Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2234 | Date: 20-Jan-1990
છાપ તો કોઈ ને કોઈ તો જીવનમાં રે લાગે છે
Chāpa tō kōī nē kōī tō jīvanamāṁ rē lāgē chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2234 | Date: 20-Jan-1990

છાપ તો કોઈ ને કોઈ તો જીવનમાં રે લાગે છે

  No Audio

chāpa tō kōī nē kōī tō jīvanamāṁ rē lāgē chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1990-01-20 1990-01-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14723 છાપ તો કોઈ ને કોઈ તો જીવનમાં રે લાગે છે છાપ તો કોઈ ને કોઈ તો જીવનમાં રે લાગે છે

જન્મી કોઈ વાણિયો, કોઈ બ્રાહ્મણ, છાપ એમ લાગે છે

કોઈ નર, કોઈ નારી, કોઈ કામી, કોઈ ત્યાગી લાગે છે

કોઈને અનુભવી, કોઈને અનુરાગીની છાપ લાગે છે

કોઈ ગોરું, કોઈ કોઈ કાળું, કોઈ નીચું, કોઈ ઊંચું છાપ લાગે છે

સહુને પોતપોતાની છાપથી ઓળખાતાં ગૌરવ લાગે છે

ના સંતોએ ઓળખ દીધી, ના ભક્તોએ ઓળખ માગી, સંસાર છાપ લાગે છે

સમાજે કંઈક ને કંઈક છાપ દીધી, છાપ સમાજની તો લાગે છે

ભુંસાતી નથી છાપ સમાજની જલદી, એક વાર એની જે લાગે છે

ધન્ય તો એને રે ગણવો, છાપ જેને પ્રભુ તો આપે છે
View Original Increase Font Decrease Font


છાપ તો કોઈ ને કોઈ તો જીવનમાં રે લાગે છે

જન્મી કોઈ વાણિયો, કોઈ બ્રાહ્મણ, છાપ એમ લાગે છે

કોઈ નર, કોઈ નારી, કોઈ કામી, કોઈ ત્યાગી લાગે છે

કોઈને અનુભવી, કોઈને અનુરાગીની છાપ લાગે છે

કોઈ ગોરું, કોઈ કોઈ કાળું, કોઈ નીચું, કોઈ ઊંચું છાપ લાગે છે

સહુને પોતપોતાની છાપથી ઓળખાતાં ગૌરવ લાગે છે

ના સંતોએ ઓળખ દીધી, ના ભક્તોએ ઓળખ માગી, સંસાર છાપ લાગે છે

સમાજે કંઈક ને કંઈક છાપ દીધી, છાપ સમાજની તો લાગે છે

ભુંસાતી નથી છાપ સમાજની જલદી, એક વાર એની જે લાગે છે

ધન્ય તો એને રે ગણવો, છાપ જેને પ્રભુ તો આપે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chāpa tō kōī nē kōī tō jīvanamāṁ rē lāgē chē

janmī kōī vāṇiyō, kōī brāhmaṇa, chāpa ēma lāgē chē

kōī nara, kōī nārī, kōī kāmī, kōī tyāgī lāgē chē

kōīnē anubhavī, kōīnē anurāgīnī chāpa lāgē chē

kōī gōruṁ, kōī kōī kāluṁ, kōī nīcuṁ, kōī ūṁcuṁ chāpa lāgē chē

sahunē pōtapōtānī chāpathī ōlakhātāṁ gaurava lāgē chē

nā saṁtōē ōlakha dīdhī, nā bhaktōē ōlakha māgī, saṁsāra chāpa lāgē chē

samājē kaṁīka nē kaṁīka chāpa dīdhī, chāpa samājanī tō lāgē chē

bhuṁsātī nathī chāpa samājanī jaladī, ēka vāra ēnī jē lāgē chē

dhanya tō ēnē rē gaṇavō, chāpa jēnē prabhu tō āpē chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2234 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...223322342235...Last