Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2203 | Date: 05-Jan-1990
દીકરી ને ગાય, એ તો દોરે ત્યાં તો જાય
Dīkarī nē gāya, ē tō dōrē tyāṁ tō jāya

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 2203 | Date: 05-Jan-1990

દીકરી ને ગાય, એ તો દોરે ત્યાં તો જાય

  No Audio

dīkarī nē gāya, ē tō dōrē tyāṁ tō jāya

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1990-01-05 1990-01-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14692 દીકરી ને ગાય, એ તો દોરે ત્યાં તો જાય દીકરી ને ગાય, એ તો દોરે ત્યાં તો જાય

પણ મનડું મારું, એ તો, જ્યાં ત્યાં ચરવા ચાલ્યું જાય

બાંધી ખૂંટી, નીરો જ્યાં ઘાસ, બેઠી બેઠી ત્યાં એ તો ખાય

બાંધવા જાઉં, જ્યાં મનડાં ને ખૂંટીએ, ના એ તો ત્યાં બંધાય

પંપાળો પ્રેમથી ગાયને, વ્હાલ સામું એ તો દેતી જાય

પંપાળો પ્રેમથી જ્યાં મનડાં ને, શિંગડાં મારતું એ તો જાય

કરો સેવા ગાયની સાચી, દૂધડાએ એ તો નવરાવતી જાય

કરવા જાઓ સેવા મનડાં ની, ક્યાં ને ક્યાં એ તો ઘસડી જાય

રહેશે ગાય જો હાથમાં, વાછરડાં એ તો દેતી જાય

પણ રહેશે મનડું જો હાથમાં, દ્વાર મુક્તિનાં એ ખોલતું જાય
View Original Increase Font Decrease Font


દીકરી ને ગાય, એ તો દોરે ત્યાં તો જાય

પણ મનડું મારું, એ તો, જ્યાં ત્યાં ચરવા ચાલ્યું જાય

બાંધી ખૂંટી, નીરો જ્યાં ઘાસ, બેઠી બેઠી ત્યાં એ તો ખાય

બાંધવા જાઉં, જ્યાં મનડાં ને ખૂંટીએ, ના એ તો ત્યાં બંધાય

પંપાળો પ્રેમથી ગાયને, વ્હાલ સામું એ તો દેતી જાય

પંપાળો પ્રેમથી જ્યાં મનડાં ને, શિંગડાં મારતું એ તો જાય

કરો સેવા ગાયની સાચી, દૂધડાએ એ તો નવરાવતી જાય

કરવા જાઓ સેવા મનડાં ની, ક્યાં ને ક્યાં એ તો ઘસડી જાય

રહેશે ગાય જો હાથમાં, વાછરડાં એ તો દેતી જાય

પણ રહેશે મનડું જો હાથમાં, દ્વાર મુક્તિનાં એ ખોલતું જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dīkarī nē gāya, ē tō dōrē tyāṁ tō jāya

paṇa manaḍuṁ māruṁ, ē tō, jyāṁ tyāṁ caravā cālyuṁ jāya

bāṁdhī khūṁṭī, nīrō jyāṁ ghāsa, bēṭhī bēṭhī tyāṁ ē tō khāya

bāṁdhavā jāuṁ, jyāṁ manaḍāṁ nē khūṁṭīē, nā ē tō tyāṁ baṁdhāya

paṁpālō prēmathī gāyanē, vhāla sāmuṁ ē tō dētī jāya

paṁpālō prēmathī jyāṁ manaḍāṁ nē, śiṁgaḍāṁ māratuṁ ē tō jāya

karō sēvā gāyanī sācī, dūdhaḍāē ē tō navarāvatī jāya

karavā jāō sēvā manaḍāṁ nī, kyāṁ nē kyāṁ ē tō ghasaḍī jāya

rahēśē gāya jō hāthamāṁ, vācharaḍāṁ ē tō dētī jāya

paṇa rahēśē manaḍuṁ jō hāthamāṁ, dvāra muktināṁ ē khōlatuṁ jāya
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2203 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...220322042205...Last