BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2270 | Date: 10-Feb-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

જાણ્યાં ના એ તો પગલાં, પ્રેમનાં તો એ પગલાં

  No Audio

Jaanya Na Eh Toh Pagla, Prem Na Eh Toh Pagla

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1990-02-10 1990-02-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14759 જાણ્યાં ના એ તો પગલાં, પ્રેમનાં તો એ પગલાં જાણ્યાં ના એ તો પગલાં, પ્રેમનાં તો એ પગલાં
આવીને તો એ અટક્યાં, મારા હૈયાના આંગણમાં
ફૂલથી એ કોમળ, વળી કુમકુમ તો રેલાવતાં - આવીને...
ફોરમ એની તો ફેલાવતાં, સાનભાન તો ભુલાવતાં - આવીને...
તેજપૂંજ શા દેખાતાં, આંગણને તો એ અજવાળતાં - આવીને...
ઉમંગ હૈયે ઉભરાવતાં, દૃષ્ટિ નયનોની બદલાવતાં - આવીને...
પુનિત એવાં એ પગલાં, પાપપુંજને તો એ બાળતાં - આવીને...
આનંદ એવાં એ રેલાવતાં, આનંદમય બનાવતાં - આવીને...
ચરણ પૂજન સેવા રે કરતા, ધન્ય જીવન તો થાતાં - આવીને...
Gujarati Bhajan no. 2270 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જાણ્યાં ના એ તો પગલાં, પ્રેમનાં તો એ પગલાં
આવીને તો એ અટક્યાં, મારા હૈયાના આંગણમાં
ફૂલથી એ કોમળ, વળી કુમકુમ તો રેલાવતાં - આવીને...
ફોરમ એની તો ફેલાવતાં, સાનભાન તો ભુલાવતાં - આવીને...
તેજપૂંજ શા દેખાતાં, આંગણને તો એ અજવાળતાં - આવીને...
ઉમંગ હૈયે ઉભરાવતાં, દૃષ્ટિ નયનોની બદલાવતાં - આવીને...
પુનિત એવાં એ પગલાં, પાપપુંજને તો એ બાળતાં - આવીને...
આનંદ એવાં એ રેલાવતાં, આનંદમય બનાવતાં - આવીને...
ચરણ પૂજન સેવા રે કરતા, ધન્ય જીવન તો થાતાં - આવીને...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jāṇyāṁ nā ē tō pagalāṁ, prēmanāṁ tō ē pagalāṁ
āvīnē tō ē aṭakyāṁ, mārā haiyānā āṁgaṇamāṁ
phūlathī ē kōmala, valī kumakuma tō rēlāvatāṁ - āvīnē...
phōrama ēnī tō phēlāvatāṁ, sānabhāna tō bhulāvatāṁ - āvīnē...
tējapūṁja śā dēkhātāṁ, āṁgaṇanē tō ē ajavālatāṁ - āvīnē...
umaṁga haiyē ubharāvatāṁ, dr̥ṣṭi nayanōnī badalāvatāṁ - āvīnē...
punita ēvāṁ ē pagalāṁ, pāpapuṁjanē tō ē bālatāṁ - āvīnē...
ānaṁda ēvāṁ ē rēlāvatāṁ, ānaṁdamaya banāvatāṁ - āvīnē...
caraṇa pūjana sēvā rē karatā, dhanya jīvana tō thātāṁ - āvīnē...
First...22662267226822692270...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall