદ તને તો આજે, રજૂ કરું છું હકીકત મારી તારી પાસે - આ બાળ...
જોઈ રાહ તારી, માડી રે સદાયે ના જોવરાવ રાહ તો આજે - આ બાળ...
થયું હશે ભલે બધું મારાં કર્મોથી, ભાંગ્યું હશે ભલે રે મારી ભૂલોથી - આ બાળ...
રહેતું નથી મનડું મારું ઠેકાણે, રહી છે નાચી તકલીફો આવી આવી - આ બાળ...
Gujarati Bhajan no. 2092 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જાણું છું, આપું છું તકલીફ તને આજે, નથી ઉપાય બીજો મારી પાસે
આ બાળ કાજે રે માડી, આજે તું ઊભી થા ઊભી થા ઊભી થા
ઘેરાયો છું આફતોથી ચારે દિશાઓથી, નથી સૂઝતો મારગ એમાંથી - આ બાળ...
સહી તકલીફો ઘણી આ જીવનમાં, થાતી નથી સહન હવે તો જરાય - આ બાળ...
રહી મૌન સહેવું હતું તો મારે, ગયું છે તૂટી મૌન તો આજે - આ બાળ...
કરતો નથી ફરિયાદ તને તો આજે, રજૂ કરું છું હકીકત મારી તારી પાસે - આ બાળ...
જોઈ રાહ તારી, માડી રે સદાયે ના જોવરાવ રાહ તો આજે - આ બાળ...
થયું હશે ભલે બધું મારાં કર્મોથી, ભાંગ્યું હશે ભલે રે મારી ભૂલોથી - આ બાળ...
રહેતું નથી મનડું મારું ઠેકાણે, રહી છે નાચી તકલીફો આવી આવી - આ બાળ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jāṇuṁ chuṁ, āpuṁ chuṁ takalīpha tanē ājē, nathī upāya bījō mārī pāsē
ā bāla kājē rē māḍī, ājē tuṁ ūbhī thā ūbhī thā ūbhī thā
ghērāyō chuṁ āphatōthī cārē diśāōthī, nathī sūjhatō māraga ēmāṁthī - ā bāla...
sahī takalīphō ghaṇī ā jīvanamāṁ, thātī nathī sahana havē tō jarāya - ā bāla...
rahī mauna sahēvuṁ hatuṁ tō mārē, gayuṁ chē tūṭī mauna tō ājē - ā bāla...
karatō nathī phariyāda tanē tō ājē, rajū karuṁ chuṁ hakīkata mārī tārī pāsē - ā bāla...
jōī rāha tārī, māḍī rē sadāyē nā jōvarāva rāha tō ājē - ā bāla...
thayuṁ haśē bhalē badhuṁ mārāṁ karmōthī, bhāṁgyuṁ haśē bhalē rē mārī bhūlōthī - ā bāla...
rahētuṁ nathī manaḍuṁ māruṁ ṭhēkāṇē, rahī chē nācī takalīphō āvī āvī - ā bāla...
First...20912092209320942095...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall