BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2113 | Date: 25-Nov-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

હું, ગયો જ્યાં પ્રભુમાં રે સમાઈ સમાઈ

  Audio

Hu, Gayo Jya Prabu Ma Re Samaay Samaay

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1989-11-25 1989-11-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14602 હું, ગયો જ્યાં પ્રભુમાં રે સમાઈ સમાઈ હું, ગયો જ્યાં પ્રભુમાં રે સમાઈ સમાઈ
દિ દુનિયા ગઈ, બધી રે ત્યાં તો બંધાઈ
ગઈ સીમા બુદ્ધિની રે ત્યાં તો છૂટી
આનંદસાગરમાં ગયો રે ત્યાં તો ડૂબી
રેખાઓ તનની, ગઈ બધી ત્યાં તો ભુલાઈ
રેખાઓ પ્રભુની તો ગઈ ત્યાં રે દેખાઈ
ગઈ સીમાઓ હૈયાની ત્યાં તો વિસ્તરી
ગયું સમાઈ બધું, રહ્યું ના ત્યાં કાંઈ તો બાકી
સુખદુઃખની ભી રહી ના ત્યાં તો હસ્તી
ફેલાતી ગઈ રે ત્યાં તો અનોખી મસ્તી
ખોલી જ્યાં દૃષ્ટિ, દૃષ્ટિ ત્યાં તો એની મળી
કરી બંધ જ્યાં દૃષ્ટિ, દૃષ્ટિ ત્યાં એની જ દીઠી
https://www.youtube.com/watch?v=46zufo9CF2Q
Gujarati Bhajan no. 2113 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હું, ગયો જ્યાં પ્રભુમાં રે સમાઈ સમાઈ
દિ દુનિયા ગઈ, બધી રે ત્યાં તો બંધાઈ
ગઈ સીમા બુદ્ધિની રે ત્યાં તો છૂટી
આનંદસાગરમાં ગયો રે ત્યાં તો ડૂબી
રેખાઓ તનની, ગઈ બધી ત્યાં તો ભુલાઈ
રેખાઓ પ્રભુની તો ગઈ ત્યાં રે દેખાઈ
ગઈ સીમાઓ હૈયાની ત્યાં તો વિસ્તરી
ગયું સમાઈ બધું, રહ્યું ના ત્યાં કાંઈ તો બાકી
સુખદુઃખની ભી રહી ના ત્યાં તો હસ્તી
ફેલાતી ગઈ રે ત્યાં તો અનોખી મસ્તી
ખોલી જ્યાં દૃષ્ટિ, દૃષ્ટિ ત્યાં તો એની મળી
કરી બંધ જ્યાં દૃષ્ટિ, દૃષ્ટિ ત્યાં એની જ દીઠી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
huṁ, gayō jyāṁ prabhumāṁ rē samāī samāī
di duniyā gaī, badhī rē tyāṁ tō baṁdhāī
gaī sīmā buddhinī rē tyāṁ tō chūṭī
ānaṁdasāgaramāṁ gayō rē tyāṁ tō ḍūbī
rēkhāō tananī, gaī badhī tyāṁ tō bhulāī
rēkhāō prabhunī tō gaī tyāṁ rē dēkhāī
gaī sīmāō haiyānī tyāṁ tō vistarī
gayuṁ samāī badhuṁ, rahyuṁ nā tyāṁ kāṁī tō bākī
sukhaduḥkhanī bhī rahī nā tyāṁ tō hastī
phēlātī gaī rē tyāṁ tō anōkhī mastī
khōlī jyāṁ dr̥ṣṭi, dr̥ṣṭi tyāṁ tō ēnī malī
karī baṁdha jyāṁ dr̥ṣṭi, dr̥ṣṭi tyāṁ ēnī ja dīṭhī

હું, ગયો જ્યાં પ્રભુમાં રે સમાઈ સમાઈહું, ગયો જ્યાં પ્રભુમાં રે સમાઈ સમાઈ
દિ દુનિયા ગઈ, બધી રે ત્યાં તો બંધાઈ
ગઈ સીમા બુદ્ધિની રે ત્યાં તો છૂટી
આનંદસાગરમાં ગયો રે ત્યાં તો ડૂબી
રેખાઓ તનની, ગઈ બધી ત્યાં તો ભુલાઈ
રેખાઓ પ્રભુની તો ગઈ ત્યાં રે દેખાઈ
ગઈ સીમાઓ હૈયાની ત્યાં તો વિસ્તરી
ગયું સમાઈ બધું, રહ્યું ના ત્યાં કાંઈ તો બાકી
સુખદુઃખની ભી રહી ના ત્યાં તો હસ્તી
ફેલાતી ગઈ રે ત્યાં તો અનોખી મસ્તી
ખોલી જ્યાં દૃષ્ટિ, દૃષ્ટિ ત્યાં તો એની મળી
કરી બંધ જ્યાં દૃષ્ટિ, દૃષ્ટિ ત્યાં એની જ દીઠી
1989-11-25https://i.ytimg.com/vi/46zufo9CF2Q/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=46zufo9CF2QFirst...21112112211321142115...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall