Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2264 | Date: 07-Feb-1990
થવું છે ખાલી જગમાં તો જેણે, એ તો પાસે રાખશે શું
Thavuṁ chē khālī jagamāṁ tō jēṇē, ē tō pāsē rākhaśē śuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2264 | Date: 07-Feb-1990

થવું છે ખાલી જગમાં તો જેણે, એ તો પાસે રાખશે શું

  No Audio

thavuṁ chē khālī jagamāṁ tō jēṇē, ē tō pāsē rākhaśē śuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-02-07 1990-02-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14753 થવું છે ખાલી જગમાં તો જેણે, એ તો પાસે રાખશે શું થવું છે ખાલી જગમાં તો જેણે, એ તો પાસે રાખશે શું

દેવું છે જગમાં જેણે તો સદા એ, તો લેશે કોની પાસે શું

થાવું છે મુક્ત જેણે તો જગમાં, બંધનોથી બંધાશે એ તો શું

મળવું છે તો જગમાં જેણે, અન્યથી એ તો ભાગશે શું

કરવો છે પ્રેમ તો જગમાં જેનાથી, વેર એનાથી બંધાશે શું

કરવા છે તો યાદ તો જેને, અન્યને યાદ કરીને કરશો શું

સદ્ગુણમય થાવું છે જ્યાં, દુર્ગુણો ભરી ભરીને કરશો શું

ત્યાગવું છે જ્યાં જગમાં બધું, મારું તારું કરીને કરશો શું

સ્થિર થાવું છે પ્રભુમાં જેણે, મનને ફરતું તો રાખશો શું

થાવું છે એક પ્રભુથી તો જ્યાં, પડદો એમાં તો રાખશો શું
Increase Font Decrease Font

થવું છે ખાલી જગમાં તો જેણે, એ તો પાસે રાખશે શું

દેવું છે જગમાં જેણે તો સદા એ, તો લેશે કોની પાસે શું

થાવું છે મુક્ત જેણે તો જગમાં, બંધનોથી બંધાશે એ તો શું

મળવું છે તો જગમાં જેણે, અન્યથી એ તો ભાગશે શું

કરવો છે પ્રેમ તો જગમાં જેનાથી, વેર એનાથી બંધાશે શું

કરવા છે તો યાદ તો જેને, અન્યને યાદ કરીને કરશો શું

સદ્ગુણમય થાવું છે જ્યાં, દુર્ગુણો ભરી ભરીને કરશો શું

ત્યાગવું છે જ્યાં જગમાં બધું, મારું તારું કરીને કરશો શું

સ્થિર થાવું છે પ્રભુમાં જેણે, મનને ફરતું તો રાખશો શું

થાવું છે એક પ્રભુથી તો જ્યાં, પડદો એમાં તો રાખશો શું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
thavuṁ chē khālī jagamāṁ tō jēṇē, ē tō pāsē rākhaśē śuṁ

dēvuṁ chē jagamāṁ jēṇē tō sadā ē, tō lēśē kōnī pāsē śuṁ

thāvuṁ chē mukta jēṇē tō jagamāṁ, baṁdhanōthī baṁdhāśē ē tō śuṁ

malavuṁ chē tō jagamāṁ jēṇē, anyathī ē tō bhāgaśē śuṁ

karavō chē prēma tō jagamāṁ jēnāthī, vēra ēnāthī baṁdhāśē śuṁ

karavā chē tō yāda tō jēnē, anyanē yāda karīnē karaśō śuṁ

sadguṇamaya thāvuṁ chē jyāṁ, durguṇō bharī bharīnē karaśō śuṁ

tyāgavuṁ chē jyāṁ jagamāṁ badhuṁ, māruṁ tāruṁ karīnē karaśō śuṁ

sthira thāvuṁ chē prabhumāṁ jēṇē, mananē pharatuṁ tō rākhaśō śuṁ

thāvuṁ chē ēka prabhuthī tō jyāṁ, paḍadō ēmāṁ tō rākhaśō śuṁ
Gujarati Bhajan no. 2264 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...226322642265...Last