BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2108 | Date: 20-Nov-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

દેખાય છે જેવું જગમાં કદી કદી, એવું તો નથી રે હોતું

  No Audio

Dekhaay Che Jehvu Jagma Kadi Kadi, Evu Toh Nathi Re Hotu

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1989-11-20 1989-11-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14597 દેખાય છે જેવું જગમાં કદી કદી, એવું તો નથી રે હોતું દેખાય છે જેવું જગમાં કદી કદી, એવું તો નથી રે હોતું
રહ્યું છે ભર્યું અંદર શું, બહાર જલદી એ નથી રે આવતું
અંતરની ઇચ્છા ઊછળી આવે, બહાર એ વિના પ્રદર્શન નથી થાતું
અંતરના ઘમસાણ તો, શાંત ચહેરે દેખાવા નથી દેતું
છળકપટે તો જીવનમાં આવરણ, ઓઢયા વિના નથી રહેતું
દેખાતું ચોખ્ખું જળ પણ, કદી કદી ચોખ્ખું નથી હોતું
પ્રેમના પ્રકાર તો છે ઘણા, સ્વાર્થ ઓઢયા વિના નથી રહેતું
ઉપરના દેખાવો જોઈ ચાલે જગમાં, ઠગાયા વિના નથી રહેતું
સંબંધોમાં જ્યાં ઊઠે અંચળા, ઘમસાણ જાગ્યા વિના નથી રહેતું
અદૃશ્ય અંચળો પહેર્યો પ્રભુએ ભાવે, દૃષ્ટિમાં આવ્યા વિના નથી રહેતું
Gujarati Bhajan no. 2108 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
દેખાય છે જેવું જગમાં કદી કદી, એવું તો નથી રે હોતું
રહ્યું છે ભર્યું અંદર શું, બહાર જલદી એ નથી રે આવતું
અંતરની ઇચ્છા ઊછળી આવે, બહાર એ વિના પ્રદર્શન નથી થાતું
અંતરના ઘમસાણ તો, શાંત ચહેરે દેખાવા નથી દેતું
છળકપટે તો જીવનમાં આવરણ, ઓઢયા વિના નથી રહેતું
દેખાતું ચોખ્ખું જળ પણ, કદી કદી ચોખ્ખું નથી હોતું
પ્રેમના પ્રકાર તો છે ઘણા, સ્વાર્થ ઓઢયા વિના નથી રહેતું
ઉપરના દેખાવો જોઈ ચાલે જગમાં, ઠગાયા વિના નથી રહેતું
સંબંધોમાં જ્યાં ઊઠે અંચળા, ઘમસાણ જાગ્યા વિના નથી રહેતું
અદૃશ્ય અંચળો પહેર્યો પ્રભુએ ભાવે, દૃષ્ટિમાં આવ્યા વિના નથી રહેતું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
dēkhāya chē jēvuṁ jagamāṁ kadī kadī, ēvuṁ tō nathī rē hōtuṁ
rahyuṁ chē bharyuṁ aṁdara śuṁ, bahāra jaladī ē nathī rē āvatuṁ
aṁtaranī icchā ūchalī āvē, bahāra ē vinā pradarśana nathī thātuṁ
aṁtaranā ghamasāṇa tō, śāṁta cahērē dēkhāvā nathī dētuṁ
chalakapaṭē tō jīvanamāṁ āvaraṇa, ōḍhayā vinā nathī rahētuṁ
dēkhātuṁ cōkhkhuṁ jala paṇa, kadī kadī cōkhkhuṁ nathī hōtuṁ
prēmanā prakāra tō chē ghaṇā, svārtha ōḍhayā vinā nathī rahētuṁ
uparanā dēkhāvō jōī cālē jagamāṁ, ṭhagāyā vinā nathī rahētuṁ
saṁbaṁdhōmāṁ jyāṁ ūṭhē aṁcalā, ghamasāṇa jāgyā vinā nathī rahētuṁ
adr̥śya aṁcalō pahēryō prabhuē bhāvē, dr̥ṣṭimāṁ āvyā vinā nathī rahētuṁ
First...21062107210821092110...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall