Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2128 | Date: 06-Dec-1989
છે કર્તાહર્તા જગમાં તો પ્રભુ, માનવ કર્તાપણામાંથી ના મુક્ત થાય છે
Chē kartāhartā jagamāṁ tō prabhu, mānava kartāpaṇāmāṁthī nā mukta thāya chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2128 | Date: 06-Dec-1989

છે કર્તાહર્તા જગમાં તો પ્રભુ, માનવ કર્તાપણામાંથી ના મુક્ત થાય છે

  No Audio

chē kartāhartā jagamāṁ tō prabhu, mānava kartāpaṇāmāṁthī nā mukta thāya chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-12-06 1989-12-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14617 છે કર્તાહર્તા જગમાં તો પ્રભુ, માનવ કર્તાપણામાંથી ના મુક્ત થાય છે છે કર્તાહર્તા જગમાં તો પ્રભુ, માનવ કર્તાપણામાંથી ના મુક્ત થાય છે

કર્તા તો ખુદને ગણી, માનવ ગણાવતો રે જાય છે

છે લાભ કે નહીં , છે સત્ય કે નહીં, સમજ્યા વિના તણાતો એ જાય છે

તાણે છે અહં તો એને, કર્તાપણાનો અહં એને તાણી તો જાય છે

ઓતપ્રોત રહે એમાં એટલો, ના મુક્ત એમાંથી જલદી થાય છે

કદી કદી તો અનુભવ સમજાવે, ત્યાં માયા એને તો ધોઈ જાય છે

લાચાર બને જ્યાં એ તો, પ્રભુને કર્તા માનવા તૈયાર એ થઈ જાય છે

સ્વાર્થ તો ઘડી ઘડી દોષ પ્રભુ પર, નાખવા તૈયાર એ થઈ જાય છે

છે કર્તા સારા કે માઠાના તો પ્રભુ, સોંપવા જો એ તૈયાર થાય છે

બોજ હૈયાના હળવા બને, દુનિયા ત્યાં તો બદલાઈ જાય છે
View Original Increase Font Decrease Font


છે કર્તાહર્તા જગમાં તો પ્રભુ, માનવ કર્તાપણામાંથી ના મુક્ત થાય છે

કર્તા તો ખુદને ગણી, માનવ ગણાવતો રે જાય છે

છે લાભ કે નહીં , છે સત્ય કે નહીં, સમજ્યા વિના તણાતો એ જાય છે

તાણે છે અહં તો એને, કર્તાપણાનો અહં એને તાણી તો જાય છે

ઓતપ્રોત રહે એમાં એટલો, ના મુક્ત એમાંથી જલદી થાય છે

કદી કદી તો અનુભવ સમજાવે, ત્યાં માયા એને તો ધોઈ જાય છે

લાચાર બને જ્યાં એ તો, પ્રભુને કર્તા માનવા તૈયાર એ થઈ જાય છે

સ્વાર્થ તો ઘડી ઘડી દોષ પ્રભુ પર, નાખવા તૈયાર એ થઈ જાય છે

છે કર્તા સારા કે માઠાના તો પ્રભુ, સોંપવા જો એ તૈયાર થાય છે

બોજ હૈયાના હળવા બને, દુનિયા ત્યાં તો બદલાઈ જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē kartāhartā jagamāṁ tō prabhu, mānava kartāpaṇāmāṁthī nā mukta thāya chē

kartā tō khudanē gaṇī, mānava gaṇāvatō rē jāya chē

chē lābha kē nahīṁ , chē satya kē nahīṁ, samajyā vinā taṇātō ē jāya chē

tāṇē chē ahaṁ tō ēnē, kartāpaṇānō ahaṁ ēnē tāṇī tō jāya chē

ōtaprōta rahē ēmāṁ ēṭalō, nā mukta ēmāṁthī jaladī thāya chē

kadī kadī tō anubhava samajāvē, tyāṁ māyā ēnē tō dhōī jāya chē

lācāra banē jyāṁ ē tō, prabhunē kartā mānavā taiyāra ē thaī jāya chē

svārtha tō ghaḍī ghaḍī dōṣa prabhu para, nākhavā taiyāra ē thaī jāya chē

chē kartā sārā kē māṭhānā tō prabhu, sōṁpavā jō ē taiyāra thāya chē

bōja haiyānā halavā banē, duniyā tyāṁ tō badalāī jāya chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2128 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...212821292130...Last